Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Noua Revistă de Drepturile Omului Nr. 4/2018

Editorial

Tema victimelor Revoluției a fost subiectul mai multor decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În toate cazurile, statul român a fost găsit vinovat pentru încălcarea dreptului la viață (art. 2 al Convenției europene a drepturilor omului). În toate reclamanții au invocat viciile actului de justiție, în toate judecătorii europeni au subliniat grave disfuncționalități procedurale sau de legislație. În cauza Șandru și alții c. România, la 8 decembrie 2009, CEDO a acordat fiecărui reclamant – rănit sau urmaș al unui decedat în evenimentele de la Timișoara – câte 5000 euro. La 24 mai 2011, cauza „21 decembrie 1989” şi alţii contra României, România a avut de plătit celor trei reclamanți daune morale de 36.000 euro. La 23 februarie 2016, cauza Elena Apostol și alții c. România, statul român a fost obligat să plătească 255.000 euro urmașilor a 17 victime împușcate mortal în perioada 17-30 decembrie 1989. La 2 aprilie 2016, cauza Ecaterina Mirea și alții c. România, judecătorii europeni au acordat celor 70 de reclamanți, urmași ai unor oameni care și-au pierdut viața în zilele revoluției, daune morale de 675.000 euro. La 7 noiembrie 2017, cauza Orăşanu şi alţi 75 c. România, statul român, găsit încă o dată vinovat pentru încălcarea art. 2 al Convenției europene a drepturilor omului, i s-a cerut să acorde celor 76 de reclamanți daune morale de 780.000 euro.

Pentru cercetător, mai semnificative decât sumele plătite de contribuabilul român ca să acopere precaritatea actului de justiție din România sunt argumentele Curții Europene a Drepturilor Omului.

Judecătorii europeni au insistat asupra inactivității autorităților pe perioade lungi de timp și asupra multelor lacune care au însoțit anchetele. În cauzele ajunse în fața CEDO a fost invocată repetat „lipsa unei investigaţii eficiente, imparţiale şi amănunţite, efectuate într-un termen rezonabil şi capabile să conducă la identificarea şi pedepsirea celor responsabili de represiunea violentă a demonstranţilor din decembrie 1989 la Bucureşti, Timişoara, Braşov, Reşiţa şi Craiova, când au fost împuşcaţi sau rudele lor apropiate au fost ucise de focuri de armă” (Orăşanu şi alţii 75 c. România, pct. 16).

Judecătorii europeni au subliniat importanța unei anchete efective în cazul în care recurgerea la forță, în special de către agenții statului, a dus la uciderea unei persoane. Aceasta implică „o examinare imediată, completă, imparțială și profundă a circumstanțelor în care au fost comise crimele, pentru a putea realiza identificarea și sancționarea persoanelor răspunzătoare” („21 decembrie 1989” şi alţii contra României, pct. 133). Efectivitatea este o obligație nu de rezultat, ci de mijloace. Autoritățile sunt datoare la măsuri rezonabile pentru a asigura obținerea probelor cu privire la faptele respective, ceea ce implică o cerință de celeritate și diligență. Persoanele însărcinate cu ancheta și cele care efectuează investigațiile trebuie să fie independente de cele implicate în evenimente, și pe linie ierarhică, și pe cea instituțională (Idem, pct. 133). În cazul apariției unor obstacole în evoluția anchetei, autoritățile au datoria să ia măsuri pentru păstrarea încrederii și adeziunea populației la statul de drept (idem, pct. 134).

Dreptul numeroaselor victime de a ști ce s-a întâmplat, „ceea ce implică dreptul la o anchetă judiciară efectivă și eventual dreptul la reparație, ar fi trebuit să incite autoritățile naționale să se ocupe de dosar imediat și fără întârzieri inutile pentru a preveni orice aspect cum că anumite acte se bucură de impunitate” (idem, pct. 142).

În particular, Curtea de la Strasbourg a amintit că ascunderea cu intenție a probelor generează îndoială asupra capacității anchetelor de a stabili faptele. Clasificarea drept „secret absolut” și „secret” a informațiilor esențiale pentru anchetă, între care rapoartele și jurnalele de luptă ale unor unități militare care descriu misiunile lor în timpul evenimentelor din decembrie 1989 compromite sarcina organelor judiciare însărcinate cu ancheta. Accesul la aceste arhive poate fi refuzat anchetatorilor doar din motive de siguranță națională sub un control judiciar independent. Guvernul nu a adus nicio justificare de această natură care să argumenteze împiedicarea anchetei timp de 20 de ani. Într-o situație precum utilizarea masivă a forței letale împotriva populației civile în timpul manifestațiilor antiguvernamentale precedând tranziția de la un regim comunist la un regim democrat, „Curtea nu poate accepta ca o anchetă să fie efectivă în cazul în care se termină prin efectul prescripției răspunderii penale, în vreme ce înseși autoritățile au rămas inactive” (idem, pct. 144).

Enunțarea încălcării de către statul român a drepturilor victimelor din timpul revoluției din decembrie 1989, oferind astfel o minimă reparație morală celor îndrituiți este tot ceea ce putea să facă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. „Veghea” instituțiilor internaționale dedicate democrației și drepturilor omului se oprește aici. „Revoluția cum a fost”, în multele ei fațete, incluzând-o pe cea juridică, rămâne tema societății românești. Or, timp de 29 de ani, și instituțiile, și opinia publică românească par să fie eșuat lamentabil în a răspunde cerințelor de adevăr și dreptate privind acest moment fondator al României postcomuniste.

Mai eficiente par a fi fost eforturile dedicate obliterării adevărului. Conform unei teorii răspândite, responsabilitățile pentru morții și răniții din decembrie 1989 cad pe umerii armatei, ai liderilor C.F.S.N. și pe comportamentului haotic al soldaților și revoluționarilor. Purtătorii de cuvânt ai acestei teorii, începând cu șefii Securității, au fost susținuți de generații de procurori. În prima fază a dosarului, toţi aceștia „erau, de fapt, oameni ai fostului regim”, „majoritatea chiar participaseră activ la reprimarea Revoluţiei” și ca urmare fuseseră promovați (conform fostului responsabil de dosar, procurorul militar Dan Voinea). Deși concepută a zdrobi revoltele populației împotriva regimului, deși reorganizată și pregătită să lupte până la capăt pentru salvarea lui Ceaușescu în cazul unei eventuale revolte populare, Securitatea apare în emisiuni TV, cărți, articole și interviuri drept instituția cea mai inocentă. Avea să fie larg publicitată ideea că „securitatea este singura instituţie care nu a trecut de la represiune la sprijinirea revoluţiei, neparticipînd la represiune (sau acoperindu-şi perfect operaţiunile) şi favorizînd căderea lui Ceauşescu”.

Întârziat, clasat în anul 2015, redeschis în 2016, dosarul Revoluției se află la sfârșitul anului 2018 în fața unui test critic: depunerea rechizitoriului de către Secția Parchetelor Militare. Aceasta este atmosfera și acesta este momentul în care trei specialiști ai subiectului au hotărât să transforme munca lor sistematică de ani de zile într-un studiu cuprinzător asupra vinovățiilor pentru victimele Revoluției Române din decembrie 1989. Andrei Ursu, Mădălin Hodor și Roland O. Thomasson pun la dispoziția cititorului un material documentar în parte mușamalizat sau, cum enunță autorii, „pur și simplu înecat într-o masivă campanie de dezinformare”: mărturiile uitate ale participanților direcți, documente descoperite recent în arhivele Securității de la C.N.S.A.S. și altele. Acest material este însoțit de o analiză clară și logică care pemite identificarea responsabilităților pentru crimele împotriva umanității comise la Revoluție.

Recunoscând valoarea studiului, având în vedere relevanța dosarului Revoluției din perspectiva drepturilor omului și dorința Noii Reviste de Drepturile Omului (NDRO) de a se alătura mișcării internaționale care promovează necesitatea protecției victimelor, cu corolarul recunoașterii drepturilor lor specifice, dedicăm acest număr al trimestrialului nostru, studiului celor trei autori. Editarea numărului special al revistei a fost posibilă prin cooperarea strânsă cu autorii și cu asistența istoricului Mihai Demetriade.

Conform lui Andrei Ursu, Mădălin Hodor și Roland O. Thomasson, pe lângă morții Revoluției, Securitatea a reușit, prin aparatul ei de „legendare” să lase până acum încă o pată umilitoare pe conștiința poporului român: aceea de a nu ști nici măcar „cine a tras în noi după 22”. Din perspectiva autorilor, un rechizitoriu în care principalii sau singurii inculpați rămân grupul conducător C.F.S.N. și câțiva ofițeri ai armatei române ar fi o rușine pentru memoria revoluționarilor uciși. Ar constitui o mistificare juridică și istorică cu implicații asupra capacității societății de a-și gestiona propria justiție. Ar reprezenta pentru viitoarele generații un semnal că și după recunoașterea infracțiunilor împotriva umanității, care permite judecarea crimelor regimului trecut, în România vinovații vor fi scăpat de pedepse tocmai pentru că au fost membri ai Securității. O dată în plus, caracterul esențialmente represiv al acestei instituții ar fi eludat.

Autorii speră ca măcar astăzi, procurorii militari să facă dreptate victimelor, reparând rușinea istorică. Indiferent însă ce fac și ce vor face procurorii militari, studiul publicat de NDRO aduce adevăr și face dreptate în plan simbolic. 


                                                                                                                                                      Gabriel Andreescu București, 14 decembrie 2018

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Noul Cod de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare. Cod 653. Actualizat la 19.01.2018

Despre lucrare

Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală constau în Ordine ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale altor autorități cu abilități în domeniu ce au ca atribuții elaborarea de acte normative pentru aplicarea unitară a legislației fiscale și procesual fiscale, pe măsura identificării situațiilor care necesită explicații suplimentare. În acest sens, s-au elaborat deja o serie de ordine cuprinzând norme metodologice, proceduri, instrucțiuni, norme pentru organizarea activității unor instituții, precum și noua formularistică. Unele dintre acestea, de maximă importanță, vor fi redate integral sau sub formă de extras în culegere. Celelalte documente sunt indicate în cuprinsul culegerii, fiind redate și informații privind: Monitorul Oficial în care au fost publicate, temeiul legal de emitere, cuprinsul pe scurt, alte mențiuni speciale, data de la care sunt aplicabile, precum și actele normative abrogate, acolo unde este cazul. Pentru a facilita consultarea comparativă a dispoziţiilor noului Cod de procedură fiscală şi ale vechiului Cod – O.G. nr. 92/2003, culegerea cuprinde un tabel de corespondenţe între cele două acte normative.

Actualizări Septembrie 2018

Puncte forte

 • Forma actualizată La Zi a Codului de procedură fiscală, conform ultimelor modificări și completări aduse prin Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018)
 • Normele metodologice introduse sub articolul sau subdiviziunea de articol din Cod la care se referă
 • Corelații legislative cu Ordinele ministrului finanțelor publice și ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • Hârtie albă, de calitate superioară, rezistentă la folosire frecventă

Preț: 32,90 RON

Preț special: 27,96 RON


Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Despre lucrare

Teoria generală a obligațiilor reprezintă, fără îndoială, unul din cele mai fascinante și mai importante momente ale gândirii juridice. Cercetarea întreprinsă de autori în acest domeniu are rolul de a restructura și completa evoluțiile doctrinare, cu o nouă Teorie generală a obligațiilor, și de a releva impactul acestora asupra dreptului contemporan. Studiul obligațiilor prezintă o deosebită însemnătate dat fiind gradul lor înalt de tehnicitate și caracterul profund științific.

Despre Ediția 3

Ediția 3 are la bază, pe lângă textul consolidat al Codului, și legislația în vigoare actualizată, fiind incluse formele republicate ale unor acte, cum ar fi Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, dar și modificările aduse Legilor din domeniul sistemului judiciar prin așa-numitul pachet al „Legilor justiției”.

Din cuprins

 • prezentare detaliată a conceptului de „obligație civilă”
 • actul juridic civil ca izvor de obligații, cu referiri amănunțite la noțiunea de „contract”
 • comparație între răspunderea civilă contractuală și cea delictuală
 • răspunderea civilă delictuală reglementată de legi speciale
 • diferențe și asemănări între obligațiile solidare și cele indivizibile
 • considerații generale asupra evaluării despăgubirilor
 • convenții cu privire la modificarea răspunderii
 • reguli de drept internațional privat aplicabile subrogației în drepturile creditorului
 • inovația în raport cu alte instituții de drept civil
 • garanții personale prevăzute în legi speciale


Puncte forte

 • instrument util pentru toți cei interesați de o cunoaștere aprofundată a materiei obligațiilor civile
 • abordare clară și accesibilă, urmând o structură care ajută la o mai bună înțelegere a Codului civil
 • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare și esențiale pentru înțelegerea materiei obligațiilor din perspectiva noului Cod civil
 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • valorificarea doctrinei și jurisprudenței anterioare
 • numeroase trimiteri la lucrări de specialitate autohtone și străine


Despre autori

Ion DOGARU: membru corespondent al Academiei Române; expert C.N.C.S.I.S.; membru al C.N.A.A.; membru al Grupului de Planificare Deans' European Academic Network.

Pompil DRĂGHICI: avocat; profesor al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”din Craiova.

Preț: 189,00 RON

Preț special: 160,65 RON


Dreptul familiei. Ediția 6

Despre lucrare

Lucrarea constituie o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă, şi a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justiție comutativă, ci de a organiza instituții de pază ale „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia dintre membrii familiei, prin echilibrul între independența fiecăruia și solidaritatea intrafamilială. Dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a materiei, de a lăsa la îndemâna soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acordul lor viața conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți, și de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale.

Despre Ediţia 6

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale.

Recomandare

Legislația familiei. Cod 554. Actualizat la 25.10.2014

Din cuprins

       • logodna
       • încheierea căsătoriei
       • nulitatea căsătoriei
       • efectele căsătoriei
       • convenția matrimonială
       • regimul comunităţii legale, comunităţii convenţionale, separaţiei de bunuri
       • motivele şi cauzele divorţului
       • filiaţia faţă de tatăl din căsătorie şi faţă de tatăl din afara căsătoriei
       • filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical
       • încetarea adopţiei
       • drepturile şi îndatoririle părinteşti
       • decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
       • persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează

Puncte forte

       • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
       • analiza normelor europene relevante în materie
       • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare şi esențiale pentru înțelegerea materiei dreptului familiei din perspectiva noului Cod civil
       • ample referinţe bibliografice

Ghid practic

Structura lucrării depășește limitele unui curs universitar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat tuturor celor interesați de domeniu. Sunt ridicate multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la clarificarea unor probleme controversate:

       • Care sunt condițiile de fond ale logodnei?
       • Odată încheiată logodna, ce poate oferi acest fapt din punct de vedere juridic?
       • Cum se pierde calitatea de soț și din ce moment?
       • Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție?
       • Care sunt efectele pecuniare ale divorțului în relațiile dintre foștii soți?
       • În ce fel și în ce măsură va afecta evenimentul de stare civilă condiția patrimonială a fiecăruia dintre soți și ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează acesta?
       • Va exista o masă de drepturi și obligații comune în considerarea intereselor familiei?
       • În ce fel și în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soților la noul lor statut în cadrul raporturilor juridice dintre dânșii și, de asemenea, în cadrul raporturilor juridice cu terții?
       • Regimul matrimonial presupune căsătoria, dar e valabilă oare și reciproca, fiece căsătorie presupune un regim matrimonial?
       • Cu ce titlu se aplică regimul matrimonial legal soților care nu au încheiat o convenție matrimonială? voință prezumată a părților sau efect al legii?
       • Nulitatea sau anularea totală, integrală a convenției se va răsfrânge asupra valabilității actului juridic al căsătoriei?
       • Cum se face că, în sistemul nostru, regimul matrimonial de drept comun este al comunității de bunuri și nu cel al separației de bunuri?
       • Dacă, bunăoară, imobilul comun înstrăinat de unul dintre soți nu a fost predat, soțul „omis” s-ar putea opune predării bunului?
       • Dacă terțul ar introduce o acțiune în revendicare, soțul se va putea apăra invocând caracterul comun al bunului și faptul că actul de înstrăinare nu îi este opozabil?
       • Este lichidarea o etapă subsecventă inevitabilă ori de câte ori a avut loc o încetare/modificare a regimului matrimonial?
       • Cine sunt erezii legitimați să continue acțiunea de divorț?
       • Acceptarea moștenirii este condiție a dobândirii dreptului de a continua acțiunea de divorț?
       • Dacă moștenirea este vacantă, dreptul la acțiune va trece asupra comunei, orașului sau, după caz, a municipiului de la locul deschiderii succesiunii în baza art. 963 alin. (3) C.civ.?
       • Cum se explică dualitatea de opinii privind cuprinderea puterii doveditoare a actului de naștere?
       • Ce urmări poate avea faptul că unul dintre părinți abuzează de statutul său de cotitular al exercițiului autorității părintești?

Despre autor

Emese FLORIAN este prof.univ.dr. în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi titular al cursurilor de dreptul familiei.

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON


Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană

Despre lucrare

…Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume...

Structurată pe șase capitole, cartea intitulată „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” realizează o analiză istorică dar și evolutivă a ramurii de drept civil dedicate persoanei fizice în general, și a dreptului la nume, în special. Fiind rezultatul unui ample cercetări desfășurată pe mai mulți ani, studiul își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului doctrinar în această materie, dar și să răspundă la unele neclarități pe care le poate genera aplicarea legii. Astfel, cartea „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” nu tratează doar dintr-o perspectivă istorică și evolutivă modul în care această instituție își găsește utilitatea practică în viața de zi cu zi, ci și oferă răspunsurile necesare la problemele ivite deseori în practica judiciară și nu numai.

Element de noutate

Pornind de la originea dreptului la nume și încheind cu reglementările europene în materia dreptului la nume, cartea analizează în detaliu cele mai importante aspecte ale instituției dreptului la nume, constituind un studiu dedicat atât celor care iau contact pentru prima dată cu reglementările din această materie cât și pentru cei care doresc să aprofundeze studiul privind dreptul la nume atât în legislația natională cât și în cea europeană.

Din cuprins

     - originea dreptului la nume
     - evoluția reglementării dreptului la nume în sistemul juridic român
     - dreptul la nume. noțiune. structura. conținut. caractere juridice
     - atribuirea numelui de familie
     - atribuirea prenumelui
     - modificarea numelui de familie
     - mecanisme juridice de protecție a dreptului la nume
     - jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului la nume
     - jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la nume

Puncte forte

     - structură ce facilitează urmărirea ideilor expuse
     - aspecte practice relevante
     - analiză istorică și evolutivă a dreptului la nume
     - ample referințe bibliografie

Despre autor

Oana-Nicoleta Retea este doctor în drept (2017), autoare a numeroase studii de specialitate publicate în reviste și volume ale conferințelor naționale și internaționale.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,17 RON


Drept penal. Partea speciala II. Curs tematic. Editia 2

Despre lucrare

Lucrarea, după cum şi titlul o indică, îşi propune o abordare tematică, fiind analizate doar acele infracţiuni din Codul penal care fac parte din tematica prevăzută pentru materia Drept penal. Partea specială din semestrul al doilea, conform fișei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universității din București. Astfel, lucrarea este destinată, în primul rând, studenţilor, în vederea pregătirii examenului semestrial. Totodată, absolvenţii pot utiliza această lucrare pentru pregătirea examenului de licenţă şi examenelor de intrare în profesie (avocatură, magistratură) pentru partea corespunzătoare din tematică. În sfârşit, lucrarea poate fi utilă şi practicienilor, deoarece, într-o justiţie penală plină de incertitudini, de „întrebări prealabile”, orice opinie lămuritoare asupra unei chestiuni de drept poate fi utilă.

Despre Ediţia 2

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare.

Recomandare din aceeași tematică: Drept penal. Partea specială I. Ediția 2 

Din cuprins

 • Infracţiuni contra autorităţii
 • Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
 • Infracţiuni de fals
 • Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
 • Infracţiuni contra familiei

Puncte forte

 • tratarea tematică a materiei, urmărind structura Codului penal
 • tratarea infracțiunilor conform schemei clasice de analiză
 • examinarea unor ipoteze ignorate sau tratate sumar în literatura de specialitate
 • analiza unor probleme de drept controversate
 • indicarea practicii judiciare relevante, inclusiv a celei apărute după intrarea în vigoare a noului Cod penal
 • propunerea de soluţii pentru problemele identificate

Despre autori

Cristina ROTARU este profesor universitar la disciplinele Drept penal. Partea specială și Criminologie (Facultatea de Drept a Universității din București); formator la Institutul Național al Magistraturii; judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Andra-Roxana TRANDAFIR este lector universitar la disciplinele Criminologie și Drept penal. Partea specială (Facultatea de Drept, Universitatea din București); avocat; secretar de redacție al revistei Analele Universității din București – Seria Drept; secretar general al Asociației Henri Capitant a Prietenilor Culturii Franceze – România; reprezentant al României în cadrul Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică, stabilit cu Universitatea din Zagreb.

Valerian CIOCLEI este profesor universitar la disciplinele Criminologie și Drept penal. Partea specială (Facultatea de Drept a Universității din București); membru al Comisiei de redactare a Noului Cod penal; avocat.

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON