Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Buletinul Casaţiei nr. 11/2018

Deciziile de speţă publicate în rubrica Jurisprudenţă sunt structurate astfel:

- Secţia de contencios administrativ și fiscal (drept administrativ) – 1 decizie
- Secţia I civilă (drept civil, drept procesual civil) – 2 decizii
- Secţia a II-a civilă (drept comercial, drept procesual civil) – 4 decizii
- Secţia penală (drept penal, drept procesual penal) – 4 decizii

Revista Buletinul Casaţiei pune la dispoziţia cititorilor mai multe instrumente de căutare:

- cuprins – în limbile română, engleză şi franceză;

- index alfabetic – cu trimitere la numărul de ordine al deciziilor;

- lista cronologică a deciziilor – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Teoria generală a dreptului. Ediția 3

Despre lucrare

Teoria generală a dreptului este o disciplină de sinteză, care oferă o viziune de ansamblu asupra dreptului şi care are scopul de a generaliza şi de a abstractiza. În cadrul acestei discipline se formează constantele dreptului sau pilonii dreptului (dreptul ca ştiinţă), aici se formulează noţiunile, conceptele, principiile şi categoriile fundamentale ale dreptului.
Disciplinele de ramură au rolul de a aprofunda studiul relaţiilor sociale de care se ocupă fiecare. Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi disciplinele de ramură constă în faptul că Teoria generală a dreptului oferă genul proxim, iar disciplinele de ramură oferă diferenţa specifică.

Despre Ediţia 3

Necesitatea unei noi ediții a cursului de Teoria generală a dreptului a fost impusă de evoluția legislației în domeniile fundamentale de reglementare și de acumulările doctrinare. În plus, au fost adăugate informații noi, relevante pentru a clarifica diferențele dintre diverse sisteme juridice.

Din cuprins

 • noţiune, clasificare şi prezentare analitică a principiilor generale ale dreptului
 • noţiunea şi trăsăturile normei juridice
 • izvoarele dreptului
 • raportul juridic
 • caracteristici ale actului juridic în dreptul privat/public
 • tipologia și sistemul dreptului
 • familia dreptului anglo-saxon/romano-germanic
 • sistemul musulman de drept
 • proba dreptului
 • răspunderea juridică
 • principii ale instituţiilor judiciare
 • teoria justiţiei ca serviciu public

Puncte forte

 • aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
 • analiza principalelor metode de interpretare a dreptului
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noile Coduri
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • este avut în vedere criteriul temporalității normelor juridice – principiul neretroactivității 
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Simona Cristea este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, magistrat-asistent Înalta Curte de Casație și Justiție.

Preț: 47,90 RON

Preț special: 40,72 RON


Drept fiscal si financiar. Caiet de seminar
Caietul de seminar nu reprezinta doar o simpla juxtapunere didactica a unor teme de drept fiscal. Majoritatea temelor de drept fiscal sunt interconectate atat in plan teoretic, normativ, cat mai ales in plan practic, concret. Sistemicitatea tematica este analizata in dinamismul ei, pentru ca dreptul fiscal este un drept viu care ofera si pretinde totodata, aflat intr-o continua actualizare si acumulare, fiind de cele mai multe ori inevitabil in dezvoltarea raporturilor juridice.

Preț: 33,00 RON

Preț special: 29,70 RON


Agenda Juristului 2019
 • Din Cuprins:

Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail și website), ordonate alfabetic, pentru:

- Instituții publice
- Consiliul Superior al Magistraturii
- Înalta Curte de Casație și Justiție
- Curți de Apel
- Tribunale
- Judecătorii
- Ministerul Public
- Uniunea Națională a Barourilor din România
- Uniunea Națională a Notarilor Publici
- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
- Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici
- Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență
- Alte instituții și organizații ale juriștilor
- Ministerul Justiției
- Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
- Camera Auditorilor Financiari
- Cutea de Conturi și Camerele județene de Conturi
- Unități de Poliție
- Reviste și publicații juridice periodice
- Facultăți de Drept
- Librării în care găsiți produsele Editurii C.H. Beck
- Instituțiile Uniunii Europene

 • Calendar (sărbători legale, zile naționale și internaționale relevante)
 • Calculatorul taxelor de timbru
 • Pagini cu spațiu dedicat fiecărei săptămâni, astfel încât să vă puteți organiza mult mai ușor activitățile
 • Spațiu dedicat contactelor dumneavoastră în ordine alfabetică
 • Spațiu dedicat notelor dumneavoastră

Preț: 33,90 RON

Preț special: 28,82 RON


Curierul fiscal nr. 7/2018

Numărul 7 din 2018 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei.


   •Infocurier


   - Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 27 iunie 2018 - 25 iulie 2018.
   - Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018.


   • Opinii


   Andra Casu (Tax Associate Partner EY Romania) face o analiză proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (cunoscută și dezbătută public sub numele de „Legea offshore”).


   • Impozite directe


   Daniel Jinga, Manager (People Services, KPMG Tax SRL) şi Cristiana Provian (Assistant People Services, KPMG Tax SRL) analizează de când şi pentru cine au veniturile din drepturi de proprietate intelectuală o cotă efectivă de impozit de 6% scutire de contribuţii sociale şi obligaţii declarative.


   • Impozite directe


   Alina Necșulescu (Manager Servicii Impozitare Indirectă, KPMG Tax SRL) şi Iulia Iancu (Consultant Servicii Impozitare Indirectă, KPMG Tax SRL) abordează chestiunea interpretării prevederilor în materie de TVA pentru fiecare dintre cele mai comune tipuri de stimulente întâlnite în practică.


   • Procedură fiscală
   Alina Andrei (Transfer Pricing Partner, Cabot Transfer Pricing), Claudia Spătaru (Transfer Pricing Consultant, Cabot Transfer Pricing) şi Sorin Neagu (Transfer Pricing Senior, Cabot Transfer Pricing) ne vorbesc despre principalele riscuri care pot conduce la o inspecţie fiscală privind preţurile de transfer.


   • Ghid fiscal

Doamna Conf. univ. dr. Delia Cataramă răspunde unei întrebări de interes cititorilor:


      - Care este regimul fiscal al tichetelor cadou oferite salariaţilor cu ocazia zilei companiei?


   • Jurisprudență fiscală, culeasă de doamna judecător Claudia Vişoiu (judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)

   • Jurisprudență CJUE

   • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON


Legea contenciosului administrativ şi legile conexe. Cod 682. Actualizat la 26.11.2018

Despre lucrare

Contenciosul administrativ, ca instituţie juridică, are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei, ordonarea activităţii autorităţilor publice și asigurarea ordinii de drept.

Culegerea de față reprezintă un ghid atât pentru justițiabilii care se consideră vătămați de către o autoritate publică, cât și pentru juriștii care îi reprezintă în fața instanţei și pentru magistrații care sunt chemați să judece cauza și să dispună repararea pagubei dacă este cazul. Sub fiecare articol din Legea nr. 554/2004 sunt făcute corelații cu dispoziții relevante din lege, este indicată legislația conexă și sunt inserate deciziile Curții Constituționale, recursurile în interesul legii și hotărârile prealabile pronunțate de ICCJ în materie. La finalul legii-cadru se regăsește și un index alfabetic detaliat, pentru a ajuta cititorul să identifice cu ușurință instituțiile căutate. Culegerea este completată de legi conexe privind liberul acces la informaţiile de interes public, regimul juridic al contravenţiilor, soluţionarea petiţiilor, procedura aprobării tacite, normele de tehnică legislativă.

Din cuprins

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
 • O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

Puncte forte

 • prevederi actualizate La Zi ale actelor normative conform ultimelor modificări
 • istoricul actelor normative
 • trimiteri la legislație conexă internă și europeană 
 • index alfabetic detaliat

Recomandare
Pentru o analiză în detaliu a materiei, vă recomandăm lucrarea Legea contenciosului administrativ, ed. 4 

Preț: 12,90 RON

Preț special: 10,97 RON