Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept penal. Partea specială. Ediția 6

Despre lucrare

Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea specială, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1200 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru infracțiunile referitoare la piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială, infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultrajul contra bunelor moravuri;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod penal (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului penal, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • 80 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea specială în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal;
 • informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială;
 • rescrierea comentariilor cu privire la unele infracţiuni (de pildă, piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială etc.);
 • rescrierea comentariilor în materia participaţiei la anumite infracţiuni, când se reţine existenţa unei circumstanţe personale de individualizare;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs;
 • peste 1200 de noi comentarii ale instituţiilor de Drept penal, Partea specială;
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale;
 • bogată jurisprudenţă a instanţelor în aplicarea Noului Cod penal.
 • ediție nouă, actualizată în mai 2019ș
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;

Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Drept penal. Partea generală. Ediția 6

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 144,00 RON

Preț special: 108,00 RON


Drept penal. Partea generală. Ediția 6

Despre lucrare

Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea generală, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea generală, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 700 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor pentru legea de dezincriminare și individualizarea pedepselor;
 • aprofundarea comentariilor cu privire la unitatea de infracțiune și la pluralitatea de infracțiuni;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în mai 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod penal (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului penal, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • prezentare detaliată a comentariilor privind unitatea de infracțiune, pluralitatea de infracțiuni, legea de dezincriminare, individualizarea pedepselor ș.a.;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • peste 150 de grile și răspunsuri.


Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea generală în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal;
 • ediție nouă, actualizată în mai 2019;
 • informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea generală;
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale;
 • peste 700 de noi comentarii ale instituţiilor de Drept penal, Partea generală;
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în mai 2019;
 • bogată jurisprudenţă a instanţelor în aplicarea Noului Cod penal.


Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Drept penal. Partea specială. Ediția 6 

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 150,00 RON

Preț special: 112,50 RON


Infracţiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor săvârșite prin intermediul companiilor offshore

Garantat de specialiști: Prof. univ. dr. Petre BUNECI, Prof. univ. dr. Nicolae VOLONCIU

Despre lucrare:

Lucrarea de faţă se află la confluența dintre domeniile juridic și economic, metodele de analiză folosite și rezultatele obținute încadrându-se într-un domeniu de o importanță deosebită și de maximă actualitate. Autorul a considerat necesar să insiste asupra mecanismelor subtile financiare, aflate la hotarul dintre legal şi ilegal, demonstrând cum s-a modificat paradigma sistemului internaţional de impozitare, urmare a globalizării.

Puncte forte:

 • prezentarea pe larg a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani
 • abordarea unui subiect cu conotații tabu, precum paradisurile fiscale.
 • analiza unor puncte de vedere doctrinare și jurisprudențiale în domeniu
 • practica juridică în domeniul reducerii evaziunii și a fraudei fiscale
 • ample referințe bibliografice

Din cuprins:

 • Paradisurile fiscale, concept și definire
 • Planificarea fiscală și abuzul de drept
 • Aspecte infracționale privind evaziunea fiscală
 • Aspecte infracționale privind spălarea banilor
 • Principalele jurisdicții offshore și particularitățile lor

Recomandare: Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5, coordonator: Mihai Adrian Hotca.

Despre autor:

Constantin Neacșu este avocat în Baroul București.

Preț: 52,90 RON

Preț special: 39,68 RON


Răspunderea internațională a statelor pentru prejudicii cauzate de aeronave terților aflați la sol

Despre lucrare

Când vorbim despre aviația civilă, avem de multe ori în vedere mai mult ce se întâmplă în spațiul aerian și mai puțin repercusiunile care pot apărea la sol. Lucrarea de față încearcă să clarifice aceste aspecte deosebit de importante mai ales în lumina evenimentelor recente petrecute în spațiul internațional, având în centrul atenției activitățile teroriste și urmările acestora. Unde intervine răspunderea statelor în astfel de situații este întrebarea la care autoarea încearcă să ofere un răspuns, oferind cititorului o analiză bine documentată și edificatoare.

Din cuprins

 • Siguranța și securitatea aeronautică – obligații erga omnes ale statelor
 • Instituția răspunderii în dreptul internațional
 • Răspunderea pentru risc
 • Terorismul în contextul actual
 • Obligațiile statelor privind prevenirea intervenției ilicite
 • Obligația de due diligence a statelor
 • Cadrul de reglementare la nivel european

Puncte forte

 • Îmbină aspectele de ordin istoric cu cele de ordin teoretic și practic
 • Identifică principalele norme de drept internațional public în materia aviației civile
 • Ample referințe bibliografice
 • Corelații cu jurisprudența relevantă

Despre autor

Sorana Păun-Pop este jurist specializat în drept aerian și spațial, deținând o diplomă de master de la Universitatea McGill, Montreal, Canada și titlul de doctor în drept aerian internațional.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 33,68 RON


Curierul Judiciar nr. 1/2019

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Augustin Fuerea și propune o scurtă analiză a exercitării președinției în cadrul Uniunii Europene. Alegerea, spre analiză, a acestei teme este, din punctul de vedere al importanţei, extrem de provocatoare, cel puţin din două motive. În primul rând, atunci când aducem în discuţie problematica exercitării preşedinţiei Uniunii Europene, nu de puţine ori, instituţiile care se implică într-un astfel de proces sunt dintre cele mai diferite, de la Consiliul European, continuând cu instituţia Consiliului ori chiar a Consiliului Europei, a Parlamentului European, cea a Comisiei şi finalizând chiar cu preşedinţia instanţelor jurisdicţionale, respectiv a Băncii Centrale Europene şi a Curţii de Conturi. Opiniile sunt dintre cele mai diferite, mai ales când vine vorba despre răspunsul care ar trebui dat la întrebarea: Cine răspunde la telefonul Uniunii Europene, îndeosebi după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În cel de-al doilea rând, provocarea se referă la faptul că în anul 2019, semestrul I, România va exercita o astfel de demnitate la nivelul UE şi este imperios necesar ca eforturile declanșate în urmă cu ani buni pentru pregătirea minuţioasă a unei astfel de etape, acum să fie amplificate. Este foarte important să cunoaştem, cu precădere, cine va fi implicat în exercitarea preşedinţiei UE din ţara noastră şi, mai ales, în ce constă un astfel de efort, respectiv care este rolul pe care trebuie să-l îndeplinim.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 30 noiembrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii noiembrie 2018 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează Încetarea contractului individual de muncă de muncă al salariatei însărcinate aflate în perioada de probă.

Dreptul afacerilor

Comentariul Deciziei nr. 121/01.03.2018 a Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a civilă, semnat de judecător dr. Csaba Bela Nász, privind procedura insolvenţei și modificarea planului de reorganizare. între cele două Legi nr. 85, din anul 2006, respectiv din anul 2014, există o diferență de reglementare și în ceea ce privește calculul valorii totale a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitorului. Dacă Legea nr. 85/2006 prevedea că, ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, calculul valorii totale a creanţelor împotriva averii debitorului se va realiza prin raportare la planul de reorganizare confirmat [art. 15 alin. (2)], Codul insolvenței statuează că, ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, această determinare se va face potrivit cuantumului cuprins în programul de plăţi, modificat în urma stingerii creanţelor achitate în plan [art. 49 alin. (2)]. Această normă din legea actuală stabileşte că modalitatea de calcul a valorii totale a creanţelor se face în funcţie de etapa în care se desfăşoară procedura insolvenţei, în text distingându-se cinci astfel de etape avute în vedere de legiuitor şi care sunt stadii succesive în derulare acestei proceduri judiciare, o asemenea interpretare a normei juridice fiind susţinută tocmai de etapizarea momentelor şi succesiunea criteriilor menţionate în art. 49 din Legea nr. 85/2014

Articolul Economia colaborativă și cadrul normativ aplicabil: de la simplă contestare la necesitatea unei construcții juridice alternative, semnat de lector dr. Ana-Maria Vlăsceanu. Societățile care gestionează platforme digitale (e.g.: Uber, AirBnB, TaskRabbit etc.) sunt exponentele unei noi economii, denumită „gig economy” sau, mai des, economie colaborativă. Platformele digitale au redus dramatic costurile tranzacțiilor, au crescut eficiența economică, au contestat industriile clasice și au schimbat modelele de afaceri ale multor societăți. În acest context, se ridică o întrebare cheie: Care sunt implicațiile juridice ale unor asemenea schimbări industriale și economice? Acest studiu, împărțit în două articole, își propune să răspundă acestei întrebări, prin explorarea schimbărilor aduse de economia colaborativă, în special în domeniul raporturilor de muncă, precum și a aptitudinii cadrului normativ actual de a răspunde provocărilor generate de aceste schimbări. Astfel, trei opțiuni sunt analizate: a) menținerea cadrului normativ actual; b) dezvoltarea unui cadru normativ mixt, care combină reglementările clasice cu noi reglementări, care să țină cont și de specificul economiei colaborative; c) crearea unui nou cadru normativ distinct, croit pentru economia bazată pe platformele digitale.

Drept privat

Articolul Consideraţii cu privire la aplicabilitatea art. 478 alin. (5) C.proc.civ., semnat de judecător Radu-Mihai Necula. Scopul acestui studiu este reprezentat de analizarea dispoziţiilor art. 478 alin. (5) C.proc.civ. prin raportare la soluţiile pronunţate de prima instanţă, la obiectul cererii de chemare în judecată şi la incidenţa unor alte instituţii juridice care pot influenţa modalitatea de aplicare a acestui text legal.

Drept public

Articolul Activitatea Agenției Naționale de Integritate reflectată în jurisprudența instanțelor de contencios administrativ, semnat de prof.dr. Dana Apostol Tofan. Agenția Națională de Integritate reprezintă o autoritate administrativă centrală autonomă , cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, ce funcționează la nivel național, în temeiul a două acte normative, și anume: Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative , cu modificările și completările ulterioare. Această ambivalență în reglementare la care se adaugă și faptul că activitatea de control desfășurată de Agenția Națională de Integritate se fundamentează în principal pe dispozițiile altui act normativ, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare reprezintă, probabil, în mare măsură, una din cauzele ce a contribuit la dezvoltarea unei bogate jurisprudențe în instanța de contencios administrativ. Studiul surprinde succint câteva din contradicțiile legislative ce rezultă din acest paralelism în reglementare ce a determinat de-a lungul timpului dificultăți în soluționarea conflictelor născute în aplicarea legii, imposibilitatea formării unei jurisprudențe coerente în această materie.

Drept penal

Articolul Câteva considerații privind deciziile Curții Constituționale în materia prescripției răspunderii penale, semnat de procuror Alexandra-Mihaela Șinc și procuror Corneliu Iftim, pleacă în analiză de la faptul că deciziile Curții produc efecte doar pentru viitor (ex nunc), în sensul că ele nu produc, ca regulă, efecte directe, fiind necesară punerea în acord a actului normativ cu Constituția, de către inițiatorul legislativ, efectul încetării efectelor dispoziției neconstituționale fiind o sancțiune pentru pasivitatea acestuia, precum și în sensul că se pot declara neconstituționale acte normative sau prevederi ale acestora.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – septembrie-octombrie 2018.

Instrumente

Articolul Reglementarea criptomonedelor în Japonia semnat de Dan Alexandru Popa analizează soluțiile normative oferite de legislația japoneză cu privire la monedele virtuale, cu precădere Legea Serviciilor de Plată, meritele acestora și precauțiile necesare pentru dezvoltarea viitoare a acestui sector.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Scrisoarea părinţilor lui Nelu, către el.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 33,68 RON


Curierul Judiciar nr. 2/2019

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridică online legalis.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • HeinOnline - Legal Research Database
 • EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de fondatorii Școlii de administratori, conf.dr. Marta-Claudia Cliza, drd. Mariana Burlacu și asist.dr. Laura Spătaru-Negură, proiect care se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia cultură pentru umanitate şi dezvoltare socială, Patronatul tinerilor întreprinzători din România, Cliza Law Office şi Condec Consulting SRL și Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Într-o lume cosmopolită, iubitoare de neologisme şi de cuvinte străine implementate în vorbirea curentă, iniţiativa ne readuce la perioada marilor acumulări de cunoştinţe din viaţa fiecăruia: ŞCOALA. Ea reprezintă locul în care am învăţat lucruri esenţiale, de bază pentru viaţa noastră, unde puneam întrebări şi primeam răspunsuri avizate. Acest lucru și-l propune și acest proiect: să reprezinte locul în care administratorii sau viitorii administratori de societăţi vor desluşi problemele esenţiale, de bază, pentru viaţa societăţii, unde vor putea pune întrebări despre ceea ce îi frământă şi unde vor primi răspuns avizat la acestea.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 decembrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubrica Actualitate europeană corespunzătoare lunii decembrie 2018 aduce în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Rubrica este semnată de dr. Oana Dimitriu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Mihail Stănescu-Sas analizează Natura juridică a raporturilor dintre culte și personalul clerical.

Dreptul afacerilor

Articolul Munca în economia colaborativă și impactul său pe plan juridic. Despre necesitatea adoptării unei strategii normative, semnat de lect.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, este o continuare a propriilor analize ale implicațiilor juridice ale configurărilor economice specifice economiei colaborative, publicate anterior în Curierul Judiciar nr. 1/2019. Autoarea propune de această dată o analiză a transformărilor relaţiilor de muncă, generate de evoluţia tehnologică, precum şi a impactului lor asupra reglementărilor din domeniul dreptului muncii în contextul economiei convenționale și colaborative. Articolul conține și prezentarea testului Prassl care urmăreşte să valorifice acele prevederi care reglementează conceptul şi funcţiile angajatorului, pentru a le aplica noilor modele de afaceri din cadrul economiei colaborative.

Drept privat

Articolul Cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii prin care se soluţionează cererea de ajutor public judiciar nu suspendă obligaţia reclamantului de a achita taxa judiciară de timbru, semnat de avocat Tudor Burlacu. Din punct de vedere practic, este esenţială tranşarea problemei timbrajului încă din etapa regularizării cererii de chemare în judecată şi limitarea posibilităţilor reclamantului de a prelungi în mod artificial termenul până la care acesta trebuie să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cu atât mai importantă este această limitare când stabilirea obligaţiei de a achita taxa de timbru a fost stabilită după finalizarea etapei regularizării.

Drept public

Articolul Asocierea persoanelor juridice în contractele de achiziţii publice. Impedimente și soluţii identificate în vederea finalizării unui contract de lucrări, semnat de prof.dr. Ionel Didea, drd. Diana-Maria Ilie și consilier juridic Maria-Mădălina Georgescu. Marile oportunităţi de afaceri, cele mai multe dintre ele concretizate în cadrul unei proceduri de achiziţie publică, nu mai pot fi separate de conceptul de grupuri de societăţi sau asocieri de persoane juridice. Este evident că o ofertă comună reprezintă o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu de îndeplinit de către un singur operator economic. Ce se întâmplă însă cu autorităţile contractante în faţa acestei „realităţi contemporane”? Care sunt oportunităţile unei instituţii publice în situaţia în care se confruntă cu riscul nefinalizării unui contract de achiziţie publică, luând în considerare faptul că legislaţia privind achiziţiile publice impune prin scopurile specifice adoptarea unor soluţii transparente, clare şi în perfect echilibru cu principiile caracteristice?

Drept penal

Articolul Necesitatea introducerii procedurii renunţării la urmărire penală printre soluţiile prevăzute în art. 482 C.proc.pen. referitor la conţinutul acordului de recunoaștere, semnat de avocat Eliza Ene-Corbeanu și procuror Gheorghe Cornescu. Ideea abordării acestui subiect nu s-a născut doar a nivel teoretic, ci mai ales în considerarea faptului că, atâta timp cât practica judiciară în materie nu este una consolidată, ajustările sunt mai mult decât benefice, având rolul de a stabiliza o procedură cu caracter de noutate, perfectibilă şi extrem de utilă bunei desfăşurări a urmăririi penale şi a judecăţii. Astfel, nevoia unei mai bune reglementări nu ar face decât să eficientizeze actul de justiţie, dând prevalenţă principiilor care au stat la baza modificărilor codurilor penal şi de procedură penală.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – noiembrie 2018.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 33,68 RON