Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept procesual civil. Partea speciala. Caiet de seminar. Editia 4

Despre lucrare

Caietul de seminar este corespunzător manualului de Drept procesual civil. Partea specială. Tematica seminarelor urmărește să detalieze titlurile din curs și să exemplifice cu aplicații practice și teste grilă, noțiunile teoretice prezentate la curs.

Despre ediţia 4

Această ediţie cuprinde numeroase speţe şi grile noi, actualizări inspirate, în primul rând, de jurisprudența recentă în materie, autorii urmărind ca explicațiile privind interpretarea dispozițiilor noului Cod de procedură civilă să-și găsească reflectarea în realitatea concretă. Lucrarea este destinată în primul rând studenţilor facultaţilor de drept, dar şi juriştilor care urmăresc să fie la zi cu orientările practicii judiciare.
Intenţia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii să aibă o imagine completă asupra noţiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu caietul de seminar.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul părţii generale a procedurii civile recomandăm consultarea împreună cu Drept procesual civil. Partea specială. Ediţia 9 

Din cuprins

 • 12 seminare ce detaliază titlurile cursului de Drept procesual civil. Partea specială
 • prezentare din triplă perspectivă: tematică – spețe – teste grilă
 • 66 aplicații practice
 • 451 teste grilă

Puncte forte

 • conform noului Cod de procedură civilă
 • exemplificarea noțiunilor teoretice prin aplicații practice și teste grilă
 • instrument util de lucru pentru toți studenții facultăților de drept
 • realizat conform orientărilor practicii judiciare

Despre autori

Claudia ROŞU este doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este lector I.N.P.P.A. la disciplina Drept procesual civil (din 2008), avocat în Baroul Timiş (din 1992), având peste 48 participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Este autoare şi coautoare a 32 de cărţi şi a 128 de articole.

Alin Speriusi-Vlad este Doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, avocat în Baroul Timiș.

Preț: 37,90 RON

Preț special: 32,22 RON


Tratat de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a
Rezultat al unei impresionante documentari, Tratatul de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a este destinat studentilor facultatilor de drept in vederea pregatirii examenelor de promovare si de licenta, masteranzilor facultatilor de drept, candidatilor la admiterea in Institutul National al Magistraturii, candidatilor la admiterea in profesia de avocat, precum si acelora care intentioneaza sa candideze pentru admiterea in alte profesii juridice. De asemenea, lucrarea este, in egala masura, destinata practicienilor dreptului, cu referire concreta la organele judiciare penale (instante de judecata, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penala) si la avocati.

Preț: 149,00 RON

Preț special: 134,10 RON


Drept comercial

   Despre lucrare

   Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din contracte, punând în lumină faptele (actele) de comerț din Codul comercial (în prezent abrogat) și modul cum au fost absorbite de actualul Cod civil.
   Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea se bazează pe analiza legislației, a doctrinei și jurisprudenței relevante actualizate, pe unele aspecte de drept comparat, cât și pe opinii personale, chiar critice, dar argumentate în mod științific, finalizate uneori cu propuneri „de lege ferenda”.
   Complexitatea substanței dreptului comercial, ca drept specific profesioniștilor-comercianți, este tratată în cinci titluri, fiecare conținând capitole și secțiuni: Dreptul comercial în cadrul unității dreptului privat (Titlul I); Despre societăți (comerciale) (Titlul II); Teoria generală a contractului și a obligațiilor în activitatea profesioniștilor-comercianți (Titlul III); Contracte specifice activității profesioniștilor-comercianți (Titlul IV); Titlurile de credit (Titlul V).
   În aceste condiții, lucrarea analizează legislația, doctrina și jurisprudența în deplină corelație cu dispozițiile Codului civil, Codului de procedură civilă și ale tuturor celorlalte reglementări incidente, fiind destinată tuturor persoanelor interesate de domeniul dreptului comercial, fie că sunt studenți, masteranzi, doctoranzi, auditori de justiție, în general teoreticieni și practicieni.

Recomandare: 

Legislatia societatilor. Cod 656. Actualizat la 21.02.2018

Din cuprins

 • faptele (actele) de comerț de la Codul comercial la Codul civil
 • profesioniștii comercianți
 • fondul de comerț
 • despre societăți
 • societățile comerciale
 • societățile pe acțiuni
 • societățile cu răspundere limitată
 • grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic
 • contractul – principal izvor de obligații în activitatea profesioniștilor comercianți
 • răspunderea contractuală a profesioniștilor comercianți
 • contracte specifice activității profesioniștilor comercianți (de vânzare, de furnizare, de report, de societate, de asociere în participațiune, reprezentarea, de comision, de consignație, de comision, de expediție, de agenție, de intermediere, de antrepriză, de împrumut, de cont curent, bancare, de leasing, de franciză)
 • titlurile de credit

Puncte forte

 • analiză amplă a domeniului comercial
 • vizează specificul materiei comerciale
 • tratare exhaustivă a legislației incidente în materia societăților, a profesioniștilor-comercianți și a contractelor încheiate de aceștia
 • interpretări și clarificări ale dezbaterilor din doctrină
 • trimiteri jurisprudențiale multiple
 • amplu material bibliografic
 • abordează în mod extins contractele comerciale
 • aspecte relevante de drept comparat

Despre autor

Smaranda Angheni este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” și rector al aceleiași universități.

Preț: 239,00 RON

Preț special: 203,15 RON


Regulamentul Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii

Despre lucrare

Reprezentând o noutate juridică absolută în Romania, Regulamentul Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii este o culegere legislativă unică, ce nu trebuie să lipsească din biblioteca cititorul pasionat de drept, de legislaturi și reglementări străine și internaționale, dintre cele mai dezvoltate de pe glob. Culegerea nu se rezumă doar la a efectua o simplă traducere a Regulamentului, ci și prezintă în cuprinsul acesteia multiple informații legate de sistemul federal de drept american, realizează o scurtă analiză istorică a celei mai importante instituții judiciare din America – Curtea Supremă, oferind în același timp numeroase aspecte de ordin teoretic și practic ce caracterizează între altele sistemul de drept american.

Recomandare

Constituția Statelor Unite ale Americii

Despre autor

Igor Lăcătuș este avocat definitiv, membru al Baroului Timiș.

Preț: 17,90 RON

Preț special: 15,22 RON


Legislația notarială. Cod 688. Actualizat la 6.05.2019

Despre lucrare

Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative privitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în profesia de notar, dar și acte ce cuprind dispoziții care reglementează această profesie. Toate actele sunt actualizate cu cele mai recente modificări în materie, modificări adoptate inclusiv în anul 2019.

Din cuprins

 • Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor
 • publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
 • Statutul Institutului Notarial Român
 • Codul deontologic al notarilor publici din România
 • Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014 privind aprobarea Regulamen¬tului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

Puncte forte

 • note utile privind legislația secundară
 • corelații cu alte acte normative
 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Preț: 26,90 RON

Preț special: 22,87 RON


Curierul Fiscal nr. 12/2017

Ultimul număr din anul 2017 al revistei Curierul fiscal, numărul 12, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier
-   Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 24 noiembrie 2017 - 15 decembrie 2017
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018.

•    Impozite directe
Ionut Măstăcăneanu (Director Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) și Marius Rogoz (Consultant Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) abordează un subiect îndrăzneț și de o importanță deosebită în dreptul fiscal la nivel european: beneficiarul efectiv – ce prevederi prevalează și cum le putem adapta la actualul mediu legislativ național?  

•    Impozite indirecte
Delia Stoian (avocat) ne încântă, așa cum ne-a obișnuit deja, cu un articol amplu și explicit, cu exemple concrete, extrem de util în ceea ce privește reducerile de preț din perspectiva bazei de impozitare a TVA.

•    Procedură fiscală
Teodora Alecu (Director Manager Tax,Transfer Pricing Services KPMG România) și Cristina Vasilescu (Senior Tax, Transfer Pricing Services KPMG România) ne vorbesc despre Raportul CbC și ne spun că în urma preluării de către Comisia Europeană a recomandărilor OCDE din cadrul Acțiunii BEPS 13, România, ca stat membru al UE, a implementat prin intermediul Ordinului nr. 3049/2017 modelul și conținutul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, ordin publicat în data de 14 noiembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 894. Ordinul are rolul de a completa prevederile Ordonanței de urgență nr. 42/2017 (publicată în data de 9 iunie 2017) în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (realizat intre statele membre ale UE).

•    Diversitate economică
Carmen Adriana Gheorghe (conf.univ.dr. Facultatea de Drept,Univ. Transilvania Braşov) ne prezintă un articol de actualitate cu tematică foarte interesantă: Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice-M.D.R.A.P. şi controlul Curţii de Conturi a României cu implicarea băncilor pentru locuinţe. Vă invităm să descoperiți explicațiile și informațiile privind acest subiect controversat.

•    Ghid fiscal
Domnul lect.univ.dr. Radu Ciobanu face trecerea către schimbările legislative aduse de noul an, 2018, cu subiectul regimului fiscal al veniturilor din dividende în 2018 comparativ cu 2017.

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr.,fost judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ).
-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 32,90 RON

Preț special: 27,97 RON