Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Legislația pensiilor. Cod 664. Actualizat la 16.05.2018

Despre lucrare

Culegerea sistematizează actele normative principale din materie împărțite pe categorii: sistemul unitar de pensii publice, sistemul de pensii private, sistemul de pensii facultative și drepturile soțului supraviețuitor.

Capitolul dedicat pensiilor speciale cuprinde în extras sau integral prevederile dedicate pensiilor din legile-cadru care reglementează activitatea:

 • personalului aeronautic civil
 • magistraților și personalului auxiliar al instanţelor
 • consilierilor de conturi  
 • membrilor Corpului diplomatic și consular
 • deputaţilor, senatorilor și funcţionarilor publici parlamentari
 • agricultorilor
 • militarilor
 • membrilor uniunilor de creatori și artiştilor

Puncte forte

 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • corelaţii legislative
 • Decizii ale Curţii Constituţionale și ICCJ incidente
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Din cuprins

I. Sistemul unitar de pensii publice
II. Sistemul de pensii private 
III. Pensiile speciale
IV. Drepturile soțului supraviețuitor

Despre coordonator

Luminiţa Dima este profesor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind titular al cursurilor de Dreptul muncii. Dreptul Securităţii Sociale, Drept Social European. Membru al Societăţii Internaţionale de Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale şi al Centrului de Drept Social Comparat din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Preț: 25,90 RON

Preț special: 22,02 RON


Dreptul familiei, editia a III-a, emendata si actualizata
Noua ediție a lucrarii aduce o abordare mai ampla a instituțiilor noi pe care Codul civil le reglementeaza in domeniul dreptului familiei, imbogațita cu interpretari jurisprudențiale și cu o interesanta problematica pe care aplicarea acestora a generat-o. Corelarea dispozițiilor de fond cu noile norme procedurale reglementate de actualul Cod de procedura civila, precum și cu legislația conexa și jurisprudența C.E.D.O. in materie confera utilitate sporita acestei lucrari, atat pentru studenți, cat și pentru practicienii dreptului. Nu in ultimul rand, noul format, incluzand repere cuprinse in casete marginale, faciliteaza studiul, asigurand un plus de accesibilitate intregului material.

Preț: 85,00 RON

Preț special: 76,50 RON


Timpul de lucru. Ghid de jurisprudență națională

Despre lucrare


Lucrarea are structura unui ghid de jurisprudenţă naţională în care sunt prezentate soluţii jurisprudenţiale diverse la probleme privind organizarea timpului de muncă, sistematizate pe categorii de reglementări şi activităţi, evidenţiind, acolo unde este cazul, existenţa unei jurisprudenţe neunitare, atunci când ponderea soluţiilor diferite identificate este relativ apropriată sau există chiar mai mult de două soluţii; acolo unde, din hotărârile identificate, s-a conturat o opinie majoritară şi doar izolat soluţii diferite, s-a optat pentru identificarea acestora din urmă drept jurisprudenţă divergentă.


Formula unui ghid de jurisprudenţă naţională permite ilustrarea dezvoltării noţiunii de timp de lucru în practica instanţelor din România şi din alte state membre ale UE sub influenţa jurisprudenţei CJUE, proces care implică şi soluţii divergente până la cristalizarea unor soluţii unitare.


Lucrarea conţine comentarii comune unui grup de hotărâri, structurate în funcţie de probleme de drept recurente în domeniul foarte fluid şi într-o continuă evoluţie al organizării timpului de lucru; aceste comentarii au drept scop clarificarea unor chestiuni teoretice, de principiu, în raport de prevederile directivelor privind timpul de lucru şi jurisprudenţa CJUE, de natură a permite o analiză aprofundată a jurisprudenţei prezentate.


În sfârşit, pentru a constitui un instrument uşor de folosit, cuprinde şi reglementările relevante, dar şi elemente grafice care să permită identificarea mai facilă a informaţiei.


Recomandare:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni. Ediția 2

Din cuprins

   • Obligaţia instanţelor de a interpreta şi aplica dreptul UE în acord cu jurisprudenţa CJUE
   • Premisele dezvoltării noţiunii de „timp de lucru” definite de directivele UE în jurisprudenţa naţională a statelor membre
   • Perioadele de odihnă la locul de muncă
   • Durata transportului la locul de muncă
   • Perioada de gardă la domiciliu
   • Perioada necesară unor activităţi instrument
   • Distincţia dintre tipul de lucru suplimentar şi munca suplimentară
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului medical
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului militar voluntar
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor mobili care desfăşoară activităţi de transport rutier
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului care desfăşoară activităţi de transport pe calea ferată
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului care desfăşoară activităţi de transport naval
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor offshore
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul asistenților personali ai persoanelor cu handicap
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul asistenților maternali

Puncte forte

   • peste 50 de hotărâri ale instanțelor naționale
   • peste 30 decizii CJUE incidente
   • peste 50 decizii ale instanţelor din alte state membre UE incidente
   • explicații utile ale situațiilor prezentate
   • texte legislative relevante din domeniu
   • punerea în discuție a unor aspecte controversate în domeniu și soluții pentru acestea
   • semnalarea aspectelor de practică neunitară

Despre autor

Răzvan Anghel este judecător la Curtea de Apel Constanța și doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Preț: 64,90 RON

Preț special: 55,17 RON


Buletinul Casației nr. 4/2018

Deciziile de speţă publicate în rubrica Jurisprudenţă sunt structurate astfel:

- Secţia de contencios administrativ și fiscal (drept fiscal) – 1 decizie
- Secţia I civilă (drept civil, drept procesual civil) – 3 decizii
- Secţia a II-a civilă (drept comercial, drept procesual civil) – 2 decizii
- Secţia penală (drept penal, drept procesual penal) – 4 decizii

Revista Buletinul Casaţiei pune la dispoziţia cititorilor mai multe instrumente de căutare:

- cuprins – în limbile română, engleză şi franceză;

- index alfabetic – cu trimitere la numărul de ordine al deciziilor;

- lista cronologică a deciziilor – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,36 RON


Legislația taxelor de timbru. Cod 673. Actualizat la 5.09.2018

Despre lucrare


Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative în domeniu privind taxele judiciare de timbru, taxele extrajudiciare de timbru și normele metodologice de aplicare, precum și un extras din Codul fiscal relevant pentru această materie.

Din cuprins

• O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
• O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
• Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999
• Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 şi Normele metodologice de aplicare (extras)
• H.G. nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
• Ordinul nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de ONRC
• Ordinul nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
• Ordinul nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare
• Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (extras)
• Statutului profesiei de avocat (extras)
• Ordinul nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
• H.G. nr. 600/2001 privind stabilirea onorariilor în sumă fixă pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării comercianţilor
• Ordinul nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
• Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești (extras)
• O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (extras)

Puncte forte


• Cele mai importante acte în domeniu consolidate și actualizate La Zi
• Extrase de lege riguros selectate pentru o utilizare pluridisciplinară
• Trimiteri la legislația conexă
• Istoricul actelor normative

Recomandare


Pentru o analiză amănunțită a legislației taxelor de timbru, vă recomandăm lucrarea Legislatia privind taxele judiciare de timbru.

Preț: 13,90 RON

Preț special: 11,82 RON


Drept penal. Partea speciala II. Curs tematic. Editia 2

Despre lucrare

Lucrarea, după cum şi titlul o indică, îşi propune o abordare tematică, fiind analizate doar acele infracţiuni din Codul penal care fac parte din tematica prevăzută pentru materia Drept penal. Partea specială din semestrul al doilea, conform fișei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universității din București. Astfel, lucrarea este destinată, în primul rând, studenţilor, în vederea pregătirii examenului semestrial. Totodată, absolvenţii pot utiliza această lucrare pentru pregătirea examenului de licenţă şi examenelor de intrare în profesie (avocatură, magistratură) pentru partea corespunzătoare din tematică. În sfârşit, lucrarea poate fi utilă şi practicienilor, deoarece, într-o justiţie penală plină de incertitudini, de „întrebări prealabile”, orice opinie lămuritoare asupra unei chestiuni de drept poate fi utilă.

Despre Ediţia 2

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare.

Recomandare din aceeași tematică: Drept penal. Partea specială I. Ediția 2 

Din cuprins

 • Infracţiuni contra autorităţii
 • Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
 • Infracţiuni de fals
 • Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
 • Infracţiuni contra familiei

Puncte forte

 • tratarea tematică a materiei, urmărind structura Codului penal
 • tratarea infracțiunilor conform schemei clasice de analiză
 • examinarea unor ipoteze ignorate sau tratate sumar în literatura de specialitate
 • analiza unor probleme de drept controversate
 • indicarea practicii judiciare relevante, inclusiv a celei apărute după intrarea în vigoare a noului Cod penal
 • propunerea de soluţii pentru problemele identificate

Despre autori

Cristina ROTARU este profesor universitar la disciplinele Drept penal. Partea specială și Criminologie (Facultatea de Drept a Universității din București); formator la Institutul Național al Magistraturii; judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Andra-Roxana TRANDAFIR este lector universitar la disciplinele Criminologie și Drept penal. Partea specială (Facultatea de Drept, Universitatea din București); avocat; secretar de redacție al revistei Analele Universității din București – Seria Drept; secretar general al Asociației Henri Capitant a Prietenilor Culturii Franceze – România; reprezentant al României în cadrul Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică, stabilit cu Universitatea din Zagreb.

Valerian CIOCLEI este profesor universitar la disciplinele Criminologie și Drept penal. Partea specială (Facultatea de Drept a Universității din București); membru al Comisiei de redactare a Noului Cod penal; avocat.

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON