Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Fiscal nr. 1/2018

Primul număr din 2018 al revistei Curierul fiscal, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității pe fondul ultimelor modificări aduse legislației, incluzând, bineînțeles, aspecte practice utile în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Legislaţie fiscal-contabilă europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2018.

•    Impozite indirecte

Diana Hadăr (Manager, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) și Alina Bucatariu (Consultant, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) ne prezintă beneficiile recuperării TVA, raportând legislația națională la liniile directoare ale celei europene.    

•    Impozite directe

Andreea Florian (Tax Senior Manager al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) pomenește în contextul discuțiilor despre riscurile fiscale despre problematica prețurilor de transfer, cu referire specială la ajustarea acestora.

Adrian Bența (consultant fiscal) ne aduce in prim plan un subiect de mare interes: Depunerea Declarației 600 pentru plata asigurărilor sociale din anul 2018 datorate de persoane fizice.

•    Procedură fiscală

Adela Safta (consilier superior Agenția Națională de Administrare Fiscală) ne prezintă, practic, faptul că executarea silită  privind creanţe bugetare  se realizează exclusiv de către executorii fiscali.

•    Ghid fiscal

Domnul lect. univ. dr. Radu Ciobanu, după cum deja ne-a obișnuit, ne răspunde la întrebările de interes cititorilor: Care este regimul fiscal în anul 2018 pentru contractele cu timp parţial? O întreprindere individuală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, ce este impozitată pe normă de venit, doreşte vânzarea unui utilaj aflat în patrimoniu cu scopul achiziţiei unuia nou. În aceste condiţii, veniturile obţinute din vânzarea utilajului sunt considerate impozabile?

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,66 RON


Infractiuni de coruptie si de serviciu
Despre lucrare

Această lucrare prezintă o analiză completă a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, încercând să surprindă modificările aduse în această materie şi prezentând delicatele probleme doctrinare şi de jurisprudenţă.

Cuvintele autorilor despre lucrare:

Problematica incriminării corupţiei şi a faptelor care aduc atingere activităţii de serviciu nu este nouă, dar este, totuşi, extrem de actuală. Recentele prevederi destinate infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, exprimarea în doctrina juridică a unor puncte de vedere diferite şi pronunţarea în jurisprudenţă a unor soluţii mai mult sau mai puţin convingătoare au determinat şi au justificat cercetarea acestor fapte.

Recomandare: pentru o analiză completă a problematicii cu privire la dreptul penal vă recomandăm consultarea lucrării împreună cu:

Infracțiuni contra vieții, integrității sau sănătății persoanei
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni contra libertății persoanei

Din cuprins

  • infracțiunile de corupție
  • infracțiunile de serviciu
  • conceptul penal de corupție în dreptul român
  • necesitatea prevenirii și combaterii corupției prin mijlocirea legii penale
Puncte forte
  • analiza celor 4 infracțiuni de corupție și a celor 14 infracțiuni de serviciu prevăzute în Codul penal
  • tratarea infracțiunilor conform schemei clasice de analiză: structura, factorii și elementele constitutive
  • ample referințe bibliografice
  • index alfabetic bogat al noțiunilor și instituțiilor de drept
Despre autori

Horia DIACONESCU este doctor în drept. A lucrat ca procuror, fiind procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. A fost profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova.

Ruxandra RĂDUCANU este doctor în drept, profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova.

Preț: 39,90 RON

Preț special: 33,91 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 11/2018

Despre noua structură a revistei

   Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat urmărit atât de legiuitor, prin reglementarea recursului în interesul legii şi a procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, de Consiliul Superior al Magistraturi, prin reglementarea unor proceduri administrative de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară, de Institutul Naţional al Magistraturii prin organizarea unor activități specifice de formare profesională, de profesioniștii dreptului, cât şi de orice persoană implicată în proceduri judiciare, fiind reclamată şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, cât şi de Comisia Europeană prin MCV.
   Ca urmare, începând cu numărul 1/2018 al Buletinului Curţilor de Apel, deciziile publicate vor beneficia de adnotări realizate de un colectiv de judecători din cadrul mai multor curţi de apel, respectiv jud. Răzvan Anghel, jud. jud. Liliana Palihovici, Curtea de Apel Iaşi, jud. Văsonan Alin, Curtea de Apel Oradea.
   Notele vor evidenţia soluţii similare publicate anterior, dar şi nepublicate, precum şi soluţii asupra unor chestiuni colaterale. În măsura în care se vor identifica şi soluţii contrare, fie de către redactori, fie de către cititori, care sunt invitaţi să contribuie activ, problemele de drept se vor muta în paginile Curierului Judiciar în rubrica dedicată, într-o încercare de partajare a „competenţei” materiale.
   În noul format nu ne propunem adnotarea fiecărei decizii publicate în fiecare număr al revistei, putând fi vorba de situaţii în care soluţiile pronunţate vizează probleme de drept inedite. Desigur, ca urmare a numărului foarte mare de hotărâri judecătorești pronunţate în fiecare an, este greu să se mai practice în prezent adnotări de tipul celor întâlnite în perioada interbelică prin care se indica faptul că este pentru prima dată când o instanţă se pronunţă asupra unei anumite probleme de drept. Totuşi, imposibilitatea identificării unor precedente prin mijloacele tehnice existente, poate constitui un indiciu că este vorba de o problemă de drept în legătură cu care nu există o jurisprudenţă vastă.
   Prin noul mod de realizare, Buletinul Curţilor de apel speră să devină un instrument şi mai util profesioniştilor dreptului.

   Despre numărul 11/2018

   În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii, procedura insolvenţei, contencios administrativ, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Timişoara.

Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Tratat de fiscalitate aplicată. Codul fiscal 2018

Despre lucrare

Prezenta lucrare reprezintă un veritabil tratat de fiscalitate aplicată, ţinând cont de modificările fiscale din 2018.
Cu un număr de aproximativ 400 de studii de caz, atent analizate şi descrise suficient de clar pentru a fi pe înţelesul atât al specialiştilor, cât şi al viitorilor experţi în fiscalitate, lucrarea se doreşte o picătură de culoare optimistă în efervescenţa numeroaselor modificări fiscale.
De asemenea, prin abordarea unor teme vaste, diverse, din realitatea fiscală, autorii încearcă să prezinte cât mai multe soluţii practice.

Recomandare:

A se vedea
Legislatia contabilitatii. Cod 622. Actualizat la 10.10.2016
Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare. Cod 659. Actualizat la 2.04.2018

Din cuprins

       • aproximativ 400 de studii de caz, atent analizate şi descrise suficient de clar pentru a fi pe înţelesul atât al specialiştilor, cât şi al viitorilor experţi în fiscalitate
       • fiscalitatea tranzacțiilor cu caracter general și aplicarea punctuală a noilor reglementări fiscale
       • combaterea transferului de profituri pe seama plăților de dobândă prin transpunerea Directivei 1164/2016 pentru stabilirea unor norme de combatere a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale
       • inventariere și radiere din creanțe
       • impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente și profesii libere
       • darea în plată a unui imobil compus din clădire și teren către o persoană fizică neimpozabilă
       • venituri din contracte civile încasate pe teritoriul altui stat de persoane fizice
       • modificarea termenului de prescripție pentru datorii comerciale ca urmare a deschiderii procedurii falimentului
       • regimul fiscal al penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor contractuale
       • definirea secretului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală
       • deprecierea reversibilă sau ireversibilă a activelor imobilizate
       • achiziţia unei case de marcat fiscale de către o microîntreprindere
       • achitarea unui avans pentru achiziția unui activ
       • subvenții pentru venituri
       • obținerea certificatului de amânare la plată a TVA în vamă, pentru unele categorii de importatori

Puncte forte

       • abordează un număr semnificativ de monografii ale tranzacțiilor unei societăți, atât din perspectiva reglementări contabile naționale, cât și din perspectiva utilizării principalelor Standarde de contabilitate internațională IFRS
       • prezentarea aspectelor esențiale, cu incidență relevantă în practica de zi cu zi, cum ar trebui să fie soluționată o tranzacție cu incidență fiscală, decriptarea unor aspecte legislative controversate
       • elemente cu incidență fiscală, tratate corespunzător și detaliate în mod analitic
       • tabele sintetice și note explicative
       • răspunsuri la numeroase întrebări precum: Care sunt principalele aspecte transpuse în Codul fiscal privind limitarea deductibilității cheltuielii cu dobânda? Dacă decontăm la angajator
       • serviciile turistice ale salariaților, ce taxe se datorează? Cum este influențat impozitul pe profit de alegerea duratei de amortizare? Cine are dreptul la restituirea taxei de primă înmatriculare în cadrul contractului de novație, pentru un autoturism achiziționat prin leasing financiar? Avem obligația facturării diferențelor de curs valutar? Putem schimba metoda de scădere din gestiune a stocurilor?

Despre autori

Adrian BENȚA este consultant fiscal, membru CAFR.
Mihaela BENȚA este consultant fiscal, membru CAF.

Legislatia contabilitatii. Cod 622. Actualizat la 10.10.2016

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON


Noua Revistă de Drepturile Omului Nr. 4/2018

Editorial

Tema victimelor Revoluției a fost subiectul mai multor decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În toate cazurile, statul român a fost găsit vinovat pentru încălcarea dreptului la viață (art. 2 al Convenției europene a drepturilor omului). În toate reclamanții au invocat viciile actului de justiție, în toate judecătorii europeni au subliniat grave disfuncționalități procedurale sau de legislație. În cauza Șandru și alții c. România, la 8 decembrie 2009, CEDO a acordat fiecărui reclamant – rănit sau urmaș al unui decedat în evenimentele de la Timișoara – câte 5000 euro. La 24 mai 2011, cauza „21 decembrie 1989” şi alţii contra României, România a avut de plătit celor trei reclamanți daune morale de 36.000 euro. La 23 februarie 2016, cauza Elena Apostol și alții c. România, statul român a fost obligat să plătească 255.000 euro urmașilor a 17 victime împușcate mortal în perioada 17-30 decembrie 1989. La 2 aprilie 2016, cauza Ecaterina Mirea și alții c. România, judecătorii europeni au acordat celor 70 de reclamanți, urmași ai unor oameni care și-au pierdut viața în zilele revoluției, daune morale de 675.000 euro. La 7 noiembrie 2017, cauza Orăşanu şi alţi 75 c. România, statul român, găsit încă o dată vinovat pentru încălcarea art. 2 al Convenției europene a drepturilor omului, i s-a cerut să acorde celor 76 de reclamanți daune morale de 780.000 euro.

Pentru cercetător, mai semnificative decât sumele plătite de contribuabilul român ca să acopere precaritatea actului de justiție din România sunt argumentele Curții Europene a Drepturilor Omului.

Judecătorii europeni au insistat asupra inactivității autorităților pe perioade lungi de timp și asupra multelor lacune care au însoțit anchetele. În cauzele ajunse în fața CEDO a fost invocată repetat „lipsa unei investigaţii eficiente, imparţiale şi amănunţite, efectuate într-un termen rezonabil şi capabile să conducă la identificarea şi pedepsirea celor responsabili de represiunea violentă a demonstranţilor din decembrie 1989 la Bucureşti, Timişoara, Braşov, Reşiţa şi Craiova, când au fost împuşcaţi sau rudele lor apropiate au fost ucise de focuri de armă” (Orăşanu şi alţii 75 c. România, pct. 16).

Judecătorii europeni au subliniat importanța unei anchete efective în cazul în care recurgerea la forță, în special de către agenții statului, a dus la uciderea unei persoane. Aceasta implică „o examinare imediată, completă, imparțială și profundă a circumstanțelor în care au fost comise crimele, pentru a putea realiza identificarea și sancționarea persoanelor răspunzătoare” („21 decembrie 1989” şi alţii contra României, pct. 133). Efectivitatea este o obligație nu de rezultat, ci de mijloace. Autoritățile sunt datoare la măsuri rezonabile pentru a asigura obținerea probelor cu privire la faptele respective, ceea ce implică o cerință de celeritate și diligență. Persoanele însărcinate cu ancheta și cele care efectuează investigațiile trebuie să fie independente de cele implicate în evenimente, și pe linie ierarhică, și pe cea instituțională (Idem, pct. 133). În cazul apariției unor obstacole în evoluția anchetei, autoritățile au datoria să ia măsuri pentru păstrarea încrederii și adeziunea populației la statul de drept (idem, pct. 134).

Dreptul numeroaselor victime de a ști ce s-a întâmplat, „ceea ce implică dreptul la o anchetă judiciară efectivă și eventual dreptul la reparație, ar fi trebuit să incite autoritățile naționale să se ocupe de dosar imediat și fără întârzieri inutile pentru a preveni orice aspect cum că anumite acte se bucură de impunitate” (idem, pct. 142).

În particular, Curtea de la Strasbourg a amintit că ascunderea cu intenție a probelor generează îndoială asupra capacității anchetelor de a stabili faptele. Clasificarea drept „secret absolut” și „secret” a informațiilor esențiale pentru anchetă, între care rapoartele și jurnalele de luptă ale unor unități militare care descriu misiunile lor în timpul evenimentelor din decembrie 1989 compromite sarcina organelor judiciare însărcinate cu ancheta. Accesul la aceste arhive poate fi refuzat anchetatorilor doar din motive de siguranță națională sub un control judiciar independent. Guvernul nu a adus nicio justificare de această natură care să argumenteze împiedicarea anchetei timp de 20 de ani. Într-o situație precum utilizarea masivă a forței letale împotriva populației civile în timpul manifestațiilor antiguvernamentale precedând tranziția de la un regim comunist la un regim democrat, „Curtea nu poate accepta ca o anchetă să fie efectivă în cazul în care se termină prin efectul prescripției răspunderii penale, în vreme ce înseși autoritățile au rămas inactive” (idem, pct. 144).

Enunțarea încălcării de către statul român a drepturilor victimelor din timpul revoluției din decembrie 1989, oferind astfel o minimă reparație morală celor îndrituiți este tot ceea ce putea să facă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. „Veghea” instituțiilor internaționale dedicate democrației și drepturilor omului se oprește aici. „Revoluția cum a fost”, în multele ei fațete, incluzând-o pe cea juridică, rămâne tema societății românești. Or, timp de 29 de ani, și instituțiile, și opinia publică românească par să fie eșuat lamentabil în a răspunde cerințelor de adevăr și dreptate privind acest moment fondator al României postcomuniste.

Mai eficiente par a fi fost eforturile dedicate obliterării adevărului. Conform unei teorii răspândite, responsabilitățile pentru morții și răniții din decembrie 1989 cad pe umerii armatei, ai liderilor C.F.S.N. și pe comportamentului haotic al soldaților și revoluționarilor. Purtătorii de cuvânt ai acestei teorii, începând cu șefii Securității, au fost susținuți de generații de procurori. În prima fază a dosarului, toţi aceștia „erau, de fapt, oameni ai fostului regim”, „majoritatea chiar participaseră activ la reprimarea Revoluţiei” și ca urmare fuseseră promovați (conform fostului responsabil de dosar, procurorul militar Dan Voinea). Deși concepută a zdrobi revoltele populației împotriva regimului, deși reorganizată și pregătită să lupte până la capăt pentru salvarea lui Ceaușescu în cazul unei eventuale revolte populare, Securitatea apare în emisiuni TV, cărți, articole și interviuri drept instituția cea mai inocentă. Avea să fie larg publicitată ideea că „securitatea este singura instituţie care nu a trecut de la represiune la sprijinirea revoluţiei, neparticipînd la represiune (sau acoperindu-şi perfect operaţiunile) şi favorizînd căderea lui Ceauşescu”.

Întârziat, clasat în anul 2015, redeschis în 2016, dosarul Revoluției se află la sfârșitul anului 2018 în fața unui test critic: depunerea rechizitoriului de către Secția Parchetelor Militare. Aceasta este atmosfera și acesta este momentul în care trei specialiști ai subiectului au hotărât să transforme munca lor sistematică de ani de zile într-un studiu cuprinzător asupra vinovățiilor pentru victimele Revoluției Române din decembrie 1989. Andrei Ursu, Mădălin Hodor și Roland O. Thomasson pun la dispoziția cititorului un material documentar în parte mușamalizat sau, cum enunță autorii, „pur și simplu înecat într-o masivă campanie de dezinformare”: mărturiile uitate ale participanților direcți, documente descoperite recent în arhivele Securității de la C.N.S.A.S. și altele. Acest material este însoțit de o analiză clară și logică care pemite identificarea responsabilităților pentru crimele împotriva umanității comise la Revoluție.

Recunoscând valoarea studiului, având în vedere relevanța dosarului Revoluției din perspectiva drepturilor omului și dorința Noii Reviste de Drepturile Omului (NDRO) de a se alătura mișcării internaționale care promovează necesitatea protecției victimelor, cu corolarul recunoașterii drepturilor lor specifice, dedicăm acest număr al trimestrialului nostru, studiului celor trei autori. Editarea numărului special al revistei a fost posibilă prin cooperarea strânsă cu autorii și cu asistența istoricului Mihai Demetriade.

Conform lui Andrei Ursu, Mădălin Hodor și Roland O. Thomasson, pe lângă morții Revoluției, Securitatea a reușit, prin aparatul ei de „legendare” să lase până acum încă o pată umilitoare pe conștiința poporului român: aceea de a nu ști nici măcar „cine a tras în noi după 22”. Din perspectiva autorilor, un rechizitoriu în care principalii sau singurii inculpați rămân grupul conducător C.F.S.N. și câțiva ofițeri ai armatei române ar fi o rușine pentru memoria revoluționarilor uciși. Ar constitui o mistificare juridică și istorică cu implicații asupra capacității societății de a-și gestiona propria justiție. Ar reprezenta pentru viitoarele generații un semnal că și după recunoașterea infracțiunilor împotriva umanității, care permite judecarea crimelor regimului trecut, în România vinovații vor fi scăpat de pedepse tocmai pentru că au fost membri ai Securității. O dată în plus, caracterul esențialmente represiv al acestei instituții ar fi eludat.

Autorii speră ca măcar astăzi, procurorii militari să facă dreptate victimelor, reparând rușinea istorică. Indiferent însă ce fac și ce vor face procurorii militari, studiul publicat de NDRO aduce adevăr și face dreptate în plan simbolic. 


                                                                                                                                                      Gabriel Andreescu București, 14 decembrie 2018

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Curierul Judiciar nr. 12/2017

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiinţific şi redacţional de excepţie, susţinută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaţionale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro .

Revista este indexată în baze de date internaţionale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara și constituie o sinteză a Mesei rotunde cu tema Învățământul juridic din România. Prezumții. Ficțiuni. Realitatea, organizate cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Facultății de Drept din Timișoara. A fost un prilej de reflecție și dezbatere asupra stării actuale a învățământului juridic românesc și asupra obiectivelor acestuia pe termen mediu și lung.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 23 noiembrie 2017, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii noiembrie 2017 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr sunt analizate momentul de la care curge termenul de aplicare a sancțiunii disciplinare în cazul personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare si de control din învățământul preuniversitar.

Dreptul afacerilor

Articolul Interpretarea noțiunii de consumator în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, semnat de lector dr. Mihaela-Georgiana Iliescu. În contextul în care noţiunea de consumator este o noţiune cu un conţinut variabil în dreptul unional, o noțiune operațională și dinamică, care este definită prin raportare la dispoziţiile fiecărui act normativ în cauză, un rol semnificativ în procesul de uniformizare a aplicării normelor juridice incidente noţiunii de consumator şi implicit în clarificarea acestei noţiuni a revenit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Prezentul articol realizează o analiză detaliată a hotărârilor semnificative ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materie.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 654/12.03.2013 Curții de Apel Galați, Secţia a II-a civilă, semnat de lector dr. Dragoș-Mihail Daghie, privind domiciliul procesual ales, modalitatea de stabilire și neindicarea opțiunii în mod expres. Domiciliul procesual ales se poate stabili, în condițiile art. 93 C.proc.civ. din 1865, ca o altă locație unde parte solicită comunicarea actelor de procedură însă trebuie să fie arătată și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, mențiune ce trebuie indicată expres și care nu poate fi presupusă ca fiind existentă prin simpla menționare a datelor de identificare ale reprezentantului convențional. Prin decizia nr. 657 instanța de recurs, Curtea de Apel Galați, a reușit să inoveze dispozițiile aplicabile domiciliului procesual ales. De altfel, instanța a stabilit dispoziții susținute de prevederi mai mult de lege ferenda decât de lege lata, ignorând faptul că hotărârea judecătorească se pronunță în numele legii și nu în numele echității sau al altor reglementări.

Articolul Abordări comparatiste privitoare la organizarea Inspecției Judiciare, semnat de prof.dr. Ioan Leș. În cuprinsul studiului de față este realizată o prezentare comparativă a modului de organizare a Inspecției Judiciare, cu deosebire, în cele mai importante democrații europene. Au fost identificate patru modele principale de organizare a instituției: a) constituirea unei inspecții judiciare în cadrul Ministerului Justiției; b) constituirea unui organism de investigare în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (sau a unui organism cu o denumire asemănătoare); c) organizarea unei proceduri parlamentare de investigare și aplicare a sancțiunilor disciplinare; d) constituirea unui organism distinct de Consiliul Superior al Magistraturii și de puterea executivă. Autorul remarcă că un model frecvent utilizat este cel francez, respectiv de organizare a instituției pe lângă „ministrul justiției”, soluție ce poate genera însă serioase susceptibilități datorită posibilei implicări a executivului în activitatea Inspecției Judiciare. Dintre soluțiile prezentate cele mai potrivite pentru sistemul judiciar român sunt considerate de către autor cele legate de menținerea Inspecției Judiciare ca structură în cadrul CSM sau constituirea ei ca o entitate autonomă. Prima dintre aceste din urmă soluții ar implica și o mai semnificativă reprezentare a societății civile în cadrul CSM.

Articolul Semnificația sintagmei „loc de muncă organizat supus controlului” în lumina modificărilor aduse Codului muncii de O.U.G. nr. 53/2017, semnat de avocat, drd. Georgiana Enache. Începând cu luna august a anului 2017 au fost instituite o serie de modificări ale Codului muncii vizând, în esență, combaterea fenomenului de „muncă la negru” (munca nedeclarată). În acest context, legiuitorul român a prevăzut și statuat că în ipoteza identificării unui caz de muncă nedeclarată, inspectorul de muncă dispune ca măsură complementară sistarea activității locului de muncă organizat supus controlului. Analizând prevederile din legislația română a muncii, se constată că noțiunea de „loc de muncă” este susceptibilă de mai multe înțelesuri, motiv pentru care însăși întinderea prerogativelor inspectorilor de muncă este incertă. Ne propunem prin prezentul articol să analizăm sensurile noțiunii de „loc de muncă” pentru a stabili care este finalitatea urmărită de legiuitor prin modificările aduse Codului muncii.

Drept public

Articolul Anularea actelor administrative cu caracter normativ. Aspecte practice, semnat de avocat, dr. Alexandru Dimitriu și consilier juridic Ciprian Popa. Anularea actelor administrative cu caracter normativ reprezintă unicul remediu în fața excesului de putere sau, uneori, al incompetenței și/sau a relei intenții a unora din persoanele cu poziție de decizie în cadrul organelor administrative sau executive (Guvern, ministere de resort, autoritățile administrației locale etc.). Prevederile Legii nr. 554/2004 permit atacarea în contencios a actelor administrative cu caracter normativ, atât cu acțiune în anulare, cât și cu cerere de suspendare a efectelor actului administrativ până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Motivele ce pot fi folosite în vederea anulării actelor administrative cu caracter normativ sunt relativ puține, întrucât oportunitatea adoptării de către forța executivă a unor astfel de acte nu poate fi supusă cenzurii instanțelor de judecată. În prezenta lucrare ne propunem să tratăm, dintr-o perspectivă eminamente practică, motivele ce pot fi folosite în vederea anulării unui act administrativ cu caracter normativ.

Drept penal

Articolul Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune, semnat de avocat Dragoș-Cristian Șărban, propune spre analiză această comparație întrucât există numeroase asemănări și, din contră, mai puține deosebiri între instituția dolului și infracțiunea de înșelăciune, de aceea apare și posibilitatea confundării acestora ori chiar a suprapunerii lor. În cazul dolului nu este prevăzută condiția ca partea să sufere un prejudiciu, cum este necesar pentru existența înșelăciunii; mașinațiile folosite sunt, de obicei, mai simpliste; se poate săvârși prin omisiune ori chiar prin comportament; contractul se execută, partea încercând doar să determine pe cocontractant la încheierea contractului în alte condiții.

Articolul Ineficiența tratamentului sancționator al pluralității intermediare, semnat de auditor de justiție Mădălin Hurducaciu. Pluralitatea intermediară reprezintă o formă a pluralității de infracțiuni cu un regim sancționator propriu. Acest lucru a fost recunoscut cvasiunanim atât de doctrină, cât și de practica judiciară. Totuși, modalitatea de aplicare a regimului sancționator a dezvoltat mai multe opinii, fiecare în parte dovedindu-se a avea anumite carențe în ceea ce privește modalitatea de calcul al pedepsei sau al rezultatului obținut în urma aplicării regulilor de la pluralitatea intermediară. Prezenta lucrare a fost scrisă în scopul evidențierii acestor probleme, precum și pentru a propune o posibilă soluție.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – septembrie-octombrie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Povestea bradului Marcel (poveste de iarnă).

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Așa cum v-am obișnuit, ultimul număr din fiecare an al revistei conține Tabla de materii a revistei Curierul Judiciar pe anul 2017, în care puteți consulta toate materialele publicate în numerele din 2017, cu indicarea rubricii, titlului, autorului și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Preț: 42,90 RON

Preț special: 36,46 RON