Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Procedură penală. Partea generală, vol. I și vol. II. Ediția 6

Despre lucrare
Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod de procedură penală, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de procedură penală, Partea generală, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept procesual penal, Partea generală, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la INM, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1500 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru competența, probele, măsurile preventive și alte măsuri procesuale penale ș.a.;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în iunie 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod de procedură penală (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului de procedură penală, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • prezentare detaliată a comentariilor privind competența, probele, măsurile preventive și alte măsuri procesuale penale ș.a.;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • peste 100 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Procedură penală, Partea generală în înțelegerea și aplicarea NCPP și a Legii de modificare a Codului de procedură penală
 • ediție nouă, actualizată în iunie 2019
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs
 • informații complete pe fiecare temă de Procedură penală, Partea generală
 • peste 1500 de noi comentarii ale instituțiilor de Procedură penală, Partea generală
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în iunie 2019
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
 • analiza deciziilor Curții Constituționale

Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii și Procedură penală. Partea specială, Ediția. 6 de Mihail Udroiu

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 199,00 RON

Preț special: 159,20 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 4/2019

Despre numărul 4/2019

În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, drept administrativ, contencios administrativ, litigii cu profesioniştii, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Bucureşti, Braşov, Bacău, Cluj, Craiova, Iaşi, Oradea, Galaţi, Ploieşti, Timişoara.

Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Concurs de admitere INM și magistratură 2019. Ghid pentru pregătirea concursului

Profesii juridice

Visul oricărui absolvent al facultății de drept este să devină judecător sau procuror. Importanța acestor profesii considerate drept elita lumii juridice și garanțiile unui statut de invidiat acordate de stat magistraților fac ca în fiecare an numărul concurenților pentru ocuparea nobilei funcții de judecător sau procuror să fie în creștere.

Despre lucrare

Acest ghid a fost întocmit pentru a facilita accesul la informații esențiale pentru cei care doresc să devină judecători sau procurori. Demersul s-a impus ca urmare a înmulțirii actelor normative incidente, precum și a creșterii pretențiilor cu privire la pregătirea și calitățile impuse candidaților. Explicațiile din acest Ghid au la bază reglementările aplicabile la concursurile de admitere la Institutul Național al Magistraturii și cel de admitere în magistratură care se vor organiza în vara-toamna anului 2019.


Întrebări care își găsesc răspunsul în lucrare

 • Candidatul care are domiciliul în străinătate se poate înscrie la concurs dacă are reședința în România?
 • Ce înseamnă condiția de a fi „licențiat în drept”?
 • Se poate înscrie la concurs cel care este licențiat în științe administrative?
 • Se poate înscrie la concurs licențiatul în drept al unei universități private?
 • Contează în câți ani a fost absolvită facultatea sau forma de frecventare a cursurilor?
 • Cel care are un masterat în drept și licența în alt domeniu se poate înscrie la concurs?
 • Ce înseamnă condiția de „a se bucura de o bună reputație”?
 • Ce fapte se analizează pentru a se stabili condiția bunei reputații?
 • Ce înseamnă „apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției”?
 • Există vreo condiție legată de vârsta candidatului?
 • Poate fi magistrat un angajat al actualelor servicii de informații?


Structura lucrării

Prima parte răspunde la întrebări pe care și le pune orice candidat care se confruntă cu procedurile de intrare în magistratură, supuse unor modificări anuale. La formularea răspunsului s-a ținut cont de deciziile luate în legătură cu concursurile anterioare de către Comisia de admitere și Secția/Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

A doua parte cuprinde acte normative, atât cele utile candidatului pentru a se prezenta la concurs, cât și cele necesare proaspătului recrut admis în sistem. Au avut în vedere ultimele modificări aduse legislației incidente, în vigoare la data apariției Ghidului.

A treia parte a Ghidului cuprinde tematica și bibliografia – așa cum se prefigurează ele – pentru concursurile din toamna anului 2019, respectiv testele de verificare a cunoștințelor juridice date la concursurile din iulie-octombrie 2018 și martie-iulie 2019.


Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Concurs de admitere INM și Magistratură 2019. Proba 3. Interviul. Etică și deontologie judiciară


Despre autor

Cristi Danileţ este Judecător şi doctor în drept, participant la redactarea Comentariului la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară, formator INM – disciplina Etică şi Deontologie judiciară.

Preț: 64,90 RON

Preț special: 55,17 RON


Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 şi Normele de aplicare. Cod 691. Actualizat la 1.07.2019

Despre lucrare

Această culegere conține, pe lângă legislația-cadru în materie (Legea nr. 10/2001, republicată și Normele de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 250/2007), și legislație conexă foarte importantă în înțelegerea procesului de restituire a proprietăților. Toate actele sunt însoțite de decizii ale ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, recursuri în interesul legii, ale CCR privind excepțiile de neconstituționalitate ale dispozițiilor legale, dar și de corelații legislative relevante și note utile.

Din cuprins

 • Legea nr. 10/2001, republicată și Normele de aplicare (aprobate prin H.G. nr. 250/2007)
 • Legea nr. 165/2013 și Normele de aplicare (aprobate prin H.G. nr. 401/2013)
 • H.G. nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (extras)

Puncte forte

 • note utile privind legislația secundară
 • corelații cu alte acte normative
 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Preț: 24,90 RON

Preț special: 21,17 RON


Drept penal. Partea specială. Ediția 6

Despre lucrare

Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea specială, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1200 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru infracțiunile referitoare la piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială, infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultrajul contra bunelor moravuri;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod penal (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului penal, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • 80 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea specială în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal;
 • informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială;
 • rescrierea comentariilor cu privire la unele infracţiuni (de pildă, piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială etc.);
 • rescrierea comentariilor în materia participaţiei la anumite infracţiuni, când se reţine existenţa unei circumstanţe personale de individualizare;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs;
 • peste 1200 de noi comentarii ale instituţiilor de Drept penal, Partea specială;
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale;
 • bogată jurisprudenţă a instanţelor în aplicarea Noului Cod penal.
 • ediție nouă, actualizată în mai 2019ș
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;

Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Drept penal. Partea generală. Ediția 6

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 144,00 RON

Preț special: 115,20 RON


Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5

Teaser: Analiză exhaustivă a infracţiunilor din legi speciale

Despre lucrare

Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate în extras, astfel încât practicienii și teoreticienii dreptului să aibă la îndemână un instrument foarte util de lucru.

Despre Ediţia 5

Această ediţie cuprinde o actualizare a textului edițiilor anterioare, în pas cu ultimele intervenții legislative – nu puține la număr în ultimii ani, conţinând o secţiune nouă dedicată infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Din cuprins

 • Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990
 • Infracţiunile prevăzute în Codul vamal
 • Infracţiunile din domeniul protecţiei mediului
 • Infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale

Puncte forte

 • prezentarea tuturor infracţiunilor reglementate de alte acte normative decât Codul penal
 • peste 300 de norme de incriminare, care reglementează peste 700 de infracţiuni
 • structurarea lucrării pe capitole, în funcţie de tipul de înfracţiuni reglementate
 • ample referințe bibliografice
 • index alfabetic

Despre autori

Mihai-Adrian Hotca este avocat, profesor universitar doctor, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu.

Mirela Gorunescu este avocat, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Norel Neagu este avocat, doctor în drept.

Dominic George Pop este avocat.

Alexandru Sitaru este avocat.

Radu-Florin Geamănu este consilier juridic în cadrul Ministerul Justiției.

Preț: 199,00 RON

Preț special: 159,20 RON