Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Legislația pensiilor. Cod 664. Actualizat la 16.05.2018

Despre lucrare

Culegerea sistematizează actele normative principale din materie împărțite pe categorii: sistemul unitar de pensii publice, sistemul de pensii private, sistemul de pensii facultative și drepturile soțului supraviețuitor.

Capitolul dedicat pensiilor speciale cuprinde în extras sau integral prevederile dedicate pensiilor din legile-cadru care reglementează activitatea:

 • personalului aeronautic civil
 • magistraților și personalului auxiliar al instanţelor
 • consilierilor de conturi  
 • membrilor Corpului diplomatic și consular
 • deputaţilor, senatorilor și funcţionarilor publici parlamentari
 • agricultorilor
 • militarilor
 • membrilor uniunilor de creatori și artiştilor

Puncte forte

 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • corelaţii legislative
 • Decizii ale Curţii Constituţionale și ICCJ incidente
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Din cuprins

I. Sistemul unitar de pensii publice
II. Sistemul de pensii private 
III. Pensiile speciale
IV. Drepturile soțului supraviețuitor

Despre coordonator

Luminiţa Dima este profesor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind titular al cursurilor de Dreptul muncii. Dreptul Securităţii Sociale, Drept Social European. Membru al Societăţii Internaţionale de Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale şi al Centrului de Drept Social Comparat din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Preț: 25,90 RON

Preț special: 22,02 RON


Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile

Despre lucrare

Lucrarea își propune să trateze într-o manieră cât mai practică instituțiile fundamentale ale dreptului penal, instituții ce sunt studiate în toate programele educaționale de licență ale facultăților de drept. Limbajul juridic utilizat se pliază pe nevoile studenților de a avea un material de studiu care să trateze interpretări doctrinare intr-o manieră cât mai clară. Având în vedere experiența profesională a autorului, lucrarea dispune de exemple practice, diverse și din abundența, ce se regăsesc după expunerea teoretica a instituțiilor de drept penal.
A doua parte a lucrării își propune să ajute studenții în verificarea cunoștințelor teoretice prin punerea la dispoziție a unui set de grile deschise asemeni celor întâlnite în cadrul examenelor de admitere in profesie. Grilele urmăresc întocmai ordinea și tematica informațiilor expuse în partea teoretică.

Autorul despre lucrare

Fiind conceput ca un suport de curs pentru studenți, în cuprinsul manualului se fac trimiteri la alte lucrări de referința (manuale, tratate, monografii), pentru cei interesați să aprofundeze subiectele tratate. Totodată, în lucrare sunt prezentate cele mai relevante opinii exprimate în legătură cu problematica analizată. De asemenea, sunt examinate deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție – hotărâri Preliminare –, precum și deciziile Curții Constituționale pronunțate de la intrarea in vigoare a Codului penal și până în prezent.

Din cuprins

• Infracțiunea
• Instituția pedepsei
• Răspunderea penală

Puncte forte

• exemple practice
• exprimare sistematică și succintă
• 120 grile urmate de un tabel ce conține răspunsurile corecte
• note de subsol cu privire la explicații sau surse din legislația în vigoare
• ample referințe bibliografice

Despre autor


Daniel Grădinaru este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală; doctor în drept; Formator la Școala Națională de Grefieri; Formator INM

Preț: 42,90 RON

Preț special: 36,47 RON


Tratat de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a
Rezultat al unei impresionante documentari, Tratatul de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a este destinat studentilor facultatilor de drept in vederea pregatirii examenelor de promovare si de licenta, masteranzilor facultatilor de drept, candidatilor la admiterea in Institutul National al Magistraturii, candidatilor la admiterea in profesia de avocat, precum si acelora care intentioneaza sa candideze pentru admiterea in alte profesii juridice. De asemenea, lucrarea este, in egala masura, destinata practicienilor dreptului, cu referire concreta la organele judiciare penale (instante de judecata, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penala) si la avocati.

Preț: 149,00 RON

Preț special: 134,10 RON


Timpul de lucru. Ghid de jurisprudență națională

Despre lucrare


Lucrarea are structura unui ghid de jurisprudenţă naţională în care sunt prezentate soluţii jurisprudenţiale diverse la probleme privind organizarea timpului de muncă, sistematizate pe categorii de reglementări şi activităţi, evidenţiind, acolo unde este cazul, existenţa unei jurisprudenţe neunitare, atunci când ponderea soluţiilor diferite identificate este relativ apropriată sau există chiar mai mult de două soluţii; acolo unde, din hotărârile identificate, s-a conturat o opinie majoritară şi doar izolat soluţii diferite, s-a optat pentru identificarea acestora din urmă drept jurisprudenţă divergentă.


Formula unui ghid de jurisprudenţă naţională permite ilustrarea dezvoltării noţiunii de timp de lucru în practica instanţelor din România şi din alte state membre ale UE sub influenţa jurisprudenţei CJUE, proces care implică şi soluţii divergente până la cristalizarea unor soluţii unitare.


Lucrarea conţine comentarii comune unui grup de hotărâri, structurate în funcţie de probleme de drept recurente în domeniul foarte fluid şi într-o continuă evoluţie al organizării timpului de lucru; aceste comentarii au drept scop clarificarea unor chestiuni teoretice, de principiu, în raport de prevederile directivelor privind timpul de lucru şi jurisprudenţa CJUE, de natură a permite o analiză aprofundată a jurisprudenţei prezentate.


În sfârşit, pentru a constitui un instrument uşor de folosit, cuprinde şi reglementările relevante, dar şi elemente grafice care să permită identificarea mai facilă a informaţiei.


Recomandare:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni. Ediția 2

Din cuprins

   • Obligaţia instanţelor de a interpreta şi aplica dreptul UE în acord cu jurisprudenţa CJUE
   • Premisele dezvoltării noţiunii de „timp de lucru” definite de directivele UE în jurisprudenţa naţională a statelor membre
   • Perioadele de odihnă la locul de muncă
   • Durata transportului la locul de muncă
   • Perioada de gardă la domiciliu
   • Perioada necesară unor activităţi instrument
   • Distincţia dintre tipul de lucru suplimentar şi munca suplimentară
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului medical
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului militar voluntar
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor mobili care desfăşoară activităţi de transport rutier
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului care desfăşoară activităţi de transport pe calea ferată
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul personalului care desfăşoară activităţi de transport naval
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor offshore
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul asistenților personali ai persoanelor cu handicap
   • Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul asistenților maternali

Puncte forte

   • peste 50 de hotărâri ale instanțelor naționale
   • peste 30 decizii CJUE incidente
   • peste 50 decizii ale instanţelor din alte state membre UE incidente
   • explicații utile ale situațiilor prezentate
   • texte legislative relevante din domeniu
   • punerea în discuție a unor aspecte controversate în domeniu și soluții pentru acestea
   • semnalarea aspectelor de practică neunitară

Despre autor

Răzvan Anghel este judecător la Curtea de Apel Constanța și doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Preț: 64,90 RON

Preț special: 55,17 RON


Drept procesual civil. Partea speciala (editia 8)

Despre lucrare
Intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, alături de modificările substanțiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat analizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, dintr-o perspectivă nouă.
Partea specială urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşurarea procesului civil, în căile de atac, în cadrul procedurilor speciale, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită, ultima etapă a procesului civil.

Despre ediţia 8
Această nouă ediţie este succesoarea unor lucrări care au introdus treptat prevederile noului Cod de procedură civilă. Aceste modificări au determinat în reanalizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, potrivit noilor orientări. Menționăm în acest sens deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 55/2017; Decizia nr. 66/2017; Decizia nr. 73//2017) și Completul competent să judece recursul în interesul legii (Decizia nr. 3/2017; Decizia nr. 17/2017), deciziile Curții Constituționale (Decizia nr. 369/2017; Decizia nr. 321/2017), precum și ultimele modificări aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe.

Recomandare
Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul părţii generale a procedurii civile recomandăm consultarea cursului împreună cu Drept procesual civil. Partea specială. Caiet de seminar. Ediţia 3  

Din cuprins

•    căile de atac
•    abordarea temelor în funcţie de structura noului Cod de procedură civilă
•    analiza procedurilor reglementate în legi speciale
•    explicaţii privind optica legiuitorului asupra desfăşurării procesului civil, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită
•    proceduri speciale în Codul de procedură civilă
•    elemente specifice în faţa anumitor instanţe
•    procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
•    executarea silită
•    eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
•    executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

Puncte forte

•    textul are la bază forma republicată în 2015 a Codului de procedură civilă
•    cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 17/2017
•    abordarea temelor în funcție de structura noului Cod de procedură civilă
•    analiza procedurilor reglementate în legi speciale
•    au fost avute în vedere ultimele decizii ale instanței de contencios constituțional (Decizia nr. 369/2017; Decizia nr. 321/2017) și ale instanței supreme, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 55/2017; Decizia nr. 66/2017; Decizia nr. 73//2017) și Completul competent să judece recursul în interesul legii (Decizia nr. 3/2017; Decizia nr. 17/2017)
•    explicații privind optica legiuitorului asupra desfășurării procesului civil, a modului în care se desfășoară un litigiu în fața instanțelor arbitrale și în executarea silită
•    ample referințe bibliografice

Despre autoare

Claudia ROŞU - Doctor în drept, în prezent profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este lector I.N.P.P.A. la disciplina Drept procesual civil (din 2008), avocat în Baroul Timiş (din 1992), având peste 25 participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Este autoare şi coautoare a 31 de cărţi şi a 121 de articole.

Preț: 69,90 RON

Preț special: 59,41 RON


Legislația taxelor de timbru. Cod 673. Actualizat la 5.09.2018

Despre lucrare


Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative în domeniu privind taxele judiciare de timbru, taxele extrajudiciare de timbru și normele metodologice de aplicare, precum și un extras din Codul fiscal relevant pentru această materie.

Din cuprins

• O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
• O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
• Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999
• Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 şi Normele metodologice de aplicare (extras)
• H.G. nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
• Ordinul nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de ONRC
• Ordinul nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
• Ordinul nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare
• Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (extras)
• Statutului profesiei de avocat (extras)
• Ordinul nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
• H.G. nr. 600/2001 privind stabilirea onorariilor în sumă fixă pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării comercianţilor
• Ordinul nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
• Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești (extras)
• O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (extras)

Puncte forte


• Cele mai importante acte în domeniu consolidate și actualizate La Zi
• Extrase de lege riguros selectate pentru o utilizare pluridisciplinară
• Trimiteri la legislația conexă
• Istoricul actelor normative

Recomandare


Pentru o analiză amănunțită a legislației taxelor de timbru, vă recomandăm lucrarea Legislatia privind taxele judiciare de timbru.

Preț: 13,90 RON

Preț special: 11,82 RON