Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept în afaceri. Volumul II. Ediția 2

Despre lucrare

Lucrarea reprezintă o abordare originală a domeniului dreptului muncii în raport cu domeniul afacerilor, îmbinând elemente teoretice privind principalele instituții juridice aplicate raporturilor de muncă și proprietății intelectuale.
Aspectele de teorie juridică aplicate raporturilor de muncă urmăresc o mai profundă cunoaștere a juridicului din domeniului afacerilor, constituind un instrument util pentru specialiștii din domeniul economic în relație cu specialiștii din domeniul juridic, pentru o mai bună elaborare și coordonare a strategiilor de management și o mai bună organizare internă în raport cu salariații, a operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe piața din România, parte a pieței unice a Uniunii Europene.

Despre Ediția 2

 • Datorită interferențelor în ceea ce privește clauzele contractului individual de muncă cu elemente aparținând dreptului proprietății intelectuale, lucrarea oferă o abordare paralelă a domeniilor dreptului de autor și dreptului de proprietate industrială;
 • Abordarea interdisciplinară, prin îmbinarea elementelor de teorie generală a dreptului, drept al afacerilor, drept civil general, drept al muncii, drept al proprietății intelectuale, cu elemente de management ori responsabilitate socială corporatistă oferă o viziune complexă a domeniului dreptului afacerilor, în special a aspectelor de drept al muncii integrate acestuia.

Recomandare

Din cuprins

 • dreptul muncii și norma de drept al muncii;
 • dreptul de proprietate intelectuală: dreptul de proprietate industrială și dreptul de autor;
 • sediul materiei dreptului muncii, aplicat raportului juridic dintre operatorii economici şi angajați;
 • aplicarea legii în domeniul muncii;
 • raportul juridic de drept al muncii și cel aparținând proprietății intelectuale;
 • contractul individual de muncă.

Puncte forte

 • reprezintă un instrument util atât studenților, cât și specialiștilor din domeniul economic, nefiind necesare cunoștințe suplimentare anterioare din domeniul juridic;
 • explicarea clară și concisă a noțiunilor de dreptul muncii aplicat sferei afacerilor;
 • prezentarea interdisciplinară a materiei, cu referiri la teoria generală a dreptului, drept civil general, drept comercial și drept al proprietății intelectuale;
 • cuprinde o analiză detaliată și actuală a reglementărilor cuprinse în Codul muncii, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • abordare accesibilă și riguros structurată;
 • cuprinde teste de evaluare pentru verificarea cunoștințelor asimilate.

Despre autor

Doctor în drept și marketing, Laura Poțincu este în prezent lector universitar în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,17 RON


Pachet Evoluția legislației electorale

Pachetul conține:

Legislație electorală. Cod 701. Actualizat la 1.10.2019

Despre lucrare

Lucrarea se aseamănă unui Cod electoral, în cuprinsul ei regăsindu-se întreaga legislație electorală aplicabilă diferitelor tipuri de alegeri din România. Cartea conține legislația la zi aplicabilă alegerilor parlamentare, alegerilor prezidențiale, alegerilor locale și celor pentru desemnarea membrilor în Parlamentul European, dar și legislația privind desfășurarea referendumului, cea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și legea privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, aceasta reprezintă un instrument util de lucru în activitatea de organizare, desfășurare și monitorizare a alegerilor.

Din cuprins

 • Alegeri parlamentare
 • Alegeri prezidențiale
 • Alegeri locale
 • Alegerea Parlamentului European
 • Referendum
 • Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • Transparență decizională

Puncte forte

 • Reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • Corelaţii cu legislaţia secundară
 • Note utile privind modificări, abrogări legislative şi republicări
 • Scurt istoric al fiecărui act normativ

Votul la români. O incursiune în evoluţia sistemelor electorale din România

Despre lucrare

În 2019 se împlinesc 100 de ani de la primele alegeri generale organizate în România, bazate pe votul universal. Noul Parlament ales în noiembrie 1919 este cel care, la sfârșitul lunii decembrie 1919, votează în ambele Camere, în unanimitate, Legile pentru ratificarea unirii Regatului României cu Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș. Acest moment istoric are o multiplă semnificație: unirea tuturor teritoriilor românești sub un singur stat, introducerea votului universal pentru bărbați și începutul unei noi etape în dezvoltarea și consolidarea instituțiilor democratice ale României Mari.
Privind retrospectiv în istorie, din perspectiva evoluției dreptului de vot, vom constata însă, că de-a lungul vremii, România a folosit diferite sisteme electorale în procesul de selecție a reprezentanților națiunii în autoritățile publice și că o lungă perioadă de timp dreptul de vot a fost unul cenzitar.
Deși în 1918 România adoptă legile privind votul universal, abia în anul 1946 România a instituit pe deplin universalitatea votului, acordând drept de vot și femeilor.
Pe lângă analiza actelor normative din domeniul electoral care s-au succedat în ultimii 100 de ani în România, lucrarea conține și o selecție a celor mai importante acte normative care au reglementat dreptul de vot al românilor.

Din cuprins

 • Începuturile sistemului electoral modern (1831-1866)
 • Sistemul electoral în perioada monarhiei constituţionale (1866-1947)
 • Sistemul electoral în România comunistă
 • Sistemul electoral în România postcomunistă
 • Evoluția legislației electorale – extrase din acte normative

Puncte forte

 • cuprinde analiza actelor normative din domeniul electoral care s-au succedat în România odată cu începuturile sistemului electoral modern;
 • selecție din cele mai importante acte normative care au reglementat dreptul de vot al românilor;
 • caracter interdisciplinar.

Preț: 97,80 RON

Preț special: 78,24 RON


Contractul de antrepriză de lucrări de construcții FIDIC

Despre colecție

Colecția Contracte, concepută pentru a fi un instrument de lucru, se evidențiază prin abordarea originală a contractelor analizate, fiind vizate, în primul rând, aspectele și implicațiile practice ale contractelor în discuție, dar și implicațiile pe care acestea le au în mediul economic. Această colecție se adresează celor care au deja cunoștințe juridice, dar vor să aprofundeze un anumit tip de contract pentru consiliere la încheierea lui, negociere, redactare, mediere în legătură cu o cauză izvorâtă dintr-un contract.

Colecția își propune o abordare inedită pentru mediul editorial românesc, și anume faptul că problematica în discuție este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referințe de interdisciplinaritate, punându-se accent pe soluții pertinente și argumentate, dar și pe spețele relevante din practica judiciară națională și internațională. Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și utilizării fiecărui contract, scopul nostru fiind de a face din fiecare carte a acestei colecții un instrument util de lucru, dedicat practicienilor.

Despre lucrare

Lucrarea se caracterizează prin originalitate și noutate, tratând în mod comparativ dispozițiile generale privind contractul de antrepriză de lucrări prevăzute în Codul civil, cu condițiile generale de contract de antrepriză de construcții național. Conceptul de contract standardizat de antrepriză de lucrări de construcții este analizat interdisciplinar, pluridisciplinar și transdisciplinar.

O atenție deosebită a fost acordată de autoare cauzelor care generează litigiile dintre părțile contractante în cadrul contractelor de tip FIDIC, mai cu seamă, în procedurile de achiziții publice, subliniind competența de soluționare a acestora de către Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

În prezent, în contextul abrogării dispozițiilor legale privind obligativitatea contractelor FIDIC și al introducerii în legislație cu caracter obligatoriu a modelului național de contract de antrepriză, este utilă experiența de lucru a antreprenorilor cu contractele FIDIC.

 

Din cuprins

 • regulile de interpretare a contractului de antrepriză
 • contractele standardizate FIDIC vs. contractul național
 • principalele criterii de alegere ale formei de contract FIDIC 1999 corespunzătoare
 • caracterele juridice ale Contractelor de antrepriză FIDIC
 • reguli aplicabile contractului FIDIC
 • condițiile de validitate a contractelor FIDIC
 • delimitarea contractelor FIDIC de alte contracte civile
 • structura și cuprinsul Condițiilor Generale FIDIC Roșu și Galben 1999
 • condiții de executare a scrisorii de garanție bancară în contractul FIDIC
 • acțiunile directe ale subantreprenorilor, excepții de la principiul relativității contractelor
 • regimul juridic al prescripției pe parcursul procedurilor prealabile obligatorii

Puncte forte

 • analiză aprofundată a rezultatelor utilizării condițiilor generale de contract FIDIC 1999, în domeniul dreptului construcțiilor din România
 • identificarea diferitelor riscuri care pot apărea, dar și a procedurilor specifice de soluționare a litigiilor care guvernează aceste contracte standardizate la nivelul altor state
 • analiza comparativă a dispozițiilor generale privind contractul de antrepriză de lucrări prevăzute în Codul civil, cu condițiile generale de contract de antrepriză de construcții național
 • tratarea unor aspecte care exced sfera domeniului juridic, elementele contractelor FIDIC fiind analizate și prin prisma lucrărilor științifice din sfera ingineriei construcțiilor, a cercetărilor științifice privind managementul proiectelor de construcții, dar și a studiilor privind bugetarea proiectelor de investiții și politicile sociale
 • analiza celor mai reprezentative trei modele de contracte standardizate FIDIC: Cartea Roșie FIDIC 1999, Cartea Galbenă FIDIC 1999, Cartea Verde FIDIC 1999
 • prezentarea mecanismelor particulare de adjudecare a disputelor de către Comisia de adjudecare a disputelor, specifică contractelor FIDIC

Despre autor

Oana Ruxandra GHERGHINA este doctor în ştiinţe juridice, avocat în Baroul Bucureşti, asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, Adjudecător FIDIC, practician în insolvenţă

Preț: 64,90 RON

Preț special: 55,17 RON


Conducerea şi conduita preventivă. Siguranţa circulaţiei în traficul rutier

Despre lucrare

În România se vorbeşte foarte mult despre siguranţa traficului rutier, despre faptul că suntem printre ţările cu cel mai mare număr de decese survenite în urma unor evenimente rutiere, dar, în practică, măsurile adoptate de către autorităţi sunt minime. Cu toate acestea, o şedinţă de instruire lunară în care să fie dezbătute 2, 3 sau 4 teme nu va dura mai mult de 30 de minute, iar noţiunile pot fi asimilate şi reţinute cu uşurinţă, obţinându-se astfel un efect maxim cu un efort redus, atât din partea firmei, cât şi din partea conducătorilor auto.

Lucrarea prezintă noţiunile şi elementele de conducere şi conduită preventivă sub formă de Teme de instruire a conducătorilor auto profesionişti, urmărind acumularea unui pachet solid de cunoştinţe specifice într-o perioadă scurtă de timp. Temele de instruire sunt structurate pe capitole cum ar fi: Viteza, Frânarea, Conducerea în diverse anotimpuri sau situaţii, Primul ajutor etc.

Din cuprins:

 • Tema generală specifică transportului de marfă
 • Tema generală specifică transportului de persoane
 • Tema generală specifică transportului de mărfuri periculoase ADR
 • Starea psihică/fizică a conducătorului auto
 • Influenţa consumului de alcool asupra conducerii autovehiculului
 • Factori de risc generaţi de ceilalţi participanţi la trafic
 • Oboseala – perioade de conducere, pauze şi perioade de odihnă
 • Conducerea şi conduita preventivă
 • Pregătirea autovehiculului pentru cursă


Recomandare

Organizarea activităţii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006


Despre autor

Marius Teodorescu este lector instructori auto şi profesori legislaţie rutieră (din 2003) și Director General, Școala de șoferi „TEO” (2003-prezent).

Preț: 37,90 RON

Preț special: 32,22 RON


Contestația la executare. Instituție fundamentală a dreptului procesual civil

Despre lucrare

Contestația la executare este o instituție fundamentală a dreptului procesual civil, înglobând elementele esențiale din cele două faze pe care le poate prezenta procesul civil. Astfel, soluționarea unei cauze ce are ca obiect contestația la executare presupune, indiscutabil, aducerea în discuție și verificarea diferitelor instituții și proceduri execuționale căci, în esență, întreaga fază a executării silite poate fi, de principiu, supusă verificării și cenzurării tocmai prin acest mijloc procesual al contestației.
Lucrarea prezintă și analizează în mod aprofundat aspectele teoretice și practice referitoare la contestația la executare, demonstrând rolul de instituție de bază, fundamentală a acesteia în cadrul procedurii civile.

Din cuprins

 • formele contestației la executare
 • obiectul și subiectele contestației la executare silită
 • natura juridică a contestației la executare
 • procedura de judecată a contestației la executare
 • soluționarea contestației la executare

Puncte forte

 • prezentarea și analizarea în mod aprofundat a aspectelor teoretice și practice referitoare la contestația la executare
 • analiza complementară a teoriei și a practicii judiciare
 • ample referinţe bibliografice
 • index alfabetic

Despre autor

Cătălin Lungănaşu este Judecător, doctor în drept.

Preț: 79,90 RON

Preț special: 67,92 RON


12 teme de Drept constituțional

Despre lucrare

Lucrarea 12 teme de Drept constituțional se adresează, în primul rând, studenților din învățământul juridic și a fost gândită pentru a ține cont de metodele actuale de predare, care pretind din partea cursanților cunoștințe solide cu privire la noțiunile de bază ale dreptului, dar și stăpânirea jurisprudenței constituționale. Cum teoria fără practică este golită de conținut, iar practica fără teorie este oarbă, cartea pendulează la fiecare capitol între cele două. Autoarea a ales pentru partea teoretică o abordare accesibilă, dar riguroasă, a instituțiilor fundamentale studiate (Constituția, separația puterilor, statul de drept, controlul constituționalității legilor, instituțiile cheie ale constituționalismului modern), cu explicații clare și concise, tabele analitice sau sinteze, punând accentul în egală măsură pe aspectul practic: exemple și jurisprudență, exerciții practice, lexic juridic în context, subiecte de dezbatere, întrebări-grilă, simulări de teste, modele de rezolvare, spețe etc.

Din cuprins

 • Controlul respectării ierarhiei normative
 • Efectele deciziilor Curții Constituționale
 • Separația puterilor în stat
 • Actele Parlamentului României
 • Protecția mandatului parlamentar
 • Primul-ministru

Puncte forte

 • Îmbinarea noțiunilor teoretice cu parte practică
 • Jurisprudență constituțională bogată
 • Bibliografie relevantă pentru studiul dreptului constituțional
 • Structură precisă și ușor de lecturat

Despre autor

Andreea Verteș-Olteanu este lector universitar dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara.

Preț: 69,90 RON

Preț special: 59,42 RON