Inscrierea in cartea funciara

Pentru a constitui act apt pentru intabulare inscrisul ce consfinteste actul juridic (privit ca negotium) nu trebuie sa contina descrierea imobilelor inscrise in cartea funciara, ci imobilele care urmeaza sa fie inscrise sau transcrise trebuie individualizate doar prin numar de carte funciara si numar cadastral sau topografic, dupa caz.
  1. Inscrierea in cartea funciara se va putea face gratis
  2. Inscrierea in cartea funciara se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale
  3. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara
  4. Inscrierea ipotecii in cartea funciara

Citeste articolul integral pe Infolegal.ro.