DCC nr. 258/2017. Neconstituţionalitatea unei sintagme cuprinsă în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

În Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 258 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) teza întâi sub aspectul sintagmei „precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop” din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Citeste articolul integral pe legalis.