Hotărâre privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice

În Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice. Prezenta hotărâre transpune Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi de abrogare a Directivei 94/25/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.

Citeste articolul integral pe legalis.