Codul penal si Codul de procedura penala. Cod 644. Actualizat la 18.07.2017

Noua ediție a culegerii conţine atât Codul penal şi Codul de procedură penală consolidate la zi, cât şi extrase din Legile pentru punerea în aplicare a acestora, fiind incluse şi modificările aduse textelor legale în 2017, printre altele, și prin O.U.G. nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M.Of. nr. 101 din 5 februarie 2017).

Totodată, ca jurisprudență relevantă, inclusă în lucrare, putem aminti: D.C.C. nr. 302/2017 (M.Of. nr. 566 din 17 iulie 2017), D.C.C. nr. 368/2017 (M.Of. nr. 566 din 17 iulie 2017), Decizia ICCJ (HP) nr. 10/2017 (M.Of. nr. 392 din 25 mai 2017), Decizia ICCJ (HP) nr. 18/2017 (M.Of. nr. 545 din 11 iulie 2017), Decizia ICCJ (RIL) nr. 4/2017(M.Of. nr. 360 din 16 mai 2017), Decizia ICCJ (RIL) nr. 13/2017 (nepublicată).