Recomandare editorială: Tratat de drept civil. Obligațiile. Volumul I. Contractul

Lucrarea Tratat de drept civil. Oblgațiile. Volumul I. Contractul se înfătişază ca un  demers, un examen critic, o analiză de profunzime într-o multitudine de faţete ale complexităţii problematicii ce vizează regimul juridic al contractului ca izvor de obligaţii, care reprezintă centrul universului juridic al arhitecturii obligaţiilor creat prin prevederile Codului civil, contract, despre care iniţiatorul a spus că este „o lege a libertăţii” în care instituţiile reformate sau cele noi au la bază principiul fundamental al libertăţii de voinţă.

Conţine un volum mare de informaţii, abordează chestiuni de drept comparat, sunt analizate sistematic elementele de noutate absolută, elaborarea ei presupunând o densă şi profundă analiză, provocare şi creativitate, solicitare şi sugestie, capacitate de investigare pentru tratarea aproape exhaustivă a regimului juridic al acestui izvor de obligaţii, înfăţişându-se ca un valoros mijloc de documentare în egală măsură pentru teoreticienii dreptului, cât şi pentru practicieni, pentru aceştia din urmă fiind un instrument de lucru, un îndereptar preţios.