Recomandare editorială: Codul muncii. Legea dialogului social. Cod 649. Actualizat la 27.09.2017

Lucrarea reuneşte Codul muncii (republicat în M.Of. nr. 345 din 18 mai 2011) şiLegea dialogului social (republicată în M.Of. nr. 625 din 31 august 2012), cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele care au  fost introduse prin O.U.G. nr. 23/2017 (M.Of. nr. 214 din 29 martie 2017), oferind astfel o imagine de ansamblu asupra celor mai noi şi mai importante schimbări apărute în legislaţia muncii. Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei este facilitată prin intermediul a numeroase note utile şi corelaţii legislative, precum şi prin notele de subsol şi istoricul prezentat la începutul actelor. De asemenea, deciziile Curţii Constituţionale și ICCJ incidente în materie sunt introduse direct sub articolele la care se referă. De notat în ediția prezentă esteDecizia ICCJ nr. 15/2017 (M.Of. nr. 470 din 22 iunie 2017) privind aplicabilitatea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii.