Autorul lunii Aprilie: Valerian Cioclei

Luna Aprilie 2018 este dedicată de Editura C.H. Beck autorului, profesorului, profesionistului, colegului, omului – Valerian CIOCLEI.

Întreaga echipă a Editurii a avut ocazia să îl cunoască sub toate aspectele menționate, mai ales în perioada 2008-2010 când a fost Director editorial, sub coordonarea căruia au fost semnate peste 500 de contracte de editare și au fost puse bazele unor colaborări de lungă durată cu autori renumiți în domeniul juridic, dar și cu tineri aflați la început de drum cărora le-a acordat nu numai girul, cât și suportul în ale „scrierii juridice”.

Colaborarea a continuat în perioada 2010-2014, în calitate de Director editorial onorific al Editurii C.H. Beck oferind sprijin editorial nu numai autorilor, ci și echipei redacționale.

Valerian Cioclei – autor de 20 de ani al Editurii C.H. Beck

În anul 1998 a fost semnat primul contract de editare dintre domnul Cioclei și (pe atunci) Editura All Beck. În 1999 vedea lumina tiparului prima carte sub semnătura domnului Cioclei, și anume Manual de criminologie, în colecția Juridica.

La aproape 20 de ani de la apariția primei ediții, în luna februarie 2018 continuăm publicarea acestui titlu cu ediția 7 care constituie nu doar o actualizare a textelor legislative, dar și o dezvoltare a materiei adusă de noile studii publicate în doctrina de specialitate.

Valerian Cioclei: „Criminologia este o disciplină atractivă, prietenoasă, care stimulează dorința de a înțelege”.

Tot în anul 1999 a fost publicată și lucrarea Mobilul în conduita criminală. Studiu de criminologie juridică  în care sunt analizate raporturile dintre mobil și conduita criminală, pe de o parte din punctul de vedere al comportamentului criminal, ceea ce implică, în linii generale, o cercetare criminologică, iar pe de altă parte, din punctul de vedere al reacției împotriva crimei, ceea ce presupune, în principal, o cercetare a problemelor de drept penal. Lucrarea are la bază teza de doctorat a domnului Cioclei, carte continuă să fie căutată de cititori și citată frecvent și astăzi.

Începând cu anul 2004, domnul Cioclei a devenit unul dintre membrii colegiului de redacție al revistei Curierul Judiciar, revistă fondată în 1892 a cărui republicare a fost reluată în 2002 de către Editura C.H. Beck și care este și astăzi una dintre cele mai importante publicații de actualitate juridică.

Cel mai important comentariu al Legii fundamentale publicat în 2008 în România după revizuirea din 2003, Constituția României. Comentariu pe articole îl are printre coautori și pe domnul Cioclei care și-a adus contribuția valoroasă în comentarea articolelor 22, 26, 27 și 28.

În anul 2009 a fost publicată lucrarea Critica rațiunii penale. Studii de criminologie juridică și drept penal care reunește, pe de o parte, studii ale autorului, ce își au sursa de inspirație în controversele declanșate prin punerea în dezbatere a noului Cod penal, iar pe de altă parte, studii și articole mai vechi, publicate în reviste de specialitate.

Anul 2009 aduce pieței prima ediție a Caietului de seminar pentru disciplina Drept penal. Partea specială semnat de domnul Cioclei împreună cu doamna Cristina Rotaru, ediție revizuită și adăugită în 2014. În toamna acestui ani autorii pregătesc o nouă ediție adusă la zi pentru a le fi de ajutor în primul rând studenților.

Manualele de Drept penal. Partea specială au fost publicate în anul 2009 (Infracțiuni contra persoanei) și în 2011 (Infracțiuni contra patrimoniului) sub forma unor manuale cu referiri la prevederile Noului Cod penal. Intrarea în vigoare a noilor Coduri a determinat publicarea în 2013, respectiv 2016 în colecția Curs Universitar, pentru ca ediția 2 a celor două volume să vadă lumina tiparului în 2017 (Partea speciala I) și în 2018 (Partea speciala II, în coautorat cu dna Cristina Rotaru și dna Andra-Roxana Trandafir), bucurându-se de o receptivitate foarte mare în rândul studenților și nu numai.

În anul 2011 Editura C.H. Beck a lansat o nouă colecție intitulată Științe penale realizată sub coordonarea și îngrijirea domnului Cioclei care are în portofoliu opt lucrări de o mare relevanță juridică și important reper doctrinar pentru domeniul penal.

Unul dintre cele mai importante comentarii ale noului Cod penal unde contribuția domnului Cioclei a fost esențială pentru succesul acestui proiect editorial a fost realizat în anul 2014. Ediția 2 a lucrării Codul penal. Comentariu pe articole a fost publicată la un an distanță, în 2016, tocmai datorită succesului înregistrat și dezideratului autorilor de a pune la dispoziția practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual.

Începând cu anul 2014 și urmând ediții succesive, actualizate și revizuite în 2015, 2016 și 2018, Culegerea de teste grile realizată de domnul Cioclei împreună cu dna Cristina Rotaru și dna Andra-Roxana Trandafir au completat într-un mod armonios toate lucrările deja publicate oferind astfel instrumente utile domeniului Drept penal. Partea specială unei sfere foarte largi de cititori.

O carte cu o amprentă aparte a juristului Valerian Cioclei Opinii juridice în cauze penale controversate a văzut lumina tiparului în anul 2015, lucrare ce cuprinde o selecție de opinii juridice elaborate de către autor în diferite cauze penale, la solicitarea unor entități juridice. Opiniile nu au fost formulate în calitate de avocat, ci în calitate de prezumat specialist, dată fiind calitatea de profesor a autorului la disciplina Drept penal.

Valerian Cioclei – profesorul

Deși nu toți am avut prilejul de a îl avea pe domnul Valerian Cioclei la catedră în anii studenției, nu am întâlnit niciun fost student care să nu își amintească cu plăcere de cursurile de Drept penal. Partea specială și Criminologie. Studenții noilor generații îl enumeră cu entuziasm printre profesorii „cool” din facultate.

Ascensiunea domnului Cioclei a fost una rapidă și asta doar datorită profesionalismului dovedit. Absolvent al facultății în 1984, și-a început cariera didactică în 1992, urmând toate etapele academice, pentru ca în anul 2003 să devină profesor titular al Facultății de Drept al Universității din București.

Valerian Cioclei – profesionistul

Un bun profesionist este în mod evident acela care reușește să surprindă cât mai multe aspecte ale carierei juridice. Domnul Valerian Cioclei întărește această convingere prin prisma activităților desfășurate în cariera sa: procuror (1984-1991), diplomat în Ministerul Afacerilor Externe (1992), judecător ad-hoc CEDO (2012), Director editorial Editura C.H. Beck (2008-2014), avocat (din 1993).

La acestea trebuie să adăugam și participarea domnului Cioclei în Comisia de redactare a noului Cod penal, în Consiliile Științifice ale Institutului Național al Magistraturii și INPPA, precum și calitatea de formator la INM.

Valerian Cioclei – omul

Sobrietatea, corectitudinea, eleganța și răbdarea sunt doar câteva dintre trăsăturile de caracter pe care le pune în valoare în activitatea pe care o desfășoară. Valerian Cioclei rămâne în continuare, pentru colegii din Editura C.H. Beck și pentru cititorii noștri, Profesorul care ne-a făcut poftă de „Carte bună”.

5 lucruri pe care nu le știați despre Valerian Cioclei

  1. Nu are o anumită carte favorită, dar citește cu plăcere și Gabriel Garcia Marquez sau John Fowles cu realismul lor magic, dar și cărțile de non-ficțiune ale lui Nassim Nicholas Taleb sau Daniel Kahneman.
  2. Are un frate mai mare și un frate mai mic.
  3. Nu are pasiunea de a colecționa obiecte.
  4. Îi place muzica franceză.
  5. Este în zodia Capricornului.