Hotărâre prealabilă. Natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei reglementat de art. 6 alin. (6) din anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 107/2002

În Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiției nr. 14 din 5 martie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluționat sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 27.182/215/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Citeste articolul integral pe legalis.