Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Codul de procedură penală şi Legea pentru punerea în aplicare. Cod 703. Actualizat la 8.10.2019

Despre lucrare

Codul de procedură penală a fost modificat cel mai recent prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 194 din 2 martie 2018).
De la începutul acestui an, nu mai puțin de 7 Decizii ale Curții Constituționale au fost pronunțate în legătură cu neconstituționalitatea unor dispoziții din Cod, dar și câteva decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, toate acestea regăsindu-se în lucrare inserate sub dispozițiile la care se referă.

Din cuprins

 • Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 (extras)
 • Tabel corespondenţe CPP – CPP 1968
 • Index alfabetic

Puncte forte

 • Prefaţa semnată de jud. dr. Mihail Udroiu
 • Reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • Decizii ale CCR și ale ICCJ introduse sub articolele la care se referă
 • Recursuri în interesul legii admise pe vechiul Cod care subzistă în noua reglementare
 • Index alfabetic detaliat
 • Istoricul actelor normative

Recomandare

A se vedea și Procedură penală – Partea generală (vol. I și II) 

Despre coordonator

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 23,90 RON

Preț special: 20,32 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 6-7/2019

Despre numărul 6-7/2019

În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, contencios fiscal, drept administrativ, contencios administrativ, dreptul funcţiei publice, drept bancar, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Oradea, Galaţi, Ploieşti, Suceava, Timişoara.

Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Pachet Codul penal și Codul de procedură penală

Pachetul conține:

Codul penal şi Legea pentru punerea în aplicare. Cod 702. Actualizat la 7.10.2019

Despre lucrare

Codul penal a fost modificat cel mai recent prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 194 din 2 martie 2018).
De la începutul acestui an, nu mai puțin de 11 Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost pronunțate privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții din Cod, dar și câteva decizii ale Curții Constituționale, toate acestea regăsindu-se în lucrare inserate sub dispozițiile la care se referă.

Din cuprins

 • Codul penal – Legea nr. 286/2009
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 (extras)
 • Tabel corespondenţe CP – CP 1969 şi alte acte normative
 • Index alfabetic

Puncte forte

 • Reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • Decizii ale CCR și ale ICCJ introduse sub articolele la care se referă
 • Recursuri în interesul legii admise pe vechiul cod care subzistă în noua reglementare
 • Hotărâri prealabile
 • Index alfabetic detaliat
 • Istoricul actelor normative

Codul de procedură penală şi Legea pentru punerea în aplicare. Cod 703. Actualizat la 8.10.2019

Despre lucrare

Codul de procedură penală a fost modificat cel mai recent prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 194 din 2 martie 2018).
De la începutul acestui an, nu mai puțin de 7 Decizii ale Curții Constituționale au fost pronunțate în legătură cu neconstituționalitatea unor dispoziții din Cod, dar și câteva decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, toate acestea regăsindu-se în lucrare inserate sub dispozițiile la care se referă.

Din cuprins

 • Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 (extras)
 • Tabel corespondenţe CPP – CPP 1968
 • Index alfabetic

Puncte forte

 • Prefaţa semnată de jud. dr. Mihail Udroiu
 • Reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • Decizii ale CCR și ale ICCJ introduse sub articolele la care se referă
 • Recursuri în interesul legii admise pe vechiul Cod care subzistă în noua reglementare
 • Index alfabetic detaliat
 • Istoricul actelor normative

Preț: 41,80 RON

Preț special: 33,44 RON


Asociațiile de proprietari. Cod 697. Actualizat la 1.09.2019

Despre lucrare

Administrarea imobilelor, în speță, a blocurilor, revine Asociațiilor de proprietari care, în activitatea lor, prin hotărâri încheie contracte de servicii de administrare a imobilelor, acestea fiind dintre cele mai frecvente. Culegerea cuprinde cele mai importante acte din acest domeniu, atât integral, cât și sub forma unui extras. Astfel, culegerea se înfățișează ca un instrument util și de nelipsit atât pentru locatari, cât și pentru cei desemnați de aceștia în gestionarea chestiunilor ce țin de competența Asociației.
Apariția unei noi ediții a culegerii a fost determinată de multitudinea modificărilor legislative din domeniul legislației tehnice a imobilelor, legislației serviciilor publice, legislației ajutoarelor sociale și nu numai.

Din cuprins

 • Legislația serviciilor publice (energie termică, apă și canalizare, salubrizare, gaze) – Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată (extras)
 • Legislația ajutoarelor sociale – Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
 • Legislația financiar-contabilă, fiscal și privind contribuțiile sociale – Ordinul ministrului finanțelor nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice
 • fără scop patrimonial
 • Legislația ordinii publice și privind evidența locatarilor – Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire social, a ordinii și liniștii publice, republicată
 • Legislația tehnică – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (extras)

Puncte forte

 • Prevederi actualizate La Zi ale actelor normative conform ultimelor modificări
 • Istoricul actelor normative

Preț: 26,90 RON

Preț special: 22,87 RON


Curierul Judiciar nr. 4/2019

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Dreptul aerian – scurtă incursiune este semnat de dr. Sorana Păun-Pop și are în vedere dreptul aerian care oferă fundamentul derulării activităților de transport aerian și care reprezintă o serie de norme atât de ordin public, cât și privat care guvernează transportul aerian. Ca ramură de drept, dreptul aerian trebuie privit ca o ramură sui generis, constând în reglementări tipice de o natură distinctă, acoperind o arie determinată de caracteristici și necesități speciale ale aviației civile, iar legătura cu dreptul general existent se realizează cu atenție și ținând seama de limitele aplicabilității diverselor ramuri. Dreptul aerian este vast, dinamic, frumos, provocator și oferă o gamă variată de provocări juristului care se încumetă la un astfel de parcurs profesional. A cunoaște dreptul aerian presupune efort continuu de a învăța, nu numai elemente de ordin juridic, ci și înțelegerea aspectelor tehnice/operaționale.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 28 februarie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii februarie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează Posibilitatea criticării pe calea recursului a modului de stabilire a cuantumului cheltuielilor de judecată.

Dreptul afacerilor

Articolul Ordonanța președințială exercitată în ceea ce privește hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de revocare a unui administrator. Condiții de admisibilitate, semnat de avocat drd. Iulia Golgojan și avocat drd. Alexandru-Șerban Rățoi, constituie o analiză a condițiilor de admisibilitate, astfel cum rezultă acestea din art. 133 din Legea nr. 31/1990, respectiv din normele la care trimite prevederea respectivă, în ceea ce privește ordonanța președințială având ca obiect hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de revocare a unui administrator, fiind totodată analizate și condițiile menționate la art. 997 C.proc.civ., ce trebuie îndeplinite astfel încât să fie admisibilă o cerere de ordonanță președințială.

Drept privat

Articolul Regimul juridic al masei fiduciare și al separației de patrimonii, semnat de drd. Duagi Günay. Prin intermediul acestui studiu autorul își propune să răspundă la următoarele întrebări: De ce este nevoie de o separație de patrimonii în cazul fiduciei? Cum funcționează în mod independent masa patrimonială fiduciară ca element al angrenajului fiduciar (mai ales în cazul entităților reglementate)? Pot părțile deroga prin contract de la prevederile legale în materia masei fiduciare? Cum este protejat beneficiarul fiduciei prin crearea unei mase fiduciare autonome în patrimoniul fiduciarului?

Drept public

Articolul Contestarea actelor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în exercitarea atribuțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere şi control, semnat de drd. Constantin Bucur. Subiectul supus analizei prezintă interes în domeniul de activitate al A.S.F. Din analiza modificărilor legislative aduse actelor normative care reglementează cele trei sectoare supravegheate de către A.S.F., respectiv sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, asigurărilor și sectorul pensiilor private, rezultă că legiuitorul oferă soluții neunitare cu privire la contestarea actelor emise de către A.S.F. În ceea ce privește obligativitatea plângerii prealabile, unele acte normative prevăd obligativitatea acesteia, în timp ce altele oferă soluția contestării actelor A.S.F. direct la Curtea de Apel București, făcând ca această procedură prealabilă să fie facultativă. În ceea ce privește instanța competentă material și teritorial să soluționeze cererile de chemare în judecată prin care se solicită anularea actelor administrative ale A.S.F., actele normative cu caracter special de dată recentă stabilesc competența în favoarea Curții de Apel București, în timp ce normele juridice instituite în legislația mai veche trimit la stabilirea competenței potrivit normelor legii contenciosului administrativ.

Drept penal

Articolul Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu, semnat de cms. Radu-Vlad Pojan are ca obiectiv principal analiza situației actuale a dreptului persoanei condamnate de a efectua convorbiri telefonice, având în vedere condiționarea exercitării efective a acestui drept de existența sumelor necesare achitării costurilor eferente și identificarea unor soluții pentru ca tratamentul aplicat persoanei condamnate să nu contravină exigențelor impuse de documentele internaționale. Soluțiile adoptate de legislația și jurisprudența românească în materie, în general, sunt conforme cu regulile internaționale în domeniu, prezentând similarități cu soluțiile adoptate de alte state europene. Pentru protecția acelor persoane condamnate, vulnerabilizate suplimentar de lipsa mijloacelor financiare, se impune modificarea legislației pentru a li se asigura accesul efectiv la convorbiri telefonice. Implicațiile constau în clarificarea problematicii discutate, facilitându-se o practică unitară.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – ianuarie 2019.

Instrumente

Articolul Aspecte procesuale și execuționale privind aplicarea reglementărilor naționale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat de lect.dr. Sorin-Ovidiu Nour nu propune o cercetare aprofundată și complexă asupra tuturor dispozițiilor din actele normative care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal, ci doar unele din prevederile ce ridică sau pot ridica unele probleme de interpretare referitoare la unele instituții cu caracter procedural. Fără îndoială că aceste norme au semnificații particulare, în sensul că ele au un caracter special în raport cu cele din dreptul comun.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Săptămâna iertării.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Codul muncii. Legea dialogului social. Cod 700. Actualizat la 23.09.2019

Despre lucrare

Lucrarea reuneşte Codul muncii (republicat în M.Of. nr. 345 din 18 mai 2011), Legea dialogului social (republicată în M.Of. nr. 625 din 31 august 2012), cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele care au fost introduse prin O.U.G. nr. 23/2017 (M.Of. nr. 214 din 29 martie 2017), Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (M.Of. nr. 296 din 2 aprilie 2018) și Legea nr. 176/2018 privind internshipul (M.Of. nr. 626 din 19 iulie 2018) oferind astfel o imagine de ansamblu asupra celor mai noi şi mai importante schimbări apărute în legislaţia muncii. Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei este facilitată prin intermediul a numeroase note utile şi corelaţii legislative, precum şi prin notele de subsol şi istoricul prezentat la începutul actelor. De asemenea, deciziile Curţii Constituţionale și ICCJ incidente în materie sunt introduse direct sub articolele la care se referă.

Puncte forte

 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • denumirile marginale adăugate de redacţie articolelor Codului pentru facilitarea utilizării textului
 • corelaţii cu legislaţia secundară
 • note utile privind modificări, abrogări legislative şi republicări
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • index alfabetic detaliat
 • note privind modificări terminologice

Despre coordonator

Luminița Dima este profesor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind titular al cursurilor de Dreptul muncii. Dreptul Securităţii Sociale, Drept Social European. Membru al Societăţii Internaţionale de Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale şi al Centrului de Drept Social Comparat din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Preț: 17,90 RON

Preț special: 15,22 RON