Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Franciza, Francizarea – ghid practic. Ediția 2

Despre lucrare

În această nouă ediție pe care ne-o propune autoarea, se pot regăsi noi informații despre mediul antreprenorial românesc, cu accent pe regulile de funcționare ale francizei și construirea unei rețele de francizați, avantajele acestui tip de contract și, implicit, a afacerii în sine, fiind net superioare modelelor clasice, fapt dovedit de către rețele de franciză deja bine cunoscute la nivel internațional.

Din cuprins

 • Marca francizorului
 • Contractul de franciză
 • Know-how-ul francizorului
 • Alegerea produsului
 • Aprovizionarea membrilor rețelei de franciză
 • Franciza și comerțul electonic sau e-franciza

Puncte forte

 • Identifică principalele aspecte relevante cu privire la contractul de franciză și aspectele de ordin economic și practic ale francizei
 • Asigură prezentarea pe larg a principalilor pași în deschiderea unei rețele de franciză și garantarea succesului acesteia prin exemple practice
 • Ample referințe bibliografice

Recomandare

A se vedea și St.D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea Societăților. Comentariu pe articole. Ediția 5

Despre autor

Mihaela Mocanu este avocat în Baroul București, având o experiență profesională de peste 15 ani și doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a susținut public în anul 2007 teza cu titlul „Contractul de franciză”.

Preț: 49,90 RON

Preț special: 37,43 RON


Tratat de drept constituțional contemporan. Ediția 3

Despre lucrare

Tratatul este întocmit potrivit unei concepţii teoretico metodologice moderne, proprie doctrinei constituţionale occidentale, în special şcolii constituţionale franceze, care îmbină dintr o perspectivă comparativă analiza juridică a instituţiilor politice şi a mecanismelor de guvernare cu cercetarea politologică și sociologică a acestora. Din împletirea celor trei metodologii de cercetare a instituțiilor politice rezultă o imagine mai clară a mecanismelor de guvernare în societatea contemporană.

Demersul didactic se bazează, totodată, pe studierea concretă a modului în care statul în întregul său şi organismele sale se manifestă în viaţa socială ca fenomene politice.

Ediția 3 – analiză interdisciplinară cu caracter practic

Această triplă interferenţă a analizei structurilor de putere – politologică, juridică şi sociologică – are, în plus, avantajul de a pune în valoare caracterizarea tipologică a componentelor politice, juridice şi sociologice ale structurilor de putere.

Lucrarea pune în evidenţă faptul că apariţia organizaţiilor şi instituţiilor politice (organisme învestite cu prerogative de putere publică) a fost determinată de conştientizarea problemelor din sânul comunităţii, probleme care interesau întreaga colectivitate şi care nu puteau fi soluţionate individual, deşi de modul de rezolvare al acestora erau interesaţi toţi membrii comunității respective.

Recomandare

Pentru o analiză aprofundată a dispozițiilor Constituției României, a se vedea Constitutia Romaniei. Comentarii si explicatii

Din cuprins

 • dreptul și statul în sistemul puterii
 • conceptul de stat, elemente constitutive, formă, rol și funcții
 • teoria puterii şi a statului
 • suveranitatea statului
 • teoria generală a Constituției
 • drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetățenilor
 • organizarea și colaborarea celor trei puteri ale statului
 • accesul la putere și principiile fundamentale ale democrației constituționale contemporane
 • forme ale organizării libere a cetățenilor în cadrul societății civile (partidele politice, sindicatele, grupurile de presiune, organizațiile nonguvernamentale)
 • problemele fundamentale ale organizării şi funcţionării partidelor politice
 • analiza unor regimuri politice contemporane
 • sistemul constituțional românesc

Puncte forte

 • expunere clară a ideilor, termenilor și noțiunilor analizate
 • consideraţii de ordin istoric privind originea constituţiilor anterioare ale României
 • sistemul constituțional românesc este prezentat într-o perspectivă analitică, teoretică și practică
 • numeroase referiri la deciziile și rolul Curţii Constituţionale în calitate de garant al supremației Constituției
 • ample comentarii ale dispozițiilor constituționale adnotate cu dezbateri parlamentare din cadrul Adunării Constituante și cu jurisprudența Curții Constituționale
 • analize ample de drept parlamentar
 • numeroase referiri la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de drepturi și libertăți publice
 • referiri la numeroase avize ale Comisiei de la Veneția
 • abordare interdisciplinară cu implicaţii în sociologie şi ştiinţele politice
 • ample referinţe bibliografice din literatura de specialitate română și străină

Despre autor

Cristian Ionescu este profesor universitar doctor în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Administrative a Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, titular al disciplinei Drept constituțional și instituții politice. Autorul este conducător de doctorat în domeniul Drept, specializarea Drept constituțional și instituții politice la Facultatea de Drept a Universității din Craiova. A publicat 48 de lucrări editoriale în țară și străinătate (tratate, cursuri universitare, monografii, comentarii ale Constituției României, studii de istorie parlamentară) și peste 250 de articole de specialitate apărute în reviste cu profil juridic și de științe politice.

Preț: 289,00 RON

Preț special: 216,75 RON


Procedură penală. Partea specială. Ediția 6

Despre lucrare

Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod de procedură penală, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de procedură penală, Partea specială, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept procesual penal, Partea specială, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la INM, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1500 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru urmărirea penală, precum și judecata în primă instanță și în căile extraordinare de atac;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în iunie 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod de procedură penală (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului de procedură penală, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • prezentare detaliată a comentariilor privind urmărirea penală, judecata în primă instanță, căile ordinare și extraordinare de atac ș.a.;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • secțiune nouă conformă cu Legea de modificare a Codului de procedură penală, vizând Verificările prealabile la judecata în primă instanţă;
 • peste 50 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Procedură penală, Partea specială în înțelegerea și aplicarea NCPP și a Legii de modificare a Codului de procedură penală
 • ediție nouă, actualizată în iunie 2019
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs
 • informații complete pe fiecare temă de Procedură penală, Partea specială
 • peste 1500 de noi comentarii ale instituțiilor de Procedură penală, Partea specială
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri prealabile până în iunie 2019
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
 • analiza deciziilor Curții Constituționale

Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Drept penal. Partea generală, Ed. 6, de Mihail Udroiu și Drept penal. Partea specială, Ed. 6, de Mihail Udroiu

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 189,00 RON

Preț special: 141,75 RON


Drept penal. Partea specială II

Despre lucrare:

Lucrarea analizează infracţiunile reglementate în Partea Specială a Codului penal cuprinse în programa disciplinei Drept penal. Partea specială II, aferentă semestrului al doilea, conform fișei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Astfel, lucrarea este destinată, în mod primordial, studenţilor, realizând o abordare analitică a infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei, a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, a infracţiunilor de fals, a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi a câtorva infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Selecţia lor tematică este făcută şi prin raportare la programele examenelor de admitere în profesiile juridice, astfel că ea va putea fi utilizată şi în scopul pregătirii acestora.

Lucrarea poate fi un instrument util şi practicienilor în drept, interpretările textelor de incriminare fiind realizate pornind de la frecventele „dezlegări ale unor chestiuni de drept”, în contextul în care, de la intrarea în vigoare a noului Cod penal, în anumite materii, practica judiciară nu s-a uniformizat, simţind nevoia unor intervenţii diriguitoare din partea instanţei supreme, autorul realizând în cuprinsul lucrării o analiză critică a acestora.

Din cuprins:

 • Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
 • Infracţiuni de fals
 • Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
 • Infracţiuni contra familiei

Puncte forte:

 • Abordarea tematică a materiei, urmărind structura Codului penal
 • Tratarea infracțiunilor conform schemei clasice de analiză
 • Analiza unor probleme de drept controversate
 • Indicarea practicii judiciare relevante, inclusiv a celei apărute după intrarea în vigoare a noului Cod penal
 • Referințe la Proiectul de Lege nr. 406/2018 privind modificarea și completarea Codului penal.

Recomandare: Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2

Despre autor

Adrian Fanu-Moca este conferenţiar universitar la Departamentul de Drept public al Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara și avocat în Baroul Timiș.

Preț: 79,90 RON

Preț special: 59,93 RON


Procedura de legiferare prin acceptare tacită

Garantat de specialiști: Prof. univ. dr. Ioan Muraru

Lucrarea se prezintă la un înalt nivel academic și reprezintă o provocare, nu numai împotriva prejudecăților, în contextul constituțional național actual, ci și pentru domeniile de noutate în știința și practica dreptului. Un domeniu de noutate, l-a constituit chiar procedura de legiferare prin acceptare tacită în cadrul procedurii parlamentare din România. Autoarea analizează temeinic acest domeniu al activității parlamentare, în vederea identificării de soluții pentru ajustarea cadrului constituțional, dar și pentru adaptarea funcțională corespunzătoare a regulamentelor Camerelor Parlamentului.

Prin contribuția originală și calitatea științifică a cercetării, prin actualitatea temei, dimensiunea practică și soluțiile preconizate, cartea reprezintă un reper de neocolit pentru cunoașterea și înțelegerea detaliată a procedurii parlamentare de adoptare a legii în România, fiind adresată atât specialiștilor, cât și publicului larg interesat de acest domeniu.

Din cuprins

 • procedura de legiferare prin acceptare tacită în România
 • procedura de legiferare prin acceptare tacită în Uniunea Europeană
 • adoptarea tacită a legilor, instrument al parlamentarismului raționalizat


Recomandare: Constituția României

Despre autor

Maria Luiza Manea este un practician cu bogată experiență în activitatea de avizare a actelor normative, doctor în drept constituțional al Facultății de Drept din cadrul Universității București. De-a lungul parcursului său profesional, desfășurat în administrația publică centrală, a deținut funcții publice de execuție și de conducere în cadrul Consiliului Legislativ.

Preț: 42,90 RON

Preț special: 32,18 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 6-7/2019

Despre numărul 6-7/2019

În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, contencios fiscal, drept administrativ, contencios administrativ, dreptul funcţiei publice, drept bancar, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Oradea, Galaţi, Ploieşti, Suceava, Timişoara.

Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 27,68 RON