Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Diplomație și negocieri diplomatice

Recomandat de specialiști

„Diplomație și negocieri diplomatice” este o carte care adună experiența lui Mihai Cercel ca diplomat și profesor. Aș spune că este o carte necesară studenților și specialiștilor din domeniul relațiilor internaționale. Mă bucur că Mihai Cercel, pe care l-am cunoscut în urmă cu ceva ani ca tânăr diplomat sau, mai recent, ca profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, oferă o privire modernă asupra acestui domeniu și sper să devină o carte de referință pentru studenți, dar și pentru profesioniști. Prof. univ. dr. habil. Teodor-Viorel Meleșcanu (Ministrul Afacerilor Externe)

Pe Mihai Cercel l-am cunoscut – și apreciat – ca tânăr diplomat deosebit de promițător în sfera planificării politice. Traseele noastre de carieră au diferit de atunci, deși am rămas în contact apropiat, putând astfel urmări remarcabila sa evoluție profesională. „Diplomație și negocieri diplomatice” are meritul de a alia perspectivei academice abordarea și experiența practicianului. Într-o eră a comunicării ubicue și în timp real, în care funcțiunile diplomației se cer a fi continuu adaptate și înnoite pentru a-i păstra nobila relevanță, lucrarea profesorului Mihai Cercel reprezintă un referențial inconturnabil, deopotrivă pentru studenții și artizanii din teren ai științei diplomatice. Mihnea Motoc (Deputy Director General, Defence and Security, European Political Strategy Centre)

Să vorbești despre diplomație și negocieri, oricât de tentant ar fi, este un act de curaj. Să scrii când ai ceva de spus despre arta diplomației și negocierilor este un act de curaj și responsabilitate. Mihai Cercel a reușit cu succes să îmbine cu diligență, migală și atenție la detaliu aceste comandamente în lucrarea „Diplomație și negocieri diplomatice”, un adevărat manual, îndreptar și îndrumar în acest domeniu în literatura română de specialitate. Lucrarea nu este doar un manual adresat studenților, masteranzilor, doctoranzilor dedicați acestui domeniu, dar și o sursă de informații judicios documentată și adaptată realităților românești și europene pentru experții care lucrează în domeniul relațiilor internaționale din diferite sectoare concrete, sau publicului larg interesat de acest subiect.

Abordarea metodică, istorică, sistematică și culturală a conceptelor dovedesc un nivel științific și academic ridicat al conferențiarului dr. Mihai Cercel, iar exemplificările oferite mărturisesc cu claritate experiența diplomatului Mihai Cercel de practician recunoscut în domeniu, nu numai de către colegi, dar și de instituțiile cu care domnia sa a cooperat în perioada aplicării mandatului încredințat la plecare la postul diplomatic. În prezentările sale, autorul nu scrie „din auzite”, ci reflectă propria experiență în activitatea diplomatică multilaterală și bilaterală în care a fost implicat, împărtășind-o iată, generos, celor care sunt avizi de cunoaștere în acest domeniu deosebit de complex al relațiilor internaționale – diplomația și negocierile diplomatice. Traian Laurențiu Hristea (Ambasador Extraordinar și Plenipontețiar al Uniunii Europene în Mongolia)

Despre lucrare

Diplomație și negocieri diplomatice se adresează în egală măsură studenților, masteranzilor și doctoranzilor dar și celor deja implicați în sfera relațiilor internaționale ori, pur și simplu, celor pasionați de acest domeniu. Alături de experiența acumulată de autor pe parcursul carierei sale, ceea ce adaugă un plus de valoare prezentei lucrări, cititorul va putea regăsi îmbinate într-un mod armonios diversele ramuri ale diplomației dar și latura practică a acesteia, negocierea, care constituie unul dintre cele mai importante aspecte din cariera unui diplomat.

Din cuprins

 • Actorii relațiilor internaționale
 • Misiunea diplomatică
 • Protocol și etichetă
 • Discuțiile la masa negocierilor
 • Abordarea strategică a negocierilor
 • Influența culturii în negocierile diplomatice

Despre autor

Diplomație și negocieri diplomatice pune la un loc experiența lui Mihai Cercel, ca diplomat și profesor. Timp de 10 ani a activat în Ministerul Afacerilor Externe, la Direcția Uniunea Europeană, direcție fanion care și-a asumat pionieratul în organizarea procesului de aderare a României la UE. Tot în Centrala MAE, a activat la Direcția bilaterală Europa de Vest și la Direcția Afaceri Culturale, iar în străinătate la Ambasada României de la Paris. În activitatea sa diplomatică, a gestionat unele dintre cele mai importante dosare la momentul respectiv – procesul de aderare a României la UE, relațiile bilaterale ale României cu statele europene, sau dezarmare și neproliferare – în calitate de punct de contact pentru Grupul Australia. Mihai Cercel este și un profesor cu experiență de catedră, fiind conferențiar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană, unde este titularul cursului de Diplomație și negocieri internaționale.

Preț: 59,00 RON

Preț special: 50,15 RON


Legislaţia privind profesia de avocat. Cod 692. Actualizat la 8.07.2019

Despre lucrare

Prezenta ediție a culegerii include toate modificările aduse actelor cuprinse în culegere până la data publicării, inclusiv modificările aduse Legii nr. 51/1995, republicată prin Proiectul de modificare a art. 54 și 55.

Din cuprins

 • Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
 • Statutul profesiei de avocat
 • Codul Deontologic al Avocaţilor din Uniunea Europeană
 • Codul Deontologic al Avocatului Român
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.
 • Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • Hotărârea nr. 180/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor

Puncte forte

 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • culegerea este avizată de U.N.B.R. și coordonată de Preşedintele U.N.B.R.
 • deciziile cu caracter interpretativ ale Consiliului U.N.B.R. sunt inserate direct sub articolele la care se referă
 • include recursuri în interesul legii și deciziile Curţii Constituţionale
 • istoricul actelor normative

Preț: 29,90 RON

Preț special: 25,42 RON


Curierul Judiciar nr. 2/2019

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridică online legalis.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • HeinOnline - Legal Research Database
 • EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de fondatorii Școlii de administratori, conf.dr. Marta-Claudia Cliza, drd. Mariana Burlacu și asist.dr. Laura Spătaru-Negură, proiect care se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia cultură pentru umanitate şi dezvoltare socială, Patronatul tinerilor întreprinzători din România, Cliza Law Office şi Condec Consulting SRL și Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Într-o lume cosmopolită, iubitoare de neologisme şi de cuvinte străine implementate în vorbirea curentă, iniţiativa ne readuce la perioada marilor acumulări de cunoştinţe din viaţa fiecăruia: ŞCOALA. Ea reprezintă locul în care am învăţat lucruri esenţiale, de bază pentru viaţa noastră, unde puneam întrebări şi primeam răspunsuri avizate. Acest lucru și-l propune și acest proiect: să reprezinte locul în care administratorii sau viitorii administratori de societăţi vor desluşi problemele esenţiale, de bază, pentru viaţa societăţii, unde vor putea pune întrebări despre ceea ce îi frământă şi unde vor primi răspuns avizat la acestea.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 decembrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubrica Actualitate europeană corespunzătoare lunii decembrie 2018 aduce în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Rubrica este semnată de dr. Oana Dimitriu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Mihail Stănescu-Sas analizează Natura juridică a raporturilor dintre culte și personalul clerical.

Dreptul afacerilor

Articolul Munca în economia colaborativă și impactul său pe plan juridic. Despre necesitatea adoptării unei strategii normative, semnat de lect.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, este o continuare a propriilor analize ale implicațiilor juridice ale configurărilor economice specifice economiei colaborative, publicate anterior în Curierul Judiciar nr. 1/2019. Autoarea propune de această dată o analiză a transformărilor relaţiilor de muncă, generate de evoluţia tehnologică, precum şi a impactului lor asupra reglementărilor din domeniul dreptului muncii în contextul economiei convenționale și colaborative. Articolul conține și prezentarea testului Prassl care urmăreşte să valorifice acele prevederi care reglementează conceptul şi funcţiile angajatorului, pentru a le aplica noilor modele de afaceri din cadrul economiei colaborative.

Drept privat

Articolul Cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii prin care se soluţionează cererea de ajutor public judiciar nu suspendă obligaţia reclamantului de a achita taxa judiciară de timbru, semnat de avocat Tudor Burlacu. Din punct de vedere practic, este esenţială tranşarea problemei timbrajului încă din etapa regularizării cererii de chemare în judecată şi limitarea posibilităţilor reclamantului de a prelungi în mod artificial termenul până la care acesta trebuie să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cu atât mai importantă este această limitare când stabilirea obligaţiei de a achita taxa de timbru a fost stabilită după finalizarea etapei regularizării.

Drept public

Articolul Asocierea persoanelor juridice în contractele de achiziţii publice. Impedimente și soluţii identificate în vederea finalizării unui contract de lucrări, semnat de prof.dr. Ionel Didea, drd. Diana-Maria Ilie și consilier juridic Maria-Mădălina Georgescu. Marile oportunităţi de afaceri, cele mai multe dintre ele concretizate în cadrul unei proceduri de achiziţie publică, nu mai pot fi separate de conceptul de grupuri de societăţi sau asocieri de persoane juridice. Este evident că o ofertă comună reprezintă o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu de îndeplinit de către un singur operator economic. Ce se întâmplă însă cu autorităţile contractante în faţa acestei „realităţi contemporane”? Care sunt oportunităţile unei instituţii publice în situaţia în care se confruntă cu riscul nefinalizării unui contract de achiziţie publică, luând în considerare faptul că legislaţia privind achiziţiile publice impune prin scopurile specifice adoptarea unor soluţii transparente, clare şi în perfect echilibru cu principiile caracteristice?

Drept penal

Articolul Necesitatea introducerii procedurii renunţării la urmărire penală printre soluţiile prevăzute în art. 482 C.proc.pen. referitor la conţinutul acordului de recunoaștere, semnat de avocat Eliza Ene-Corbeanu și procuror Gheorghe Cornescu. Ideea abordării acestui subiect nu s-a născut doar a nivel teoretic, ci mai ales în considerarea faptului că, atâta timp cât practica judiciară în materie nu este una consolidată, ajustările sunt mai mult decât benefice, având rolul de a stabiliza o procedură cu caracter de noutate, perfectibilă şi extrem de utilă bunei desfăşurări a urmăririi penale şi a judecăţii. Astfel, nevoia unei mai bune reglementări nu ar face decât să eficientizeze actul de justiţie, dând prevalenţă principiilor care au stat la baza modificărilor codurilor penal şi de procedură penală.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – noiembrie 2018.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Contenciosul administrativ român

Despre lucrare

Lucrarea de față tratează principalele aspecte legate de contenciosul administrativ printr-o analiză amănunțită și bogat documentată a principalului act normativ în materie, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a recentului Cod administrativ adoptat, dar și a altor acte strâns legate de activitatea instanței de contencios administrativ și fiscal.

Din cuprins

 • Separația puterilor în stat
 • Condițiile de admisibilitate ale acțiunii directe în contenciosul administrativ
 • Actul administrativ
 • Procedura contenciosului administrativ
 • Contenciosul administrativ în legile speciale

Puncte forte

 • jurisprudența instanțelor de contencios administrativ
 • abordare interdisciplinară, cu referiri atât la noul, cât și la vechiul cadru normativ al contenciosului administrativ
 • ample referințe bibliografice
 • abordare analitică a principalelor probleme în materie

Recomandare

Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public

Despre autor

Cătălin-Silviu Săraru este doctor în Drept; avocat în Baroul Bucureşti (din 2005); cadru didactic universitar la Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti; Redactor-şef al revistelor „Juridical Tribune - Tribuna juridica” şi „Perspectives of Business Law” Journal; Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

Preț: 64,90 RON

Preț special: 51,92 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 4/2019

Despre numărul 4/2019

În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, drept administrativ, contencios administrativ, litigii cu profesioniştii, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Bucureşti, Braşov, Bacău, Cluj, Craiova, Iaşi, Oradea, Galaţi, Ploieşti, Timişoara.

Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Curierul fiscal nr. 3/2019

Numărul 3 din 2019 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie.

 • Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1 martie 2019 - 31 martie 2019.
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna aprilie 2019.

 • Impozite directe

Medeea Popescu (Manager, People Services, KPMG) şi Andreea Oprea (Tax Consultant, People Services, KPMG) abordează problematica cerinţelor salariului minim în Europa, în contextul detaşărilor transnaţionale. În contextul unei forţe de muncă din ce în ce mai mobile, în special în cadrul UE şi SEE, detaşarea lucrătorilor în alte ţări devine o practică din ce în ce mai obişnuită în mediul de afaceri. Întrucât prevederile actuale privind detaşările transnaţionale nu par să mai corespundă realităţii de astăzi, Comisia Europeană a adoptat o Nouă Directivă privind detaşările transnaţionale ale cărei prevederi se bazează pe conceptul de „remunerare egală pentru muncă egală”.

Camelia Bercovici (Consultant, KPMG Romania) prezintă principalele aspecte fiscale și contabile legate de efectuarea acțiunilor de sponsorizare în prezent. De curând, a fost înfi ințat pe site-ul ANAF Registrul entităților/unităților de cult, pentru că sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul datorat de sponsori doar dacă benefi ciarul sponsorizării este înscris în acest registru, la data încheierii contractului de sponsorizare.

 • Jurisprudență fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 • Jurisprudență CJUE
 • Ghid fiscal
 • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON