Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Fiscal nr. 12/2017

Ultimul număr din anul 2017 al revistei Curierul fiscal, numărul 12, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier
-   Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 24 noiembrie 2017 - 15 decembrie 2017
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018.

•    Impozite directe
Ionut Măstăcăneanu (Director Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) și Marius Rogoz (Consultant Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) abordează un subiect îndrăzneț și de o importanță deosebită în dreptul fiscal la nivel european: beneficiarul efectiv – ce prevederi prevalează și cum le putem adapta la actualul mediu legislativ național?  

•    Impozite indirecte
Delia Stoian (avocat) ne încântă, așa cum ne-a obișnuit deja, cu un articol amplu și explicit, cu exemple concrete, extrem de util în ceea ce privește reducerile de preț din perspectiva bazei de impozitare a TVA.

•    Procedură fiscală
Teodora Alecu (Director Manager Tax,Transfer Pricing Services KPMG România) și Cristina Vasilescu (Senior Tax, Transfer Pricing Services KPMG România) ne vorbesc despre Raportul CbC și ne spun că în urma preluării de către Comisia Europeană a recomandărilor OCDE din cadrul Acțiunii BEPS 13, România, ca stat membru al UE, a implementat prin intermediul Ordinului nr. 3049/2017 modelul și conținutul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, ordin publicat în data de 14 noiembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 894. Ordinul are rolul de a completa prevederile Ordonanței de urgență nr. 42/2017 (publicată în data de 9 iunie 2017) în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (realizat intre statele membre ale UE).

•    Diversitate economică
Carmen Adriana Gheorghe (conf.univ.dr. Facultatea de Drept,Univ. Transilvania Braşov) ne prezintă un articol de actualitate cu tematică foarte interesantă: Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice-M.D.R.A.P. şi controlul Curţii de Conturi a României cu implicarea băncilor pentru locuinţe. Vă invităm să descoperiți explicațiile și informațiile privind acest subiect controversat.

•    Ghid fiscal
Domnul lect.univ.dr. Radu Ciobanu face trecerea către schimbările legislative aduse de noul an, 2018, cu subiectul regimului fiscal al veniturilor din dividende în 2018 comparativ cu 2017.

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr.,fost judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ).
-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 32,90 RON

Preț special: 27,97 RON


Instituții judiciare contemporane. Ediția 2

Despre lucrare

Lucrarea realizează o analiză riguroasă a sistemului judiciar românesc, precum și o prezentare generală a sistemelor omonime din câteva țări europene, dar și de pe alte continente. Într-un deceniu de la publicarea primei ediții au intervenit modificări legislative importante, unele dintre cele mai semnificative fiind implicate, cu deosebire, de intrarea în vigoare a noilor Coduri de procedură civilă și penală.

Despre Ediţia 2

Publicarea ediţiei 2 a Instituţiilor judiciare contemporane a fost prilejuită și de amplele și controversatele dezbateri din spațiul public cu privire la necesitatea unei noi reforme a sistemului judiciar. Adoptarea recentelor modificări ale „legilor justiției” oferă oportunitatea pronunţării asupra unora dintre aceste „înfăptuiri” legislative, în scopul de a le determina resorturile reale, semnificația juridică și rolul acestora în democratizarea justiției românești.

Din cuprins

 • delimitarea activităţii judiciare de activitatea celorlalte autorităţi publice
 • permanenţa şi caracterul sedentar al organelor judiciare
 • conducerea şi administrarea instanţelor judecătoreşti
 • recrutarea şi învestirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor
 • admiterea în magistratură, promovarea, delegarea, detaşarea şi transferarea judecătorilor şi procurorilor
 • răspunderea juridică a avocaţilor
 • drepturile şi obligaţiile executorilor judecătoreşti
 • geografie judiciară contemporană


Puncte forte

 • Contine ultimele modificări aduse în materie prin O.U.G. nr. 92/2018, O.U.G. nr. 7/2019, O.U.G. nr. 8/2019, O.U.G. nr. 12/2019
 • abordare aprofundată a sistemului judiciar românesc și a sistemelor organizate în alte țări europene, dar și de pe alte meridiane
 • ample referinţe bibliografice
 • index alfabetic

Despre autori

Ioan Leş este doctor în drept, profesor emerit, profesor universitar la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Dreptului procesual civil și unul dintre cei mai renumiți proceduriști din România, membru fondator și vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice din România.

Daniel Ghiță este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, profesor universitar, titularul disciplinei Drept procesual civil; conducător de doctorat în domeniul Dreptului procesual civil; prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova; membru al Senatului Universităţii din Craiova; vicepreşedinte al Senatului Universităţii din Craiova; avocat în Baroul Dolj; arbitru al Curţii de Arbitraj Dolj; membru în colegiul de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice; membru în consiliul editorial al revistei de Ştiinţe Politice.

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON


Tratat de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a
Rezultat al unei impresionante documentari, Tratatul de procedura penala. Partea speciala. Editia a II-a este destinat studentilor facultatilor de drept in vederea pregatirii examenelor de promovare si de licenta, masteranzilor facultatilor de drept, candidatilor la admiterea in Institutul National al Magistraturii, candidatilor la admiterea in profesia de avocat, precum si acelora care intentioneaza sa candideze pentru admiterea in alte profesii juridice. De asemenea, lucrarea este, in egala masura, destinata practicienilor dreptului, cu referire concreta la organele judiciare penale (instante de judecata, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penala) si la avocati.

Preț: 149,00 RON

Preț special: 134,10 RON


Dreptul familiei, editia a III-a, emendata si actualizata
Noua ediție a lucrarii aduce o abordare mai ampla a instituțiilor noi pe care Codul civil le reglementeaza in domeniul dreptului familiei, imbogațita cu interpretari jurisprudențiale și cu o interesanta problematica pe care aplicarea acestora a generat-o. Corelarea dispozițiilor de fond cu noile norme procedurale reglementate de actualul Cod de procedura civila, precum și cu legislația conexa și jurisprudența C.E.D.O. in materie confera utilitate sporita acestei lucrari, atat pentru studenți, cat și pentru practicienii dreptului. Nu in ultimul rand, noul format, incluzand repere cuprinse in casete marginale, faciliteaza studiul, asigurand un plus de accesibilitate intregului material.

Preț: 85,00 RON

Preț special: 76,50 RON


Buletinul Curţilor de Apel nr. 12/2018

     Despre noua structură a revistei

     Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat urmărit atât de legiuitor, prin reglementarea recursului în interesul legii şi a procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, de Consiliul Superior al Magistraturi, prin reglementarea unor proceduri administrative de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară, de Institutul Naţional al Magistraturii prin organizarea unor activități specifice de formare profesională, de profesioniștii dreptului, cât şi de orice persoană implicată în proceduri judiciare, fiind reclamată şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, cât şi de Comisia Europeană prin MCV.
     Ca urmare, începând cu numărul 1/2018 al Buletinului Curţilor de Apel, deciziile publicate vor beneficia de adnotări realizate de un colectiv de judecători din cadrul mai multor curţi de apel, respectiv jud. Răzvan Anghel, jud. jud. Liliana Palihovici, Curtea de Apel Iaşi, jud. Văsonan Alin, Curtea de Apel Oradea.
     Notele vor evidenţia soluţii similare publicate anterior, dar şi nepublicate, precum şi soluţii asupra unor chestiuni colaterale. În măsura în care se vor identifica şi soluţii contrare, fie de către redactori, fie de către cititori, care sunt invitaţi să contribuie activ, problemele de drept se vor muta în paginile Curierului Judiciar în rubrica dedicată, într-o încercare de partajare a „competenţei” materiale.
     În noul format nu ne propunem adnotarea fiecărei decizii publicate în fiecare număr al revistei, putând fi vorba de situaţii în care soluţiile pronunţate vizează probleme de drept inedite. Desigur, ca urmare a numărului foarte mare de hotărâri judecătorești pronunţate în fiecare an, este greu să se mai practice în prezent adnotări de tipul celor întâlnite în perioada interbelică prin care se indica faptul că este pentru prima dată când o instanţă se pronunţă asupra unei anumite probleme de drept. Totuşi, imposibilitatea identificării unor precedente prin mijloacele tehnice existente, poate constitui un indiciu că este vorba de o problemă de drept în legătură cu care nu există o jurisprudenţă vastă.
     Prin noul mod de realizare, Buletinul Curţilor de apel speră să devină un instrument şi mai util profesioniştilor dreptului.

     Despre numărul 12/2018

     În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: dreptul familiei, asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, drept administrativ, societăţi, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

     În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

     Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Cluj, Constanţa, Galaţi, Suceava, Piteşti, Ploieşti, Timişoara.

     Fiecare număr al revistei include rubrica „Organizare Judiciară” (material realizat de Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” – www.forumuljudecatorilor.ro).

     Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

- Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

- Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Drept financiar public

Despre lucrare

Prezentând cele mai importante elemente ale regimului juridic al fondurilor publice, clarificând noțiunea de fonduri publice din perspectiva efectelor sale juridice și, de asemenea, analizând structura bugetelor publice și etapele procedurii bugetare cu instrumente juridice, parcurgând mecanismele juridice ale datoriei publice, ajutorului de stat și investițiilor publice, cursul de Drept financiar public deschide juriștilor calea înțelegerii modului de funcționare a marelui mecanism al fondurilor publice, pe nedrept exilat în domeniul economiei.

Din cuprins

 • Bugetele publice. Ordonatorii de credite
 • Elaborarea proiectelor bugetelor publice
 • Adoptarea actelor normative cu impact bugetar
 • Execuția bugetară
 • Finanțarea investițiilor publice
 • Ajutorul de stat
 • Încheierea execuției bugetare
 • Datoria publică guvernamentală
 • Finanțări rambursabile contractate de la instituții financiare internaționale și UE

Puncte forte

 • cuprinde legislație consolidată în 2018
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera dreptului financiar public
 • ample referințe bibliografice, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu


Recomandare

Pentru o privire de ansamblu a legislației din domeniul Dreptului financiar, vă recomandăm culegerea de legislație Legislaţia finanțelor publice. Cod 676. Actualizat la 22.10.2018 

Despre autor

Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA activează în cadrul Facultății de Drept a Universității București, fiind titular de curs la disciplinele Drept financiar public și Drept bancar (licență) și Finanțarea investițiilor publice prin contracte de concesiune și contracte de delegare a gestiunii și Finanțarea investițiilor publice prin contracte de parteneriat public-privat (master). Membru al Baroului București din anul 1992.

Preț: 75,90 RON

Preț special: 64,52 RON