Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Fiscal nr. 1/2018

Primul număr din 2018 al revistei Curierul fiscal, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității pe fondul ultimelor modificări aduse legislației, incluzând, bineînțeles, aspecte practice utile în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Legislaţie fiscal-contabilă europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2018.

•    Impozite indirecte

Diana Hadăr (Manager, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) și Alina Bucatariu (Consultant, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) ne prezintă beneficiile recuperării TVA, raportând legislația națională la liniile directoare ale celei europene.    

•    Impozite directe

Andreea Florian (Tax Senior Manager al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) pomenește în contextul discuțiilor despre riscurile fiscale despre problematica prețurilor de transfer, cu referire specială la ajustarea acestora.

Adrian Bența (consultant fiscal) ne aduce in prim plan un subiect de mare interes: Depunerea Declarației 600 pentru plata asigurărilor sociale din anul 2018 datorate de persoane fizice.

•    Procedură fiscală

Adela Safta (consilier superior Agenția Națională de Administrare Fiscală) ne prezintă, practic, faptul că executarea silită  privind creanţe bugetare  se realizează exclusiv de către executorii fiscali.

•    Ghid fiscal

Domnul lect. univ. dr. Radu Ciobanu, după cum deja ne-a obișnuit, ne răspunde la întrebările de interes cititorilor: Care este regimul fiscal în anul 2018 pentru contractele cu timp parţial? O întreprindere individuală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, ce este impozitată pe normă de venit, doreşte vânzarea unui utilaj aflat în patrimoniu cu scopul achiziţiei unuia nou. În aceste condiţii, veniturile obţinute din vânzarea utilajului sunt considerate impozabile?

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,66 RON


Achizitii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii si cai de atac. Editia 3

Despre lucrare

Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocată o selecție de decizii relevante ale CNSC. Cartea conține și un set orientativ de teste grilă care îi va ajuta pe cititori să-și fundamenteze și să-și verifice cunoștințele acumulate.

Despre Ediţia 3

Această ediţie cuprinde două noi titluri care prezintă un interes deosebit în contextul actual al achizițiilor publice: primul, intitulat Achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, abordează problematica specifică a achizițiilor realizate de beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a Acordului de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, în timp ce titlul Controlul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și servicii analizează funcția de control ex ante și ex post al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Recomandare

Legislația achizițiilor publice. Cod 625. Actualizat la 16.11.2016

Din cuprins

 • piața unică europeană și achizițiile publice
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • contractul de achiziție publică
 • reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
 • procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • achizițiile sectoriale
 • achizițiile publice în domeniile apărării și securității
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
 • achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene
 • modul de efectuare a achiziţiilor publice în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat
 • contractul de concesiune de lucrări și de servicii
 • procedurile de atribuire a contractelor de concesiune
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016
 • parteneriatul public-privat
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune
 • reguli privind executarea contractelor de concesiune
 • controlul ex ante și ex post în cadrul Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice
 • procedura administrativ-jurisdicțională în fața CNSC
 • sistemul de remedii judiciare
 • decizii relevante ale CNSC

Puncte forte

 • abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice
 • conţine modificările aduse prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 şi O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor / acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, Ordinul comun nr. 67/890/2017 al ministrului fondurilor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cât şi Instrucţiunea ANAP nr. 1/2017
 • conţine selecție de decizii relevante ale CNSC
 • ample referinţe bibliografice

Despre autor

Dan CIMPOERU este consultant pe probleme juridice al Organizației Mondiale a Sănătății - Oficiul pentru România și membru în Consiliul director al Coaliției Europene a Pațienților Bolnavi de Cancer (European Cancer Patient Coalition) cu sediul la Bruxelles, membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu.

Preț: 74,90 RON

Preț special: 63,66 RON


Teoria generală a dreptului. Ediția 3

Despre lucrare

Teoria generală a dreptului este o disciplină de sinteză, care oferă o viziune de ansamblu asupra dreptului şi care are scopul de a generaliza şi de a abstractiza. În cadrul acestei discipline se formează constantele dreptului sau pilonii dreptului (dreptul ca ştiinţă), aici se formulează noţiunile, conceptele, principiile şi categoriile fundamentale ale dreptului.
Disciplinele de ramură au rolul de a aprofunda studiul relaţiilor sociale de care se ocupă fiecare. Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi disciplinele de ramură constă în faptul că Teoria generală a dreptului oferă genul proxim, iar disciplinele de ramură oferă diferenţa specifică.

Despre Ediţia 3

Necesitatea unei noi ediții a cursului de Teoria generală a dreptului a fost impusă de evoluția legislației în domeniile fundamentale de reglementare și de acumulările doctrinare. În plus, au fost adăugate informații noi, relevante pentru a clarifica diferențele dintre diverse sisteme juridice.

Din cuprins

 • noţiune, clasificare şi prezentare analitică a principiilor generale ale dreptului
 • noţiunea şi trăsăturile normei juridice
 • izvoarele dreptului
 • raportul juridic
 • caracteristici ale actului juridic în dreptul privat/public
 • tipologia și sistemul dreptului
 • familia dreptului anglo-saxon/romano-germanic
 • sistemul musulman de drept
 • proba dreptului
 • răspunderea juridică
 • principii ale instituţiilor judiciare
 • teoria justiţiei ca serviciu public

Puncte forte

 • aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
 • analiza principalelor metode de interpretare a dreptului
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noile Coduri
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • este avut în vedere criteriul temporalității normelor juridice – principiul neretroactivității 
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Simona Cristea este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, magistrat-asistent Înalta Curte de Casație și Justiție.

Preț: 47,90 RON

Preț special: 40,72 RON


Codul penal și Codul de procedură penală. Cod 671. Actualizat la 1.09.2018

Despre lucrare


Noua ediție a culegerii conţine atât Codul penal şi Codul de procedură penală consolidate la zi, cât şi extrase din Legile pentru punerea în aplicare a acestora, fiind incluse şi modificările aduse textelor legale în 2018, printre altele, și prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 194 din 2 martie 2018).
Totodată, ca jurisprudență relevantă, inclusă în lucrare, putem aminti Deciziile CCR și ICCJ din 2018, printre care: DCC nr. 297/2018 (M.Of. nr. 518 din 25 iunie 2018) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) C.pen., HP nr. 8/2018 (M.Of. nr. 539 din 28 iunie 2018) privind interpretarea și aplicarea art. 196 alin. (1) C.pen., D.C.C. nr. 354/2018 (M.Of. nr. 579 din 9 iulie 2018) privind excepția de neconstituționalitate a art. 2523 alin. (3) teza finală C.proc.pen., RIL nr. 14/2018 (nepublicată) privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 344 C.proc.pen. etc.


Culegerea cuprinde dispozitivul recursurilor în interesul legii pronunțate de ICCJ privind Codul penal și Codul de procedură penală anterioare care își mențin valabilitatea în contextul noilor coduri, inserate sub articolul corespondent din noua reglementare a articolului la care făceau referire. Tabelele de corespondenţe cu vechile reglementări facilitează studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapidă a noțiunilor de interes.

Din cuprins

   • Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009
   • Noul Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010
   • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 (extras)
   • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 (extras)
   • Tabel corespondenţe NCP – CP şi alte acte normative
   • Tabel corespondenţe NCPP – CPP
   • Index alfabetic
   • Note privind modificări terminologice

Puncte forte

   • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
   • decizii ale Curții Constituționale și ale ICCJ introduse sub articolele la care se referă
   • recursuri în interesul legii admise pe vechile Coduri care subzistă în noua reglementare
   • index alfabetic detaliat pentru fiecare Cod în parte
   • istoricul actelor normative

Preț: 29,90 RON

Preț special: 25,42 RON


Agenda Juristului 2019
 • Din Cuprins:

Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail și website), ordonate alfabetic, pentru:

- Instituții publice
- Consiliul Superior al Magistraturii
- Înalta Curte de Casație și Justiție
- Curți de Apel
- Tribunale
- Judecătorii
- Ministerul Public
- Uniunea Națională a Barourilor din România
- Uniunea Națională a Notarilor Publici
- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
- Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici
- Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență
- Alte instituții și organizații ale juriștilor
- Ministerul Justiției
- Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
- Camera Auditorilor Financiari
- Cutea de Conturi și Camerele județene de Conturi
- Unități de Poliție
- Reviste și publicații juridice periodice
- Facultăți de Drept
- Librării în care găsiți produsele Editurii C.H. Beck
- Instituțiile Uniunii Europene

 • Calendar (sărbători legale, zile naționale și internaționale relevante)
 • Calculatorul taxelor de timbru
 • Pagini cu spațiu dedicat fiecărei săptămâni, astfel încât să vă puteți organiza mult mai ușor activitățile
 • Spațiu dedicat contactelor dumneavoastră în ordine alfabetică
 • Spațiu dedicat notelor dumneavoastră

Preț: 33,90 RON

Preț special: 28,82 RON


Buletinul Casatiei nr. 1/2018
Deciziile de speţă publicate în rubrica Jurisprudenţă sunt structurate astfel:

- Secţia de contencios administrativ și fiscal (drept financiar şi fiscal) – 1 decizie
- Secţia I civilă (proprietate intelectuală, drept procesual civil) – 3 decizii
- Secţia a II-a civilă (drept comercial, drept procesual civil) – 2 decizii
- Secţia penală (drept penal, drept procesual penal) – 4 decizii

Revista Buletinul Casaţiei pune la dispoziţia cititorilor mai multe instrumente de căutare:

- cuprins – în limbile română, engleză şi franceză;

- index alfabetic – cu trimitere la numărul de ordine al deciziilor;

- lista cronologică a deciziilor – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,36 RON