Din 2018 BCA într-un nou format

Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat urmărit atât de legiuitor – prin reglementarea recursului în interesul legii şi a procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, de Consiliul Superior al Magistraturi – prin reglementarea unor proceduri … Citește continuarea

Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 3. Culegere de teste grilă comentate și explicate

Modalitatea de concepere a testelor Modul dinamic în care se aplică normele de procedură reclamă un demers similar şi în înţelegerea lor. Mecanismele procesuale presupun corelaţii legislative şi raţionamente logico-juridice complexe. Prin urmare, cunoaşterea cadrului normativ reprezintă doar o premisă în … Citește continuarea

Procedură penală. Partea generală, vol. I și vol. II. Ediția 6

Ediţia nouă cuprinde: peste 1500 de noi comentarii; dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru competența, probele, măsurile preventive și alte măsuri procesuale penale ș.a.; analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în … Citește continuarea

Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediția 6

Lucrarea, în forma actuală, constituie o continuare a operei începute cu peste jumătate de secol în urmă, într-o adaptare contemporană expozitivă, analitică şi argumentativ-aplicativă, asupra normelor de drept naţional și, acolo unde este cazul, a normelor europene, raportate la jurisprudența … Citește continuarea

Tratat de drept constituțional contemporan. Ediția 3

Despre lucrare Tratatul este întocmit potrivit unei concepţii teoretico metodologice moderne, proprie doctrinei constituţionale occidentale, în special şcolii constituţionale franceze, care îmbină dintr o perspectivă comparativă analiza juridică a instituţiilor politice şi a mecanismelor de guvernare cu cercetarea politologică și … Citește continuarea

Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5

Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate în extras, astfel încât practicienii și teoreticienii dreptului să aibă la îndemână un instrument foarte util de … Citește continuarea

Drept comercial

Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din con¬tracte, punând în lumină faptele (actele) … Citește continuarea