Din 2018 BCA într-un nou format

Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat urmărit atât de legiuitor – prin reglementarea recursului în interesul legii şi a procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, de Consiliul Superior al Magistraturi – prin reglementarea unor proceduri … Citește continuarea

Sănătatea şi securitatea în muncă. Abordare multidisciplinară

Lucrarea expune şi situaţiile în care practica judiciară este neunitară în interiorul aceleiaşi ramuri de drept şi, totodată, pune bazele unui demers nou, respectiv analiza interpretărilor diferite date unor norme juridice în diverse materii de drept. Faptul că problematica securității … Citește continuarea

Codul civil şi Codul de procedură civilă. Cod 696. Actualizat la 1.09.2019

Apariția unei noi ediții a lucrării a fost determinată de adoptarea Legii nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (M.Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018), … Citește continuarea

Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 3. Culegere de teste grilă comentate și explicate

Modalitatea de concepere a testelor Modul dinamic în care se aplică normele de procedură reclamă un demers similar şi în înţelegerea lor. Mecanismele procesuale presupun corelaţii legislative şi raţionamente logico-juridice complexe. Prin urmare, cunoaşterea cadrului normativ reprezintă doar o premisă în … Citește continuarea

Procedură penală. Partea generală, vol. I și vol. II. Ediția 6

Ediţia nouă cuprinde: peste 1500 de noi comentarii; dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru competența, probele, măsurile preventive și alte măsuri procesuale penale ș.a.; analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în … Citește continuarea

Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediția 6

Lucrarea, în forma actuală, constituie o continuare a operei începute cu peste jumătate de secol în urmă, într-o adaptare contemporană expozitivă, analitică şi argumentativ-aplicativă, asupra normelor de drept naţional și, acolo unde este cazul, a normelor europene, raportate la jurisprudența … Citește continuarea

Tratat de drept constituțional contemporan. Ediția 3

Despre lucrare Tratatul este întocmit potrivit unei concepţii teoretico metodologice moderne, proprie doctrinei constituţionale occidentale, în special şcolii constituţionale franceze, care îmbină dintr o perspectivă comparativă analiza juridică a instituţiilor politice şi a mecanismelor de guvernare cu cercetarea politologică și … Citește continuarea