Seminar TZA: Inspectie fiscala. Litigii fiscale. Abordare practica integrata, 18 noiembrie

In contextul tendintei de intensificare a controalelor fiscale si al unei agresivitati sporite a autoritatilor, buna cunoastere si actualizarea informatiilor cu privire la zonele investigate cu precadere de inspectori, la drepturile procedurale si remediile juridice aplicabile sunt decisive.

Seminar ”Inspectie fiscala. Litigii fiscale. Abordare practica integrata”

În contextul tendinţei de intensificare a controalelor fiscale şi al unei agresivităţi sporite a autorităţilor, buna cunoaştere şi actualizarea informaţiilor cu privire la zonele investigate cu precădere de inspectori, la drepturile procedurale şi remediile juridice aplicabile sunt decisive. Prevenirea măsurilor vătămătoare şi/sau, după caz, aplicarea cu succes a remediilor juridice specifice au devenit în egală măsură indispensabile.

Seminarul Inspecţie fiscală. Litigii fiscale. Abordare practică integrată se adresează directorilor financiari, contabililor şi consilierilor juridici şi, în general, specialiştilor din domeniile fiscal-contabil şi juridic şi va trata, într-o manieră multidisciplinară, actualizată la practica curentă, principalele problematici în materie de inspecţie fiscală şi contencios administrativ-fiscal.

Seminarul beneficiază de participarea consultanţilor fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax şi avocaţilor Ţuca Zbârcea & Asociaţii, care vor prezenta detaliat şi, pe cât posibil, aplicat, modul de desfăşurare a inspecţiei fiscale, cu evidenţierea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au contribuabilii pe perioada inspecţiei fiscale, a procedurilor prealabile accesului la justiţie şi a procedurilor judiciare necesare pentru suspendarea şi/sau înlăturarea efectelor actelor vătămătoare emise de către autorităţile fiscale. Lectorii invitaţi vor aduce în discuţie problemele cele mai investigate de autorităţi, modalităţile de pregătire a contribuabililor şi alte aspecte relevante din procedura fiscală. Workshop-ul va constitui un bun prilej pentru a răspunde întrebărilor dvs. şi a prezenta problemele şi soluţiile practice ce se pot adopta cu privire la tematica abordată.

În eventualitatea în care consideraţi oportună participarea la acest seminar, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere alăturat şi, de asemenea, puteţi trimite speţele şi întrebările dvs. la e-mail alina.pintica@tuca.ro până vineri, 14 noiembrie 2014 (inclusiv).

Evenimentul va avea loc marţi, 18 noiembrie 2014 la Palatul Cesianu-Racoviţă (Galeria ArtMark)- str. C.A. Rosetti nr. 5, Bucureşti

Program, teme şi lectori:
09.00 – 09.30 – Welcome Coffee Break
09.30 – 11.00 – SESIUNEA I
11.00 – 11.15 – Coffee Break
11.15 – 12.45 – SESIUNEA a II-a
12.45 – 13.45 – Networking Lunch
13.45 – 15.15 – SESIUNEA a III-a
15.15 – 15.30 – Coffee Break
15.30 – 17.00 – SESIUNEA a IV-a

Inspecţia fiscală

  • Obiectul inspecţiei, organe competente, durata inspecţiei
  • Reguli generale de inspecţie fiscală
  • Momente importante ale inspecţiei. Discuţia finală. Raportul de inspecţie
  • Drepturi şi obligaţii ale contribuabililor şi ale inspectorilor

Topul problemelor abordate de inspectorii fiscali în practică. Soluţii şi căi de argumentaţie
Litigii fiscale

  • Contestaţia administrativă: acte care ar putea fi contestate; termene de contestare; modalităţi de evitare a sancţiunii nerespectării termenelor de contestare
  • Suspendarea executării actului administrativ: momentul optim de promovare; tipuri de  argumentaţie; tipuri de probatoriu de natură a facilita suspendarea
  • Acţiuni judiciare; termene de promovare; durata de soluţionare; căi de atac
  • Probleme frecvente întâlnite în practică; probatoriul relevant în astfel de litigii

Alte prevederi relevante în practică ale Codului de Procedură Fiscală. Modificări recente şi alte propuneri de modificare.

Ion CAPDEFIER – Of counsel, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax
Alexandru CRISTEA – Tax Partner, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax
Oana GAVRILĂ – Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Seminar ”Inspectie fiscala. Litigii fiscale. Abordare practica integrata”

Seminar ”Inspectie fiscala. Litigii fiscale. Abordare practica integrata”