Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice

Ajutoarele de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie—august 2014 asupra culturilor agricole.

Au fost aduse modificari conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale

Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica in scris solicitantului si va contine, cel putin, informatii cu privire la valoarea fixa maxima potentiala a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului si in legatura cu caracterul de minimis al acestuia, facand trimitere explicita la Regulament.

Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie—iulie 2014

În Monitorul Oficial nr. 553 din 25 iulie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie—iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare.

Procedura de inscriere on-line de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investitiile IMM-urilor a fost anulata

Avand in vedere disfunctionalitatile aparute in modul de derulare a procedurii de inregistrare on-line din 28 august a cererilor de acord pentru finantare in baza H.G. nr. 274/2013, care au condus la imposibilitatea accesului egal al tuturor intreprinderilor interesate la operatiunea de inscriere si, prin urmare, la eliminarea sanselor egale de a se incadra printre intreprinderile ale caror cereri de acord pentru finantare ar fi fost selectate, in vederea analizei cererilor acestora, in prima sesiune de inscriere, in baza Ordinului nr. 1485/2013, MFP anunta anularea procedurii de inregistrare.

Procedura de inscriere on-line de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investitiile IMM-urilor a fost anulata

Avand in vedere disfunctionalitatile aparute in modul de derulare a procedurii de inregistrare on-line din 28 august a cererilor de acord pentru finantare in baza H.G. nr. 274/2013, care au condus la imposibilitatea accesului egal al tuturor intreprinderilor interesate la operatiunea de inscriere si, prin urmare, la eliminarea sanselor egale de a se incadra printre intreprinderile ale caror cereri de acord pentru finantare ar fi fost selectate, in vederea analizei cererilor acestora, in prima sesiune de inscriere, in baza Ordinului nr. 1485/2013, MFP anunta anularea procedurii de inregistrare.

Guvernul creste ajutoarele de minimis pentru IMM-uri

In Monitorul Oficial nr. 531 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 623 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 247/2013 privind acordare ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor

Ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol.

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

În Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 a fost publicată H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.