Curierul Judiciar nr. 11/2014

Numărul 11 al Curierului Judiciar conţine articole care tratează, printre altele: secţiile de votare din străinatate, răspunderea pentru cauzarea stării de insolvenţă, petiţia de ereditate, modul de stabilire a taxei judiciare de timbru, competenţa instanţei de contencios administrativ, conflictul de interese în sectorul privat, asistenţa medicală transfrontalieră.

Au fost aprobate Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera

In vederea obtinerii autorizarii prealabile pentru rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau o persoana imputernicita de acesta va depune la casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul o cerere.

Punctul national de contact pentru asistenta medicala transfrontaliera

Pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se infiinteaza si functioneaza punctul national de contact pentru asistenta medicala transfrontaliera, ca structura fara personalitate juridica care are sediul in municipiul Bucuresti.

Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera au fost aprobate

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 27 martie un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera.

Ministerul Sanatatii reglementeaza asistenta medicala transfrontaliera

Ministerul Sanatatii a publicat pe 27 septembrie un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.