Drept comercial

Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din con¬tracte, punând în lumină faptele (actele) de comerț din Codul comercial (în prezent abrogat) și modul cum au fost absorbite de actualul Cod civil.

Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea se bazează pe analiza legislației, a doctrinei și jurisprudenței relevante actualizate, pe unele aspecte de drept comparat, cât și pe opinii personale, chiar critice, dar argumen¬tate în mod științific, finalizate uneori cu propuneri „de lege ferenda”.

Instituții judiciare contemporane. Ediția 2

Publicarea ediţiei 2 a Instituţiilor judiciare contemporane a fost prilejuită și de amplele și controversatele dezbateri din spațiul public cu privire la necesitatea unei noi reforme a sistemului judiciar. Adoptarea recentelor modificări ale „legilor justiției” oferă oportunitatea pronunţării asupra unora dintre aceste „înfăptuiri” legislative, în scopul de a le determina resorturile reale, semnificația juridică și rolul acestora în democratizarea justiției românești.

Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul I

Elaborarea acestei lucrări este determinată de interesul crescut pentru protecţia constituţională a drepturilor și a libertăţilor fundamentale şi pentru activitatea Curții Constituţionale.

Gândită să apară în mai multe volume, lucrarea cuprinde: considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curții Constituționale cu privire la fiecare drept sau libertate fundamentală, cu indicarea în mod corespunzător a deciziilor în care se regăsesc aceste considerente, precum și un scurt comentariu doctrinar al fiecărui drept sau libertate fundamentală, însoțite de o listă bibliografică a lucrărilor teoretice și practice care tratează problematica drepturilor și a libertăților fundamentale.

Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole

Lucrarea reprezintă un comentariu amănunțit al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (M.Of. nr. 213 din 29 martie 2017), autorul corelând dispozițiile actelor normative naționale referitoare la piața de capital cu cele de la nivel european și internațional.

Comentariul este caracterizat de efortul analizării legislației aplicabile în prezent emitenților de instrumente financiare, fiind construit pe doi pe doi piloni: cel academic și cel practic.

Astfel, sunt descrise și explicate instituții juridice esențiale ale dreptului pieței de capital, cum ar fi anumite instrumente financiare non-clasice, certificatele pentru diferență, contractele futures, opțiunile, swap-urile, instrumentele pentru transferul riscului de credit (CDS-urile), certificatele de depozit, contractele forward, dar și noțiuni importante de drept societar, precum acțiunea concertată, noțiunea de persoană controlată etc.

Black Week 2016 – Regulamentul promoției

600x192_black-week
Regulamentul promoţiei – Black Week 2016 la C.H. Beck!

Durata şi locul desfăşurării.
Campania se desfăşoară începând de luni, 14 noiembrie 2016, până luni, 21 noiembrie 2016, ora 23:59, pe site-ul www.beckshop.ro.

Produse aflate în campanie
Editura C.H. Beck îşi aşteaptă clienţii cu reduceri de până la 70% la produsele marca C.H. Beck comercializate în magazinul online Beckshop, excepţie făcând lucările aflate în curs de apariţie, ediţiile de colecţie şi abonamentele revistelor aflate în portofoliul C.H. Beck.

Detalii comenzi
* Comenzile vor fi onorate în ordinea primirii şi în funcţie de stocul disponibil începând cu ziua de luni, 14 noiembrie 2016.
* Oferta este valabilă pentru utilizatorii finali.
* Oferta nu este valabilă pentru societățile comerciale care au ca activitate distribuirea și vânzarea de cărți și reviste

Dicţionar de drepturile omului. Adnotat cu jurisprudență (1957-2013)

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit, în data de 23 ianuarie 2014, la Sala Gafencu, lansarea cărții „Dicţionar de drepturile omului – Adnotat cu jurisprudență (1957-2013)”.

Organizat sub egida programului Cartea lunii la MAE, la eveniment au fost prezente numeroase personalități din domeniul juridic, magistraţi de la Înalta Curte de Casație și Justiție, reprezentanți din conducerea Ministerului Afacerilor Externe, de la Universitatea București, din mediul academic, societatea civilă, studenți, jurnaliști.

În intervenția sa, secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, a salutat apariția acestei lucrări în peisajul editorial românesc, evidențiind că acest proiect continuă o tradiţie a îmbinării practicii diplomatice și juridice cu cercetarea: ”Colaborarea aceasta între diplomaţi şi magistraţi, de implicare a magistraţilor într-un proiect  de nişă, ce necesită o specializare temeinică, este cu atât mai necesară şi mai încurajatoare cu cât vorbim despre efectul direct al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în dreptul intern şi de rolul crucial al judecătorului naţional în aplicarea textului Convenţiei”.

Totodată, secretarul de stat a apreciat că realizarea unui dicţionar juridic este un proces dificil ce înglobează „o întreagă experienţă juridică, ce pleacă din mediul universitar, se continuă cu pregătirea profesioniştilor, magistraţi şi avocaţi, şi se încheie cu experienţa statului în faţa curţii internaţionale, în speţă a celei europene”.

Video lansare

untitledVorbitorii au apreciat lucrarea ca fiind un instrument de lucru util atât pentru juriști și studenți, cât și pentru publicul larg.

Volumul apărut la editura C.H. Beck este rezultatul muncii unui grup de jurişti, magistraţi şi diplomaţi şi cuprinde o colecție de articole și studii referitoare la domeniul drepturilor omului. Totodată, lucrarea aduce în atenţie instituţii ale altor sisteme de protecţie a drepturilor omului, respectiv ONU, Uniunea Europeană şi Curtea Interamericană a Drepturilor Omului.
Dictionarul de Drepturile Omului reprezinta o lucrare de baza pentru insusirea terminologiei, principiilor, dispozitiilor si a mecanismelor Conventiei europene a drepturilor omului, prin dubla sa natura, teoretica si practica.

Recomandarea specialiştilor:
Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului;

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Şef departament Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Galerie foto

 

Conferinţa internaţională a Analelor Universităţii Bucureşti – Seria Ştiinţe Administrative – „Administratia Publica -Tendinte actuale”

Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova,
în parteneriat cu
Editura C. H. Beck,
organizează Conferința Analelor Universității București – Seria Științe Administrative
„Administraţia publică – Tendinţe actuale”,
București,
31 octombrie 2013

Introducere
Analele Universității București – Seria Științe Administrative (AUB-SSA) este o publicație oficială a Facultății de Administrație și Afaceri din Universitatea București și este dedicată răspândirii cunoștințelor multidisciplinare actuale din domeniul științelor administrative. AUB-SSA este o revistă academică online, bazată pe o evaluare de tip double-blind peer review.

Revista se adreseazã profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților care activează în domeniile științelor administrative. Noi încurajăm publicarea de articole nu numai de către teoreticienii din mediul academic dar, în egală măsură, și de către practicienii din administrația publică. În plus, AUB-SSA publică și lucrările unor manifestări științifice cum ar fi conferințe, simpozioane, întâlniri, dezbateri pe teme de actualitate ale științelor administrative.

Tema
Tema conferinței este „ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – TENDINȚE ACTUALE”.

Articolele trimise spre publicare vor viza unul sau mai multe domenii de interes pentru științele administrative, cum ar fi: luarea deciziilor, administrație publică comparată, drept administrativ, drept adminitrativ european, dreptul muncii, sociologie, achiziții publice, instituții publice, politici sociale, teoria comunicării, managementul resurselor umane în administrația publică, etica și deontologia funcției publice, politici publice, mangement de proiect, e-governance, e-democracy și altele asemenea.

Publicarea articolelor
Articolele vor fi evaluate din punct de vedere științific pentru publicare. Articolele admise spre publicare vor fi incluse în volumul conferinței care va fi trimis spre evaluare bazei de date academică Thomson Reuters (fosta ISI Proceedings) pentru a fi indexat în Conference Proceedings Citation Index. Dacă volumul conferinței va fi indexat, titlurile articolelor, împreună cu numele autorilor, se vor regăsi pe Web of Science, lucrările publicate fiind considerate ca articole ISI Proceedings.

De asemenea, toate articolele admise vor fi publicate în AUB-SSA. Potrivit procedurilor, ulterior publicării, AUB-SSA va fi indexată în baze de date și cataloage internaționale, relevante din punct de vedere academic pentru domeniul științelor administrative.

Fiecare participant la conferință nu poate publica mai mult de două articole, ca autor sau coautor. Un articol va avea un autor și cel mult doi coautori.

Comitetul științific al conferinței va selecta articolele care vor fi prezentate în sesiunea plenară a conferinței; participanții selectați vor fi anunțați prin email.

Manuscrisul va fi scris în limba engleză și va respecta formatul AUB-SSA: http://aub-sas.faa.ro/en/author_guidelines.html.

Formularele de înscriere și articolele vor fi trimise la adresa de email: aub-sas@faa.ro.

Limba
Lucrările conferinței se vor susține în limba română și engleză.

Locul
Sesiunea plenară a conferinței se va desfășura în cadrul Universității din București. Locul desfășurării va fi anunțat în timp util, odată cu anunțul programului final al conferinței.

Numărul de locuri la sesiunea plenară a conferinței este limitat; ocuparea acestora se face în ordinea trimiterii formularelor de înscriere. După expirarea perioadei de înscriere, vom anunța lista participanților înscriși la lucrările plenare ale conferinței.

Participarea la sesiunea plenară a conferinței și publicarea articolelor sunt gratuite.

Date importante
20 septembrie 2013 – trimiterea Formularului de înscriere
15 octombrie 2013 – trimiterea articolelor
23 octombrie 2013 – comunicarea programului final al conferinței
31 octombrie 2013 – sesiunea plenară a conferinței

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

PREȘEDINTE
Profesor universitar doctor Honoris Causa NICOLAE POPA, Universitatea „Nicolae Titulescu” București

MEMBRI
Profesor universitar dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Profesor universitar dr. VIOREL CORNESCU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ELENA DRUICĂ, Universitatea din București
Profesor universitar dr. MAGDALENA PLATIS, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. RĂZVAN MIHAIL PAPUC, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ELENA SIMINA TĂNĂSESCU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. DANA TOFAN, Universitatea din București
Profesor universitar dr. MIHAI ȘANDRU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Profesor universitar dr. RUXANDRA RĂȘCANU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ALEXANDER TÜRK, King’s College London
Profesor universitar dr. EMILIAN DOBRESCU, Academia Românã
Profesor universitar dr. VASILICA NEGRUȚ, Universitatea „Danubius” Galați
Conferențiar universitar dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. CORNELIA NISTOR, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. MARIA ORLOV, Institutul de Științe Administrative din Moldova
Lector universitar dr. DAN CIMPOERU, Universitatea din București
Lector universitar dr. MIHAELA ADINA APOSTOLACHE, Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universitatății de Petrol și Gaze Ploiești

COMITETUL DE ORGANIZARE

Conferențiar universitar dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București
Lector universitar dr. DAN CIMPOERU, Universitatea din București

PROGRAMUL CONFERINȚEI

9:00-09:30 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

9:30-10:00 CUVÂNT DE DESCHIDERE
Prof. univ. dr. DHC NICOLAE POPA, Universitatea „Nicolae Titulescu” București
Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București

10:00-10:15 SEMNAREA PROTOCOALELOR DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ

10:15-18:15 DEZBATERI PE SECȚIUNI

SECȚIUNEA I

Moderatori:
Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București

10:15-10:45 Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ, Universitatea din București – „Priorități ale evoluției administrației publice din România din perspectiva revizuirii Constituției”

10:45-11:15 Prof. univ. dr. Elena Simina TĂNĂSESCU, Universitatea din București – „Un pas înainte, doi pași înapoi sau reforma administrației publice românești”

11:15-11:45 PAUZĂ DE CAFEA

11:45-12:15 Prof. univ. dr. Dana TOFAN, Universitatea din București – „Dinamica administrației publice românești în context european. Unele reflecții”

12:15-12:45 Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
Cercetător asociat Mihai BANU, Institutul de Cercetãri Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
Cercetător asociat Dragoș CĂLIN, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
„Instrumente administrative pentru apărarea intereselor statelor membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Organizarea reprezentãrii statelor membre”

12:45-13:15 Prof. univ. dr. Cãtãlina Ioana BONCIU, Universitatea din București
Dr. Gabriel POPA, Universitatea Politehnică București
„Un serviciu de transport sustenabil – O necesitate imperativă pentru administrația locală”

13:15-14:15 PRÂNZ

14:15-14:35 Conf. univ. dr. Adrian STOICA, Academia de Studii Economice, București
Lector univ.dr. Sorin BURLACU, Academia de Studii Economice, București
Sonia Andreea STOICA, Academia de Studii Economice, București
„Analiza lucrărilor de trafic de finalizare a inelului median stradal din București”

14:35-15:00 Asist. univ. dr. Violeta STRATAN, Universitatea de Vest, Timișoara – „Este subsidiaritatea compatibilă cu dreptul administrativ românesc?”

15:00-15:20 Lector univ. dr. Simona GHERGHINA, Universitatea din București – „Finanțarea privată a investițiilor publice: există suficiente limitări legale și bugetare pentru a proteja interesul public?”

15:20-15:40 Lector univ. dr. Cristian CLIPA, Universitatea de Vest, Timișoara
Asist. univ. dr. Violeta STRATAN, Universitatea de Vest, Timișoara
„Serviciul Public – o noțiune de geometrie variabilã. O analiză holistică a dezbaterilor din dreptul penal și dreptul administrativ”

15:40-16:00 Prof. univ. dr. Emilian DOBRESCU, Institutul de Economie Națională, Academia Română
Drd. Mihaela Edith DOBRE, Institutul de Economie Mondială „Constantin Murgescu”, Academia Română
„Imaginea energetică a persoanei – factor decisiv în dezvoltarea afacerilor”

16:00-16:30 PAUZĂ DE CAFEA

16:30-16:50 Conf. univ. dr. Daiana Maura VESMAȘ, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – „Provocările regionalizării pentru administrația publică românească – politica și performanța administrativă”

16:50-17:10 Conf. univ. dr. Niculina VÂRGOLICI, Universitatea din București
Lector univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Universitatea „Spiru Haret” București
„Leader-ul comunității între Influență, Responsabilitate și Progres”

17:10-17:25 CS Asoc. Dr. Emilian CIONGARU, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” Academia Română – „Obiective esențiale în reforma administrației publice locale din perspectiva reorganizării administrativ-teritoriale”

17:25-17:45 Lector univ. dr. Flavia GHENCEA, Universitatea „Spiru Haret” București, „Implementarea normelor europene referitoare la autorizația administrativă în legislația și practica Statelor Membre”

17:45-18:00 Drd. Ioan Laurențiu VEDINAȘ, Ministerul Afacerilor Interne – „Rolul și locul poliției locale în sistemul organelor administrației publice”

18:00-18:15 Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Anca Monica ARDELEANU, Universitatea din București

CUVÂNT DE ÎNCHIDERE A CONFERINȚEI

18:15-19:00 CINA

SECȚIUNEA II

Moderatori:
Lector univ. dr. Dan CIMPOERU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Marin BURCEA, Universitatea din București

10:15-10:45 Cadru univ. asoc. Dr. Dorina ȚICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – „Caracteristicile procesului de luare a deciziei în administrația publică. Perspectivă comparativă”

10:45-11:15 Lector univ. dr. Valentin BĂDESCU, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, București – „Influența managementului și dreptului în funcționarea administrației publice”

11:15-11:45 PAUZĂ DE CAFEA

11:45-12:15 Lector univ. dr. Marius BĂLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – „Provocări în reglementarea statutului minorităților naționale din România”

12:15-12:45 Lector univ. dr. Silviu COJOCARU, Universitatea din București, – „Big Data în administrația publică”

12:45-13:15 Lector univ. dr. Camelia COJOCARU, Universitatea din București – „Interoperabilitatea sistemului – Contextul local”

13:15-14:15 PRÂNZ

14:15-14:35 Asist. univ. dr. Cãtãlin VRABIE, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București – „Crearea e-orașelor românești!”

14:35-15:00 Lector univ. dr. Simona Luminița RADU, Universitatea Ecologică București,
Daniela COTENESCU, Damar Emergency Bucharest
„Competențele de descentralizare ale autorităților locale în termeni de criterii de eficiență și politici comunitare. Studiu de caz: România”

15:00-15:20 Drd. Vlad Alexandru IANCU, Cabinet de Avocat „Iancu Vlad Alexandru” – „Noțiunea de situație extraordinară, temei pentru emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului”

15:20-15:40 Lector univ. dr. Răzvan BĂRBULESCU, Academia de Studii Economice, București – „Impactul schimbărilor demografice asupra administrației publice”

15:40-16:00 Asist. univ. drd. Valentin Mihai LEOVEANU, Universitatea din București – „Investițiile publice în România între teorie și practică”

16:00-16:30 PAUZĂ DE CAFEA

16:30-16:50 Drd. Minodora-Ioana BALAN-RUSU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
Drd. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, Universitatea „Titu Maiorescu” București – „Implicarea societății civile în prevenirea infracțiunilor administrative, în special a infracțiunii de corupție”

16:50-17:10 Drd. Minodora-Ioana BALAN-RUSU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
Drd. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
„Audierile prin videoconferințe – formã a asistenței judiciare internaționale în materie penală”

17:10-17:25 Cercet. Șt. III Livia CHISĂGIU, Institutul de Economie Națională, Academia Română – „Inițiativa de promovare a îmbătrânirii active, în contextul îmbătrânirii demografice la nivel european și național”

17:25-17:45 Drd. Antoniu Ovidiu BALINT, Academia de Studii Economice, București
Drd. Mihaela TOMA, Academia de Studii Economice, București
„O cercetare privind caracteristicile, aplicabilitatea și premisele e-government în România”

17:45-18:00 Drd. Ionița COCHINȚU, Universitatea de Vest din Timișoara – „Consacrarea constituțională a administrației publice”

18:00-18:15 Lector univ. dr. Dan CIMPOERU, Universitatea din București – „eGovernment – experiența românească”

18:15-19:00 CINA

Dezbaterea Cine protejează drepturile omului în Europa?

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri CSDEEuropene şi Asociaţia Forumul Judecătorilor organizează, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 13 iunie 2013, ora 12, la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125), dezbaterea Cine protejează drepturile omului în Europa?
Pornind de la un recentul Proiect revizuit de aderare a Uniunii Europene la Convenţia şi raportul explicativ al Acordului de Aderare dezbaterea îşi propune să analizeze actualul cadru şi viitorul protecţiei drepturilor omului în Europa, în special în Uniunea Europeană. În cadrul dezbaterii va fi prezentat volumul Fundamental Rights and Principles. Liber Amicorum Pieter van Dijk, Marjolein van Roosmalen (ed.), B.P. Vermeulen (ed.), Fried van Hoof (ed.), Marten Oosting (ed.), Intersentia, 2013, ISBN 978-1-78068-108-5, xlvi + 584 pp.
Raportori în cadrul acestei dezbateri vor fi dl. dr. Nicolae Ploeşteanu şi dl dr. Dan Pascu.
Dezbaterea va fi moderată de prof. univ. dr. Mihai Şandru.
Nu se percepte taxă de participare.
Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).