CJUE clarifica regulile europene privind dreptul de sedere al resortisantilor unui stat tert

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a clarificat regulile privind dreptul de sedere al resortisantilor unui stat tert, membri ai familiei unui cetatean al Uniunii, in statul membru de origine al cetateanului, prin Hotararile in cauzele C-456/12 si C-457/12 O., B., S. si G/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.