Unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

În Monitorul Oficial nr. 771 din 23 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă.

Norme metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă – Ordin 753/2424/2013

În Monitorul Oficial nr. 516 din 14 auguust 2013 s-a publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.