ASF a adus modificări Regulamentului CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Ulterior aprobării documentului de ofertă de către A.S.F., acesta este comunicat de către ofertant operatorului pieţei reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective, la data publicării anunţului de ofertă.

The post ASF a adus modificări Regulamentului CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare appeared first on Infolegal.ro.

Opinie separată la Decizia nr. 91 din 27 februarie 2014 a Curții Constituționale a României

Prin decizia nr. 91/2014 Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mircea Cepoiu şi Ioan Frăţilă în Dosarul nr. 35.514/4/2012 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi constată că dispoziţiile art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Regulamentul privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a fost modificat

Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel tarziu pana la data de 15 a fiecarei luni calendaristice, corespunzator tranzactiilor din luna precedenta, fara deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plata.

Completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, prin Hotărârea nr. 51/2013

În Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009.

Sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate

Raportarile contabile semestriale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare se vor depune la A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in cel mult doua luni de la inchiderea perioadei de raportare.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului va despagubi investitorii FNI

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a preluat de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) toate drepturile si obligatiile in relatia cu investitorii FNI.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului va despagubi investitorii FNI

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a preluat de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) toate drepturile si obligatiile in relatia cu investitorii FNI.

A fost aprobată înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

În Monitorul Oficial nr. 234 din 23 aprilie 2013 a fost publicată Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

CNVM a adus modificari obligatiei de raportare a societatilor de servicii de investitii financiare

In Monitorul Oficial nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 20/2013 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007.

Care sunt obiectivele sistemului de control al calităţii activităţii prestate de către auditorii financiari

În Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicată Hotărârea nr. 54/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie.