Hotărâre prealabilă. Interpretarea dispozițiilor art. 6 capitolul I anexa 5 din Legea nr. 63/2011 [Decizia ICCJ nr. 1/2018]

În Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1 din 22 ianuarie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluționat sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”.