Echivalarea rezultatelor la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice

Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat a fost modificata prin Ordinul nr. 4436/2014.

A fost aprobat Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS

In vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata sesiunea 2013–2014, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplica acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele scolare.

Care este procedura de urmat pentru echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil

In Monitorul Oificial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 5/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul „contabilitate“.

Care este procedura de inscriere la stagiu pentru obtinerea titlului de auditor financiar

Prin Hoatarea nr. 53/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania au fost stabilite conditiile de accedere la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii.

Metodologia privind echivalarea ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata – modificari

Prin Ordinul 4111/2012, publicat in M. Of. 357/2012, se produc modificari in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatămantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in Ordinul 5553/2011.
  1. Metodologia de evaluare a elevilor la sfarsitul clasei a IV-a – ORDIN Nr. 3.438/2012
  2. HG 457/2011 – Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior
  3. Metodologia de evaluare in scopul clasificarii universitatilor – HG 789/2011