Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor a formulat o plangere penala impotriva unor executori judecatoresti

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a facut plangeri penale impotriva a doi executori judecatoresti, Cristian Bran si Bogdan Dumitrache, dupa ce, prin executarile silite instrumentate de acestia, bugetul institutiei a fost prejudiciat cu peste 11 milioane lei, se arata pe pagina oficiala a institutiei.

Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor a formulat o plangere penala impotriva unor executori judecatoresti

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a facut plangeri penale impotriva a doi executori judecatoresti, Cristian Bran si Bogdan Dumitrache, dupa ce, prin executarile silite instrumentate de acestia, bugetul institutiei a fost prejudiciat cu peste 11 milioane lei, se arata pe pagina oficiala a institutiei.

A fost aprobat Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti

In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare U.N.E.J., se organizeaza si functioneaza, in temeiul Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare in prezentul statut Casa de asigurari.

ANRP cauta executori judecatoresti pentru recuperarea sumelor executate nelegal

In intervalul februarie - aprilie 2013, Judecatoria sectorului 2 a admis mai multe contestatii la executare formulate de A.N.R.P. si a dispus, in noua dosare, intoarcerea sumelor trase din conturile Autoritatii de executorii judecatoresti. In urma acestor sentinte, Autoritatea urmeaza sa recupereze suma de 3.070.557 lei.

Au fost aduse modificari Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

Prin Hotararea nr. 1/2013 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti au fost aduse modificari Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc.

Au fost publicate datele privind examenul de definitivare in profesia de executor judecatoresc 2013

Pe site-ul Uniunii Executorilor Judecatoresti din Romania a fost publicat anuntul privind organizarea examenului de definitivat pentru executorii judecatoresti stagiari care si-au indeplinit perioada de stagiu in data de 15 mai 2013.

Regulamentul de punere în aplicare a Legii privind executorii judecătoreşti a fost modificat

În Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 875/C/2013 al ministrului Justiţiei pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001.

Regulamentul de punere in aplicare a Legii privind executorii judecatoresti a fost modificat

In Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 875/C/2013 al ministrului Justitiei pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001.

Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii

Editura C.H. Beck are plăcerea să anunţe apariţia lucării „Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii”.
Lucrarea îşi propune o reîntoarcere la cărţile vechi de drept şi la jurisprudenţă, o tratare sistematică dintr-o perspectivă aplicată, îndemnând, totodată, la un duel continuu al argumentelor.
Distinctivitatea lucrării şi bogăţia informaţiei acesteia este dată, deopotrivă de valorificarea jurisprudenţei recente (aproximativ 500 de hotărâri relevante pentru materia tratată), unele nepublicate identificată în calitatea de avocat şi judecător sau culeasă printr-o analiză proprie, prelucrată și integrată în cuprinsul lucrării și de soluţii mai puţin cunoscute în lucrările de drept existente, raportate la noile realităţi ale NCPC.
Lucrarea prezintă contribuţia exclusivă a celor două autori provenind din sfera unor profesii implicate în actul de justiţie şi prezintă dintr-o perspectivă proprie concepţia acestora asupra noilor dispoziţii procesual-civile, gândite prin raportare la întreaga reglementare.
Lucrarea nu îşi propune să ofere o reţetă perfectă, un panaceu, însă poate fi un ghid util de evadare dintr-un labirint mistic, de descifrare a unor norme criptice, încâlcite, menit să ofere o soluţie celui aflat în căutarea unei dezlegări, sau cel puţin o îndrumare. Ea urmărește să înlesnească înțelegerea și aplicarea noului Cod, oferind unele remedii pentru interpretarea unor dispoziţii întortocheate
Trimiterile la normele vechiului cod de procedură civilă sunt de natură a pune faţă în faţă dispoziţii anterioare cu dispoziţii actuale în scopul reliefării viziunii noii reglementări, a elementele de noutate dar şi a elementele care asigură continuitatea legislaţiei procesual-civile.
Trimiterile la jurisprudenţa şi la doctrina corespunzătoare vechiului Cod se justifică fie prin aceea că există o identitate de reglementare cu privire la soluţia în cauză, fie pentru că stă la baza unei analize comparative a noii şi vechii abordări care să evidenţieze modificările survenite.
Demersul juridic al autorilor este organizat în patru volume, în ideea de a răspunde perspectivei temporale al aplicării NCPC.
Prima faţetă a Comentariilor şi explicaţiilor este dedicată „Fundamentelor” care incorporează: domeniul de reglementare al NCPC, reperele fundamentale ale procesului civil, aplicarea legii în timp, acţiunea civilă, participanţii la procesul civil, competenţa, actele de procedură, termenele, amenzile judiciare şi despăgubirile, principalele acte de procedură, rânduieli privitoare la judecată şi excepţiile procesuale.
La elaborarea Fundamentelor autorii au ţinut seama de Legea de punere în aplicare a NCPC, de renumerotarea acestuia de după republicare şi de legislaţia relevantă la data de 1 februarie 2013, astfel cum se prezenta aceasta la data de 1.09.2012.
Fundamentele se adresează teoreticienilor, practicienilor – avocaţi (indiferent că vorbim de avocaţi de litigii şi de consultanţă), magistraţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti – studenţilor, auditorilor de justiţie şi oricăror alte persoane interesate de diferite examene (de admitere în profesii juridice, de definitivat, etc.), şi, de ce nu şi justiţiabii de rând care, neavând resursele financiare necesare, nu pot accede la un profesionist al dreptului.