Venitul minim garantat – Norme metodologice modificate – HG 50/2011

In M.Of. 897/2012 a fost publicata HG nr. 1291/2012 care modifica si completeaza HG Nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

In M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011.
  1. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011
  2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
  3. Modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In M. Of. nr. 586 din 18 august 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 817/2011 pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Articolul 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 50

    (1) Pentru locuintele aflate in proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor se plateste de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009, cu modificarile ulterioare.

    (2) Plata primelor de asigurare se face de catre Agentia Nationala de Prestatii Sociale direct in contul Societatii Comerciale <<Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale>> – S.A., denumita in continuare PAID, care, pe baza listei cuprinzand persoanele beneficiare de ajutor social, va emite politele de asigurare aferente acestora.

    (3) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenita ca ajutor social. Suma dedusa nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. In situatia in care din prima plata a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrala reprezentand prima de asigurare, deducerea se reporteaza si asupra drepturilor ulterioare, pana la concurenta valorii integrale a primei de asigurare.

    (4) Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata.

    (5) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale vireaza in contul PAID sumele aferente platii primelor de asigurare calculate, in lei, la cursul valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale realizeaza fundamentarea de credite bugetare. Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor este valabil pe o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale vireaza sumele in contul PAID.

    (6) Diferenta de curs valutar dintre cursul valabil la data fundamentarii creditelor bugetare si cel valabil la data efectuarii platii se regularizeaza cu PAID in termen de 30 de zile de la data viramentului prevazut la alin. (5).

    (7) Pentru plata asigurarii obligatorii a locuintei, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale incheie cu PAID un protocol in care vor fi stabilite obligatiile partilor, precum si modalitatea in care se realizeaza regularizarile pentru diferentele de curs valutar.

    (8) Pentru plata sumelor reprezentand primele de asigurare a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social aflati in plata, deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social se majoreaza, in luna in care se achita contravaloarea primelor de asigurare a locuintei, cu suma reprezentand diferenta dintre valoarea totala a primelor de asigurare a locuintei si totalul sumelor reprezentand o treime din ajutoarele sociale legal cuvenite.

    (9) Diferenta de sume prevazuta la alin. (6) si (8) se recupereaza de la beneficiarii dreptului de ajutor social in conditiile alin. (3).

    (10) In situatia in care dreptul la ajutorul social inceteaza inainte de recuperarea integrala a sumelor reprezentand prima de asigurare, familia, respectiv persoana singura care a beneficiat de ajutorul social au obligatia de a achita agentiei teritoriale diferenta ramasa in termen de maximum 3 luni de la incetarea dreptului.”

Articole din aceeasi categorie:

  1. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  2. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011
  3. Modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Legea privind venitul minim garantat (L 416/2001) – modificare in Normele Metodologice (HG 50/2011)

A fost modificat Art. 50 din Normele metodologice de aplicare a de prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Actul modificator: HG 817/2011 publicata in M. Of. 586/2011. Alte informaţii relevante:
  1. Cum vrea Guvernul sa se acorde venitul minim garantat?
  2. Persoanele care refuza un loc de munca, ar putea primi venitul minim garantat la jumatate
  3. Ordinul 113.115/2006 (Normele privind raportul actuarial) a fost abrogat de Ordinul 4/2011