Cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

Prezentul ordin stabileste formatul si continutul formularelor de raportare aferente expunerilor fata de partile afiliate institutiei de credit; expunerilor aferente operatiunilor in conditii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar; modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii.

Regulament privind unele aspecte legate de aplicarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

În Monitorul Oficial nr. 170 din 10 martie a.c. a fost publicat Regulamentul nr. 3/2014 al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

BNR a adoptat Regulamentul privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit

Institutiile de credit adapteaza cadrul de administrare a activitatii in functie de natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor desfasurate de ele.

Bancile vor fi obligate sa acopere amortizoarele de capital din fonduri proprii

Institutiile de credit vor fi obligate sa dispuna de fonduri proprii care sa acopere amortizoarele de capital destinate managementului riscului sistemic, in baza unei ordonante de urgenta adoptata, miercuri, de Guvern, anunta Executivul.

Bancile vor fi obligate sa acopere amortizoarele de capital din fonduri proprii

Institutiile de credit vor fi obligate sa dispuna de fonduri proprii care sa acopere amortizoarele de capital destinate managementului riscului sistemic, in baza unei ordonante de urgenta adoptata, miercuri, de Guvern, anunta Executivul.

Ce stim despre obligatia de pastrare a secretului bancar

Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, republicata, secretul profesional si bancar la care sunt tinute entitatile raportoare nu este opozabil Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii.

Institutiile de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M.Of. 722/2012 a fost publicat COMUNICATUL Nr. 3/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Practic este o reinnoire a listei cu institutii de credit, prezentul Comunicat abrogand mai vechiul Comunicat 2/2012 publicat in M. Of. 637/2012.