Ordonanta privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta a fost modificata

In M.Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
1 vizite

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca

Pentru anul 2015, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 este de 100 milioane lei.

The post Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca appeared first on Infolegal.ro.

Aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

În Monitorul Oficial nr. 940 din 22 decembrie 2014 a fost publicată ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

Masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi

Sumele necesare continuarii si finalizarii proiectelor ex-ISPA se asigura din bugetul ordonatorilor de credite in limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi

Sumele necesare continuarii si finalizarii proiectelor ex-ISPA se asigura din bugetul ordonatorilor de credite in limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

Pentru procedurile de achizitie aflate in curs de derulare inainte de aparitia Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea dreptul sa decida fie sa continue procedura de achizitie inceputa, fie sa anuleze procedura si sa initieze o noua procedura de achizitie in baza prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale a suferit modificari

Daca in urma elaborarii specificatiilor tehnice se constata ca valoarea estimata la momentul demararii achizitiei depaseste valoarea prevazuta in contractul de finantare, beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare fie din bugetul proiectului, fie din bugetul propriu.

Guvernul a aprobat alocarea unor sume ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului Convergenta — Programul operational sectorial Mediu se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 1.105.996,00 mii lei, in echivalent euro.

Guvernul a aprobat alocarea unor sume ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului Convergenta — Programul operational sectorial Mediu se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 1.105.996,00 mii lei, in echivalent euro.

Masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi

Beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, au obligatia de a solicita de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, cu care au incheiate contracte, orice informatii/date/indicatori/rapoarte care sunt in legatura cu implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri structurale.