Modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

In M. Of. nr. 452 din 28 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari:

    1. La articolul 2 alineatul (5), literele k), m), r) si t) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

    ………………………………………………………………..

    m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;

    ………………………………………………………………..

    r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

    ………………………………………………………………..

    t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;”.

    2. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 2, respectiv la art. 7 se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei in care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.”

    3. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;”.

    4. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;”.

    5. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 26

    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

    a) incalcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amenda de 1.000 lei;

    b) incalcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amenda de 2.500 lei;

    c) incalcarea prevederilor art. 25, cu amenda de 10.000 lei.

    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”

    6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27

    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”

    7. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Articole din aceeasi categorie:

  1. Ministerul Muncii a pus in dezbatere Normele metodologice la O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
  2. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
  3. Pachetul de masuri privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Care e cea mai buna lege adoptata in 2011? Dar cea mai proasta?

Sapte legi care te intereseaza direct au fost adoptate in prima sesiune parlamentara din 2011. Care crezi ca este cea mai buna? Dar cea mai proasta?

Pentru ca sesiunea parlamentara februarie-iunie 2011 s-a incheiat, portalul Spunesitu.ro prezinta sapte legi care vizeaza categorii largi de populatie si care au fost adoptate in aceasta sesiune. Spune si tu: Care este cea mai buna? Dar cea mai proasta?

Activitatea parlamentara poate fi evaluata la mai multe niveluri: activitatea individuala a fiecarui parlamentar, activitatea la nivel de grup parlamentar, activitatea fiecarei camere si activitatea Parlamentului ca intreg.  Nu au fost incluse in aceasta lista si acele legi adoptate prin asumarea raspunderii Guvernului (Codul Muncii, Codul de Dialog Social etc.)

1. Legea pentru alegerea primarilor intr-un singur tur (Legea 129/2011 publicata in Monitorul Oficial 444 din 24 iunie 2011)

Vezi textul legii

2.  Legea privind reabilitarea fatadelor si teraselor: daca nu renovati, platiti amenda (legea a fost promulgata, dar nu publicata)

Vezi textul legii

3. Legea zilierilor: venitul realizat de zilieri e considerat venit de natura salariala si este impozitat cu 16% (Legea 52/2011 publicata in Monitorul Oficial 276 din 20 aprilie 2011)

Vezi textul legii

4. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor: doi ani de concediu cu minimum 600 de lei si maximum 1200 lei sau un an de concediu cu maximum 3400 de lei (Legea 132/2011 publicata in Monitorul Oficial 452 din 28 iunie 2011)

Vezi textul legii

5. Modificarea statutului  politistului (Legea 133/2011 publicata in Monitorul Oficial 448 din 27 iunie 2011)

Vezi textul legii

6. Participarea fortelor armate la misiuni si operatiuni in afara teritoriului statului roman: pe perioada misiunilor din afara tarii, salariile nu pot scadea (Legea 121/2011 publicata in Monitorul Oficial 427 din 17 iunie 2011)

Vezi textul legii

7. Modificari privind renta viagera agricola (Legea 100/2011 publicata in Monitorul Oficial 426 din 17 iunie 2011)

Vezi textul legii

Sursa: Spunesitu.ro

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Legea 129/2011 aduce modificari procedurii de alegere a primarilor