Obligativitatea inregistrarii fiscale

Codul de procedura fiscala prevede la art. 72 obligativitatea oricarei persoane (fizice sau juridice) sau entitati care este subiect intr-un raport juridic fiscal de a se inregistra fiscal, primind un cod de identificare fiscala.

Codul de identificare fiscala este unul din cele mai importante atribute de identificare fiscala a subiectelor de drept fiscal, fiind utilizat de catre acestia pentru toate categoriile de impozite si taxe datorate bugetului de stat.

Codul de identificare fiscala reprezinta un cod numeric, secvential, unic pe tara si care identifica contribuabilii pe toata durata existentei acestora.

Codul de identificare fiscala reprezinta:

a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Procedura de inregistrare a subiectelor de drept fiscal este diferita, in functie de categoria acestora (comercianti – necomercianti, persoane fizice – persoane juridice, persoane fizice romane – persoane fizice straine etc.).

Pentru mai multe detalii, va recomandam Impozite, taxe si contributii, autori Lucian Tatu, Mihai Bragaru, Horatiu Sasu, 268 pag, 36,90 lei.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale
  2. Formularul 096 – anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform prevederilor art 153 (intreprinderi mici)
  3. Obligativitatea certificarii declaratiei fiscale (101) a fost suspendata

Drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale

Codul de procedura fiscala reglementeaza drepturile si obligatiile partilor (contribuabili, organe fiscale, terti) din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal.

De asemenea, Codul de procedura fiscala se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, in masura in care prin lege nu se prevede altfel.

Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu:

a) inregistrarea fiscala;

b) declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

c) solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.

Pentru mai multe detalii, va recomandam Impozite, taxe si contributii, autori Lucian Tatu, Mihai Bragaru, Horatiu Sasu, 268 pag, 36,90 lei.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Perioada supusa inspectiei fiscale
  2. Perioada supusa inspectiei fiscale (art. 98 C.proc.fisc.)
  3. Imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

Impozite, taxe si contributii – un nou ghid util practicienilor in fiscalitate

Impozite, taxe si contributii

Termene • Documente • Proceduri

Autori: Lucian Tatu, Mihai Bragaru, Horatiu Sasu

Fiscalitatea, chiar daca la prima vedere inseamna determinarea si plata impozitelor, nu e doar atat. Astfel, putem vorbi si de inregistrare fiscala, de prescriptie, de drepturi si obligatii ale contribuabililor si organelor fiscale, de conditii ce trebuie indeplinite in acordarea scutirilor etc.

Prezenta carte, prin continutul sau, urmareste sa fie un ghid util celor care, intr-un fel sau altul, au de rezolvat probleme – si nu putine – din domeniul impozitelor si taxelor: cum si cand devin contribuabili, ce formalitati trebuie indeplinite, ce impozite si taxe trebuie platite, in ce termen, ce declaratii trebuie depuse la organele fiscale (si nu sunt putine). Ofera informatii practice despre viata fiscala a contribuabililor, altele decat modul concret de determinare a bazei impozabile si a impozitului datorat, insa informatii extrem de utile. Informatii care, daca sunt cunoscute ne scapa, in special, de amenzi si ne ajuta sa aplicam corect reglementarile fiscale pentru determinarea bazelor impozabile si a impozitelor.

Cartea este structurata pe opt capitole, urmarind in primul rand prezentarea obligatiilor cu privire la inregistrarea fiscala a contribuabililor, drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale, obligatia depunerii declaratiilor fiscale, prescriptia in materia impozitelor, taxelor si contributiilor. In continuare sunt prezentate aspecte fiscale legate de inregistrare, acordare de scuturi si facilitati, evidenta, plata, declarare si alte aspecte fiscale referitoare la taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit si impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice. Ultimul capitol face o prezentare a textelor legislative (C.fisc , C.proc.fisc si normele de aplicare) care stabilesc cursurile de schimb folosite in activitatea fiscala.

Cartea reuneste de informatii utile, urmarind mai putin prezentarea si comentarea doctrinei fiscale – desi aceasta complineste textul legal, acolo unde decizia e mai greu de luat – accentuand pe o prezentare completa si bine structurata a obligatiilor legate de procedura fiscala ce se regasesc in legislatia din tara noastra (coduri, hotarari de guvern, ordine ale ministrulul finantelor publice, ordine ale presedintelui ANAF si alte acte normative).

Vezi cuprinsul cartii.

288 pagini, 36,90 lei. La achizitionarea de pe www.beckshop.ro beneficiati de 15% reducere.

Pentru a cumpara cartea click aici.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Impozite si taxe locale
  2. Modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor
  3. „Impozite indirecte – Majorari de capital – Aplicarea unei taxe de 1,5 % pe cesiunea sau pe emiterea de actiuni intr un serviciu de compensare de operatiuni («clearance service»)”