Procedura adoptiei – Modele ale formularelor, instrumentelor si alte documente – Ordinul 552/2012

Oficiul Roman pentru Adoptii a publicat in M. Of. 245 Ordinul Nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei.
  1. Documente ale inspectiei fiscale pentru persoane fizice – modificari – Ordinul 149/2007
  2. A fost publicat “Formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2012″ – Ordinul 37/2012
  3. Codul de Procedura Fiscala – modificari din 2 februarie 2012

Modelul-cadru al Contractului Individual de Munca a fost modificat

In M.Of. nr. 415/14.06.2011 a fost publicat Ordinul MMFPS nr. 1616/2011. Acesta modifica si completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul MMFPS nr. 64/2003 (M.Of. nr. 139/04.03.2003), cu modificarile ulterioare.

Modificarile si completarile aduse de Ordinul MMFPS nr. 1616/2011 survin ca urmare fireasca a recentelor modificari aduse Codului Muncii.

Dintre cele mai importante modificari/ completari aduse de Ordinul MMFPS nr. 1616/2011 mentionam:

• Sintagma „permis de munca” este inlocuita cu sintagma „autorizatie de munca/ permis de sedere in scop de munca”. Totodata, sintagma „Directia generala de munca si solidaritate sociala” se va inlocui cu sintagma „Inspectoratul teritorial de munca”.

• Introducerea unor noi sectiuni in CIM corespunzatoare mentiunilor aferente criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salariatului si a obiectivelor de performanta individuala ale salariatului.

In noul model-cadru al CIM este prevazuta obligatia angajatorului de a inmana salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii.

De asemenea, angajatorul trebuie sa elibereze, la cererea angajatului, un document care sa ateste calitatea de salariat, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate.

Se prevede expres ca angajatorul trebuie sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege.

Totodata, orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii CIM impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege..

De asemenea, a fost modificata mentiunea potrivit careia fractiunea de norma este de cel putin 2 ore pe zi; noua reglementare lasa la latitudinea angajatorului stabilirea acesteia.

La sectiunea salarizare au fost introduse doua noi litere pentru prestatiile suplimentare in bani precum si modalitatea prestatiilor suplimentare in natura.

Sursa:

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Noul Cod al Muncii inaspreste sanctiunile pentru munca la negru
  2. Munca la negru va fi pedepsită cu amenzi mai mari
  3. Codul muncii a fost republicat