DCC nr. 802/2017. Soluție legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală, declarată neconstituțională

În Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Completări aduse Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați

În Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie a.c. a fost publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

Completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome [Ordin MFP nr. 1.242/2018]

În Monitorul Oficial nr. 116 din 2 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.242/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014.