A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor privind modificarea Codului muncii

Anterior inceperii activitatii de catre salariat, angajatorul are obligatia de a inregistra contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor.

Iniţiativă legislativă a cetăţenilor – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

În Monitorul Oficial nr. 173 din 11 martie a.c. a fost publicată Iniţiativa legislativă pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Redăm integral expunerea de motive a actului.