A fost aprobata procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

Procedura descrie principiile si etapele minime pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii privati care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, si in cadrul mecanismelor financiare SEE si norvegian.

Comisia speciala pentru avizarea Proiectului de lege privind Rosia Montana isi va prezenta raportul pana la data de 10 noiembrie 2013

Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de prima Camera sesizata, pana la 10 noiembrie 2013.

Comisionul de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, conform OUG 43/2013

În Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1139/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor.

Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

În Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/2013 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.