CE a deschis 47 de proceduri de neindeplinire a obligatiilor de catre Romania in 2013

In ultimii ani s-a inregistrat o scadere semnificativa a numarului cazurilor de neindeplinire a obligatiilor, in timp ce numarul cazurilor solutionate prin intermediul mecanismelor de solutionare a problemelor, cum ar fi EU Pilot, a crescut, conform celui de-Al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicarii legislatiei UE, publicat recent de Comisia Europeana.

Comisia Europeana a declansat doua proceduri de infringement noi impotriva Romaniei

Comisia Europeana (Comisia) a adoptat, in data de 23 ianuarie 2014, mai multe decizii cu privire la actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infringement procedures) referitoare la Romania, se arata intr-o informare de presa a Ministerului Afacerilor Externe.

Comisia Europeana a declansat doua proceduri de infringement noi impotriva Romaniei

Comisia Europeana (Comisia) a adoptat, in data de 23 ianuarie 2014, mai multe decizii cu privire la actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infringement procedures) referitoare la Romania, se arata intr-o informare de presa a Ministerului Afacerilor Externe.

„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Articolele 12 CE, 18 CE, 39 CE si 43 CE – Articolele 4, 28 si 31 din Acordul privind Spatiul Economic European – Legislatie fiscala – Conditii de scutire de impozitul pe transferuri la prima cumparare a unui bun imobil – Scutire rezervata numai rezidentilor pe teritoriul national, precum si resortisantilor de origine greaca care nu sunt rezidenti pe acest teritoriu la data cumpararii” HOTARAREA CURTII (Camera intai) 20 ianuarie 2011

In cauza C‑155/09, avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 226 CE, introdusa la 4 mai 2009, Comisia Europeana, reprezentata de domnii R. Lyal si D. Triantafyllou, in calitate de agenti, cu domiciliul ales in Luxemburg, reclamanta, impotriva Republicii Elene, reprezentata de domnul P. Mylonopoulos si de doamna V. Karra, in [...]
  1. „A opta directiva TVA – Articolele 2 si 5 – Persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii – Taxa platita fara sa fie datorata – Modalitati de restituire” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a doua) 15 martie 2007
  2. Deducerea fiscala a donatiilor efectuate in favoarea unor organizatii de interes general nu trebuie rezervata numai organizatiilor stabilite pe teritoriu national
  3. „Libera prestare a serviciilor – Libertatea de stabilire − Legislatie fiscala − Prima de investitii − Reglementare nationala care acorda un avantaj fiscal numai in privinta bunurilor utilizate intr un sediu permanent situat pe teritoriul national − Excluderea bunurilor puse la dispozitie cu titlu oneros si utilizate in principal in alte state membre − Leasing de autovehicule − Prevenirea practicilor abuzive”