Ordinul MFP nr. 811/2014 – Modificarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome

În Monitorul Oficial nr. 451 din 19 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 811/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Proiect: Modificarea modului in care se reflecta in contabilitate principale operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor

Ministerul Finantelor Publice a publicat un nou proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor.

Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

În Monitorul Oficial nr. 401 din 30 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 719/740/M57/2333/2014 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Culturii privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome

În Monitorul Oficial nr. 396 din 29 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.

Masuri care vizeaza eficientizarea platilor catre beneficiarii de fonduri europene

Guvernul Romaniei a adoptat noi masuri care vizeaza eficientizarea platilor catre beneficiari, eliminarea blocajelor si a piedicilor artificiale in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 346 din 12 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012.

26 mai, termen limita pentru declararea constructiilor speciale si plata primei rate din impozitul datorat

Parlamentul trebuie sa defineasca acele constructii speciale care vor fi taxate sau exceptate, lucru care se va intampla dupa 26 mai - termenul-limita pentru declararea proprietatilor si plata primei rate din acest impozit.