Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007

În Monitorul Oficial nr. 664 din 10 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

În Monitorul Oficial nr. 555 din 28 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 923/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

În Monitorul Oficial nr. 555 din 28 iulie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 923/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

MDRAP a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii urbanismului

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe data de 23 iulie un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

Ordinul MFP nr. 811/2014 – Modificarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome

În Monitorul Oficial nr. 451 din 19 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 811/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Proiect: Modificarea modului in care se reflecta in contabilitate principale operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor

Ministerul Finantelor Publice a publicat un nou proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor.

Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

În Monitorul Oficial nr. 401 din 30 mai a.c. a fost publicat Ordinul nr. 719/740/M57/2333/2014 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Culturii privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.