Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania, declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut de fiecare sediu permanent in perioada 1 ianuarie–30 iunie 2013 se efectueaza pana la 25 iulie 2013 inclusiv.

Declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

În Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 878/2013 al ministrului Finanţelor Publice si al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.