Modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Alte masuri bugetare.

In M. Of. nr. 830 din 23 decembrie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
5 vizite

Modificarea şi completarea OUG nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit

În Monitorul Oficial nr. 656 din 25 octombria .c. a fost publicată Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

Institutiile de credit si adecvarea capitalului (OUG 99/2006) – modificari

OUG 99/2006 este modificata si completata de OG 1/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit. Articole care au suferit modificari/completari in OUG 99/2006: Art. 7 , Art. 25 , Art. 76 , Art. 150 , Art. 1854 , Art. 226 , Art. 230 , Art. 2301 , Art. 2311 , Art. 240 , Art. 24014 , Art. 24015 , SECŢIUNEA a 21-a , Art. 24023 , Art. 24024 , Art. 24025 , Art. 24026 , Art. 24027 , Art. 24028 , Art. 24029 , Art. 24030 , Art. 24031 , Art. 24032 , Art. 24033 , Art. 24034 , Art. 24035 , Art. 24036 , Art. 24037 , Art. 24038 , Art. 24039 , Art. 24040 , Art. 24041 Alte informaţii relevante:
  1. Institutiile financiare bancare si institutiile de credit (Legea 93/2009 si OUG 99/2006) – executori proprii – modificariPrin Legea 287/2011 se modifica Legea 93/2009 privind institutiile financiare...
  2. Regulamentul 18/23/2006 – fondurile institutiilor de credit si ale firmelor de investitii – modificariREGULAMENTUL Nr. 18/2006 Nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor...
  3. BNR – Regulamentul 18/2009 (administrarea institutiilor de credit) – modificariRegulamentul Nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii instituţiilor...

Clarificari aduse de CNVM cu privire la serviciile de investitii financiare

Decizia CNVM nr. 256/2011 reitereaza conditia prevazuta de lege privind persoanele care au dreptul sa desfasoare, cu titlu profesional, un serviciu de investitii financiare. Interpretarea oficiala a autoritatii pietei de capital corespunde prevederilor Directivei 2004/39/EC.