Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Legislatie nationala care permite includerea unor persoane neimpozabile intr un grup de persoane care pot fi considerate ca persoana impozabila unica in scopuri de TVA

Pe 9 aprilie 2013 a fost data decizia In cauza CJUE C 85/11, avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 258 TFUE, introdusa la 24 februarie 2011, dintre Comisia Europeana impotriva Irlandei.

MFP a aprobat continutul Ghidului privind sistemul TVA la incasare

Prin Ordinul nr. 1519/2012 al ministrului Finantelor Publice a fost aprobat Ghidul cu scop informativ in privinta aplicarii sistemului TVA la incasare.
 1. MFP lanseaza Ghidul privind sistemul TVA la incasare
 2. MFP va emite un Ghid privind aplicarea sistemului TVA la incasare
 3. Instructiunile de completare a formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare
 4. A fost aprobat modelul si continutul formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Perioada fiscala a TVA

Perioada fiscala a TVA este reglementata de art. 156¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. Pozitia CNIPMMR privind initiativa Guvernului de modificare a Codului fiscal si de procedura fiscala
 2. Ministrul Agriculturii: Reducerea TVA la alimente ar diminua evaziunea fiscala
 3. Recalificarea statutului de rezidenta fiscala se face dupa reguli noi
 4. Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 – 31.07.2011

Regimul facturilor fiscale a fost modificat

In articolul de mai jos va prezentam principalele prevederi referitoare la regimul facturilor fiscale, care vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013.
 1. Codul fiscal a suferit noi modificari in domeniul pierderilor fiscale
 2. Regimul juridic al impozitului pe dividende
 3. Enel Energie si BCR au incheiat un parteneriat privind plata online a facturilor
 4. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal s-au modificat

„Directiva 2006/112/CE – Taxa pe valoarea adaugata – Piese uzate pentru autovehicule – Importul in Uniune de catre un comerciant persoana impozabila – Regimul marjei sau regimul normal de TVA – Nasterea dreptului de deducere – Efect direct”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia), 3 martie 2011. In cauza C‑203/10, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Varhoven administrativen sad (Bulgaria), prin decizia din 20 aprilie 2010.
 1. „Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – A sasea directiva TVA – Directiva 2006/112/CE – Aplicarea unei cote reduse – Animale vii destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor pentru consumul uman si animal – Livrari, importuri si achizitii de cai”
 2. Formularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 3. Termenul de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

„Directiva 2006/112/CE – Taxa pe valoarea adaugata – Piese uzate pentru autovehicule – Importul in Uniune de catre un comerciant persoana impozabila – Regimul marjei sau regimul normal de TVA – Nasterea dreptului de deducere – Efect direct”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia), 3 martie 2011. In cauza C‑203/10, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Varhoven administrativen sad (Bulgaria), prin decizia din 20 aprilie 2010.
 1. „Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – A sasea directiva TVA – Directiva 2006/112/CE – Aplicarea unei cote reduse – Animale vii destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor pentru consumul uman si animal – Livrari, importuri si achizitii de cai”
 2. Formularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 3. Termenul de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Recunoasterea calitatii de persoana impozabila a beneficiarului unui serviciu

De la 1 iunie 2011 intra in vigoare prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Acest regulament are ca scop asigurarea unei conformitati sporite a aplicarii sistemului TVA. Masurile adoptate prin acesta sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai de la data intrarii in vigoare a lui (1 iulie 2011, cu unele exceptii) si nu aduc atingere valabilitati legislatiei si interpretarii adoptate anterior de statele membre.

Pentru prestarea de servicii, in vederea stabilirii daca un beneficiar are statutul de persoana impozabila sau de persoana neimpozabila (incadrarea in B2B sau B2C poate duce, in functie de tipul de serviciu, la tratamente fiscale diferite din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata), conform legislatiei valabile in Romania la acesta moment avem urmatoarele prevederi:

1) Art 133 alin (1) din Codul fiscal: „In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:

a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1) – (4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;

b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.”

 2) Pct 13 alin (9) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI Taxa pe valoarea adaugata: „In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art.133 alin. (2) din Codul fiscal [n.r. este vorba de serviciile incadrate in categoria B2B], prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat inalt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate.

Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice sau, dupa caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA.

Se considera ca prestatorul a actionat de buna-credinta in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.

 Daca beneficiarul care este stabilit in alt stat membru decat Romania nu comunica un cod valabil de TVA si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii de catre prestator beneficiarul comunica un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila. Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit. In cazul reconsiderarii locului prestarii serviciului, prestatorul aplica prevederile art. 159 din Codul fiscal…”

 3) Pct 13 alin (12) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI Taxa pe valoarea adaugata: „Pentru alte servicii decat cele prevazute la alin. (11), prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestarii nu este considerat a fi in Romania, daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii.

In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila, atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit, insotite de alte informatii relevante, cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului, informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila, formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica.

Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului.”

 Regulamentul UE nr. 282/2011 vine sa stabilesca niste reguli general valabile la nivelul UE cu privire la demostrarea de catre prestator a calitatii de persoana impozabila a beneficiarului. Astfel, art 18 din regulament prevede ca:

„(1) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana impozabila:

 (a) atunci cand respectivul client i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA si daca prestatorul obtine confirmarea validitatii codului de inregistrare respectiv, precum si a numelui si adresei aferente acestuia, in conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata;

 (b) atunci cand clientul nu a primit inca un cod individual de inregistrare in scopuri de TVA, insa il informeaza pe prestator ca a depus o cerere in acest sens, si daca prestatorul obtine orice alta dovada care demonstreaza ca clientul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila care trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA precum si daca efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.

 (2) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana neimpozabila atunci cand demonstreaza ca acel client nu i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA.

 (3) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in afara Comunitatii are statutul de persoana impozabila:

(a) daca obtine din partea clientului un certificat eliberat de autoritatile fiscale competente din tara clientului, prin care se confirma ca respectivul client desfasoara activitati economice astfel incat sa i se permita acestuia sa obtina o rambursare a TVA in temeiul Directivei 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii;

(b) atunci cand clientul nu detine certificatul respectiv, daca prestatorul dispune de codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului sau de un cod similar atribuit clientului de tara de stabilire si utilizat pentru a identifica societatile sau de orice alta dovada care sa ateste faptul ca clientul este o persoana impozabila si daca prestatorul efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.”

 Comparativ cu legislatia din Romania (si ca o noutate in acelasi timp), prin regulament s-a instituit obligativitatea ca de la 1 iunie 2011 sa se recunoasca calitatea de persoana impozabila a beneficiarului si in conditiile precizate la art 18 alin (1) lit b) din Regulament, precum si cele precizate la art 18 alin (3) lit a).

Articole din aceeasi categorie:

 1. Locul si persoana obligata la plata in cazul transportului intracomunitar de bunuri
 2. „A sasea directiva TVA – Articolul 19 alineatul (2) – Calculul pro rata de deducere – Excluderea valorii cifrei de afaceri aferente livrarilor de bunuri de capital utilizate de persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice – Notiunea „bunuri de capital utilizate de persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice” – Autovehicule achizitionate de o societate de leasing pentru a fi inchiriate si ulterior vandute la incetarea contractului de leasing” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 6 martie 2008
 3. ANAF organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic si a unui post de sef serviciu in cadrul Directiei generale juridice