Caracterul executoriu al contractelor de inchiriere

Noul Cod Civil consacra caracterul de titlu executoriu al contractelor de inchiriere incheiate in forma autentica, precum si al celor incheiate prin inscris sub semnatura privata dar inregistrate la organele fiscale, in ceea ce priveste obligatia de plata a chiriei [art. 1798 NCC] si obligatia de restituire a bunului care face obiectul contractului [art. 1809 alin. 2 si 3 si art. 1816 alin. 3 NCC].
  1. Obligatia de a face rezultand dintr-un contract de inchiriere
  2. Contractul de asociere in participatiune si contractul de inchiriere
  3. Contract de inchiriere. Conditii pentru aplicarea O.G. nr. 40/1999
  4. Nevoia de securitate juridica si Noul Cod civil schimba fata contractelor