Angajatorii pot transmite în REVISAL până la sfârşitul lunii martie orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizaţiilor şi sporurilor

Angajatorii mai pot transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), până la sfârşitul lunii martie, orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizaţiilor şi sporurilor, iar după 31 martie autorităţile anunţă controale pentru sancţionarea abaterilor, a anunţat, marţi, Inspecţia Muncii.

Articolul Angajatorii pot transmite în REVISAL până la sfârşitul lunii martie orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizaţiilor şi sporurilor apare prima dată în Infolegal.ro.

Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS și CASS la angajat

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de Hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizând perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, în contextul mutării CAS și CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor.

The post Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS și CASS la angajat appeared first on Infolegal.ro.

Prevederile Codului muncii in materia incheierii contractului de munca

Conform Legii nr. 53/20003 privind Codul muncii republicata in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
 1. A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor privind modificarea Codului muncii
 2. Incheierea contractului de munca in forma scrisa cade in sarcina angajatorului
 3. Noi teorii in dreptul muncii (IV). Originea contractului individual de munca: statutele breslelor
 4. Cele mai frecvente zece greseli la incheierea contractului de munca

Inspectia Muncii: In Romania sunt active peste 5,5 milioane de contracte de munca

Inspectia Muncii a anuntat in cursul zilei de luni, 28 mai, ca in Romania sunt active peste 5,5 milioane de contracte de munca, pentru care se platesc contributii la sistemul de asigurari sociale iar numarul angajatilor a ajuns la 5.067.497.
 1. Munca prestata in regim zilier a fost analizata de Inspectia Muncii
 2. Amenzi de 16 milioane de euro au fost aplicate de Inspectia Muncii
 3. Ecourile Noului Cod al muncii: Peste 280.000 de noi contracte de munca inregistrate
 4. Peste 117.000 de contracte individuale de munca inregistrate in perioada 2–9 mai 2011

Ultima zi de depunere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor, fara penalitati este 15 decembrie

Intr-un comunicat al Inspectiei Muncii se arata ca joi, 15 decembrie, este ultima zi in care angajatorii mai pot depune Registrul General de Evidenta a Salariatilor, fara a fi penalizati.
 1. Asiguratorii care nu isi achita datoriile din politele RCA vor plati penalitati
 2. Transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
 3. Constructorii care nu respecta graficul de lucrari si termenele vor suferi penalitati
 4. Hotararea privind registrul general de evidenta a salariatilor – in vigoare de la 1 august 2011

Registrul general de evidenta a salariatilor

In M. Of. nr. 372 din 27 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

            Din cuprins:

    ART. 1

    Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta.

    ART. 2

    (1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

    (2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

    (3) Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului.

    (4) Au obligatia de a infiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

    (5) Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.

    (6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

    (7) Prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator.

    (8) In situatia prevazuta la alin. (6), angajatorul are obligatia informarii, in scris, a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii.

    (9) Contractarea serviciului de completare si transmitere a registrului nu exonereaza angajatorul de obligatiile stabilite de prezentul act normativ.

    (10) Angajatorii/prestatorii care opereaza efectiv in registru au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (11) Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

    ART. 3

    (1) Registrul se intocmeste in forma electronica.

    (2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

    a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta – Uniunea Europeana – UE, non-UE, Spatiul Economic European – SEE;

    b) data angajarii;

    c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;

    d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;

    e) tipul contractului individual de munca;

    f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;

    g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;

    h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;

    i) data incetarii contractului individual de munca.

    ART. 4

    (1) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) se face dupa cum urmeaza:

    a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) – g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

    b) elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;

    c) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;

    d) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

    e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

    (2) Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) – g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

    (3) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

    ART. 5

    (1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

    a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

    b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;

    c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

    (2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

    (3) Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta.

    ART. 6

    (1) Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia conform art. 3.

    (2) Unitatile fara personalitate juridica care au competenta infiintarii registrului au obligatia de a completa elementele contractului individual de munca conform art. 3 si de a transmite registrul, in termenele prevazute la art. 4, la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, cu indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarare.

    ART. 7

    Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului.

    ART. 8

    (1) Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

    (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

    (3) La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:

    a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;

    b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

    (4) Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

    (5) Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.

    (6) In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute la alin. (3), salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

    ART. 9

    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

    a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) – g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

    b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;

    c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4;

    d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

    e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

    f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului.

    g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;

    h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat;

    i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

    j) nerespectarea prevederilor art. 7.

    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

    a) cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei;

    b) cele prevazute la lit. b) – c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;

    c) cea prevazuta la lit. d) – f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

    d) cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

    e) cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

    (4) Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2) lit. b) – e).

    (5) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se face cu respectarea:

    a) art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

    b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari.

    ART. 10

    Prevederile art. 9 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 11

    (1) Inspectia Muncii adopta solutia tehnica privind registrul in forma electronica si aplicatia informatica pentru completarea si transmiterea registrului de catre angajatori.

    (2) Inspectoratul teritorial de munca distribuie aplicatia informatica angajatorilor care au obligatia de a infiinta si transmite registrul.

    ART. 12

    (1) Inspectia Muncii asigura accesul autoritatilor si institutiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicatii de interogare specifice, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor cu caracter personal. Conditiile, procedura de lucru si limitele accesului la informatii se stabilesc, in conditiile legii, de Inspectia Muncii prin protocoale de colaborare incheiate cu autoritatile si institutiile publice solicitante.

    (2) In scopul combaterii muncii nedeclarate materializata prin neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru, Inspectia Muncii beneficiaza de accesul la bazele de date detinute de autoritati si institutii publice, privind evidenta populatiei, declaratii si inregistrari fiscale/vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control.

    (3) Pentru familia ocupationala de functii bugetare “diplomatie”, prevederile art. 4 – 6 se aplica in conditiile stabilite printr-un protocol de colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe si Inspectia Muncii.

    ART. 13

    Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori, in conditiile legii.

    ART. 14

    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2011.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Modificarea si completarea H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 2. Noua metodologie de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor
 3. Personal specializat din cadrul Inspectiei Muncii va acorda informatii telefonice privind Registrul general de evidenta al salariatilor

Inregistrarea ca operator de date cu caracter personal obligatorie pentru angajatori de la 1 august


Urmare a adoptarii HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor („REVISAL”), s-a instituit obligatia angajatorilor de a notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inainte de efectuarea inregistrarilor datelor personale ale propriilor angajati in REVISAL.

Astfel, potrivit prevederilor HG 500/2011:

„Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora” [art. 2 alin. (2)];

„Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare” [art. 2 alin. (6)];

„Angajatorii care opereaza efectiv in registru au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare” [art. 2 alin. (10)].

Prevederile HG 500/2011 devin obligatorii incepand cu data de 1 august 2011, fiind recomandata efectuarea tuturor formalitatilor legale anterior acestei date.

Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor HG 500/2011 constau in amenzi cuprinse intre 300 si 10.000 RON pentru fiecare persoana primita la munca fara respectarea formalitatilor legale privind completarea si transmiterea REVISAL, in functie de natura si gravitatea faptei.

Pe de alta parte, sanctiunea pentru omisiunea angajatorilor de a se inregistra ca operatori de date cu caracter personal sau pentru prelucrarea acestor date in mod ilegal consta in amenda cuprinsa intre 500 si 50.000 RON.

Sursa:

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. CSM a sesizat ANSPDCP privind publicarea cartii de identitate a unui judecator
 2. Noul Cod al Muncii inaspreste sanctiunile pentru munca la negru
 3. Registrul general de evidenta a salariatilor – Proiect de Hotarare in 2011

Inregistrarea ca operator de date cu caracter personal obligatorie pentru angajatori de la 1 august

Urmare a adoptarii H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor („REVISAL”), s-a instituit obligatia angajatorilor de a notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inainte de efectuarea inregistrarilor datelor personale ale propriilor angajati in REVISAL.

Hotararea privind registrul general de evidenta a salariatilor – in vigoare de la 1 august 2011

In Monitorul Oficial nr. 372 din 27.05.2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta.

Noua metodologie de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor

La data de 18 mai 2011, Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 500 prin care stabileste noua metodologie de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor (“Registrul”).
Completarea si transmiterea Registrului se realizeaza fie de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de angajator, fie de prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca. In acest ultim caz, angajatorii incheie contracte de prestari servicii cu respectivii prestatori, care la randul lor nu pot subcontracta serviciile de completare si transmitere a Registrului.

Registrul se intocmeste in forma electronica. Pe langa elementele care trebuiau mentionate potrivit vechii reglementari (respectiv Hotararea Guvernului nr. 161/2006), vor fi mentionate si:
- perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
- durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
- salariul, sporurile si cuantumul acestora;
- perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca (“Contractului”), cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale.
 In functie de elementul avut in vedere, Hotararea nr. 500 stabileste diferite termene in care Registrul va trebui completat. Astfel, de exemplu:
- la angajarea fiecarui salariat, toate elementele cerute (inclusiv salariul, sporurile si cuantumul acestora) vor fi completate in Registru, cel tarziu, in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de salariatul respectiv;
- perioada si cauza de suspendare a Contractului se inregistreaza in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
- data incetarii Contractului se inregistreaza in Registru in acea data/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat incetarea Contractului;
- perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea vor fi completate de angajatorul de baza anterior detasarii.
 Conform Hotararii nr. 500, salariul, sporurile si cuantumul acestora vor fi completate in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei hotarari si in cazul Contractelor deja inregistrate.
Orice modificare a elementelor stabilite in Hotararea nr. 500 se va inregistra cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare in care trebuie incheiat un act aditional la Contract, potrivit Codului Muncii.
 Registrul completat se transmite in format electronic la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, sub sanctiunea unei amenzi de10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea Registrului, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei.
Hotararea nr. 500 reglementeaza si obligatia angajatorului pe de o parte de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat, care sa contina anumite documente, iar, pe de alta parte, de a elibera la solicitarea scrisa nu numai a salariatului, ci si a unui fost salariat copii de pe documentele existente in dosarul personal sau copii ale paginilor din Registru si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata, durata, salariul, vechimea in munca, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii. Refuzul angajatorului de a elibera astfel de copii se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.
Necompletarea, respectiv netransmiterea Registrului in termenele legale se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.
Hotararea nr.  500 va intra in vigoare la data de 1 august 2011, data la care se abroga Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Modificarea si completarea H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 2. Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 3. Personal specializat din cadrul Inspectiei Muncii va acorda informatii telefonice privind Registrul general de evidenta al salariatilor