Modificarea OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In M. Of. nr. 279 din 24 aprilie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 838/2015 pentru modificareaOPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
1 vizite

Modificarea si completarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In M. Of. nr. 246 din 10 aprilie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 837/2015 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
6 vizite

Obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa

In concordanta cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa.

Modelul de acord care trebuie semnat de institutiile financiare vizate de FATCA

Autoritatile americane au publicat pe site-ul IRS o notificare (Notice 2013-69) care ofera noi instructiuni in vederea conformarii de catre institutiile financiare straine (Foreign Financial Institution – FFI) cu cerintele FATCA de retinere la sursa si raportare a informatiilor fiscale direct catre IRS.

Propunere pentru modificarea modelului si continutului unor formulare fiscale

Pe website-ul ANAF a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
28 vizite

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa

Platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, au indatorirea de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile platite reprezentand: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica, platitoare pe venit microintreprindere.

Unele formulare fiscale au fost modificate

In Monitorul Oficial nr. 887/27.12.2012 a fost publicat OPANAF nr. 1950/2012 prin care au fost aprobate modelul si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, precum si Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.

Regimul fiscal aplicat veniturilor din activitati agricole cu regim de retinere la sursa

Platitorii de venituri (unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau alte unitati, care folosesc produsele agricole pentru utilizare ca atare) definiti in Ordinul ministrului Agriculturii 190/2009, care achizitioneaza de la persoane fizice sau arendasi produse agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, au obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venituri din activitati agricole potrivit art. 71 lit. d) din Codul Fiscal, in cota de 2%, si a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, din valoarea produselor livrate. Nu exista articole asemanatoare.

Cum se determina venitul impozabil din premii si jocuri de noroc

Conform art. 75 C.fisc., in sfera veniturilor din premii se cuprind veniturile din concursuri, precum si cele din promovarea produselor si serviciilor conform practicilor comerciale.
  1. Cum se determina venitul net anual pe baza normelor de venit
  2. Cum s-a modificat Legea privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
  3. Legea nr. 246/2010 aproba Ordonanta privind jocurile de noroc
  4. Legislatia româneasca nu permite, dar nici nu interzice jocurile de noroc online