Guvernul a aprobat Metodologia de acreditare a domeniilor de studii universitare de master

Institutiile de invatamant superior acreditate pot organiza studii universitare de master in domeniile prevazute de hotararile anuale ale Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare.