Parlamentul a aprobat legea privind contributiile de asigurari sociale de sanatate ale pensionarilor

Prin Legea nr. 196/2012 Parlamentul a aprobat O.U.G. nr. 15/2012 care stabileste nivelul sumelor impozabile sub forma contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii.
 1. Contributiile de asigurari sociale pentru pensie vor fi achitate la unitatile Trezoreriei Statului
 2. CNPP: Noua modalitate de calcul a contributiilor de asigurari sociale de sanatate va fi aplicata automat
 3. Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 4. Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Inregistrarea contractelor incheiate cu persoane nerezidente

In Monitorul Oficial nr. 695/10.10.2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1400/2012 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.
 1. ANRE doreste modificarea Legii energiei in privinta contractelor bilaterale
 2. Valoarea actelor aditionale a contractelor de achizitii publice nu va putea depasi 20% din valoarea contractului initial
 3. Incompatibilitatea alesilor nu duce si la anularea contractelor
 4. ANI a încalcat legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica

Cum se determina venitul impozabil din premii si jocuri de noroc

Conform art. 75 C.fisc., in sfera veniturilor din premii se cuprind veniturile din concursuri, precum si cele din promovarea produselor si serviciilor conform practicilor comerciale.
 1. Cum se determina venitul net anual pe baza normelor de venit
 2. Cum s-a modificat Legea privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
 3. Legea nr. 246/2010 aproba Ordonanta privind jocurile de noroc
 4. Legislatia româneasca nu permite, dar nici nu interzice jocurile de noroc online