Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Judiciar nr. 12/2018

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar este dedicat în exclusivitate Conferinței Dreptul Afacerilor 2018, a XIV-a ediție „Contractul comercial și motivațiile sale economice și psihologice”.

Conferinţa a avut loc pe 12-13 octombrie 2018, în Brașov la Hotel Aro Palace, fiind împărțită pe două paneluri principale și două work-shopuri, ulterioare panelului introductiv. În prima parte a conferinței a fost organizată o dezbatere relativă la destinul dreptului comercial susținută de dl senator și conferențiar universitar Adrian Țuțuianu și dl profesor universitar Radu Bufan. Dezbaterea a fost moderată de dl profesor Gheorghe Piperea.

Alături de lectori – cadre didactice de la Facultățile de Drept din București, Timișoara, Cluj, Craiova, Brașov și de la Universitățile „Nicolae Titulescu” și „Româno-Americană” din București, au fost invitați la dezbateri toți titularii disciplinei de Drept comercial de la facultățile importante de drept din țară, inclusiv cele din Hexagon. De asemenea, au fost invitați judecători de la ICCJ și de la instanțele din circumscripția Brașov.

Interesul teoretic și practic al Conferinței este acela de a lua parte la unul dintre momentele de cotitură ale dreptului comercial, în genere, și ale dreptului contractelor comerciale, în special. Dreptul comercial devine, la nivel european, obiect predilect al atenției reglementatorilor europeni, care au enunțat principii comune ale dreptului european al contractelor, precum și crearea unei Curți Comerciale Europene. Dreptul contractelor se axează din ce în ce mai mult pe interesul părților de a contracta și pe echilibrul pretins de concilierea acestor interese. Iraționalitatea și motivațiile psihologice ale contractelor evacuează libertatea și egalitatea părților din perimetrul preocupărilor reglementatorilor și al instanțelor, ceea ce este deopotrivă preocupant și provocator.

Sunt domenii emergente ale dreptului comercial, ca insolvența și protecția consumatorilor, care își pun amprenta și remodelează figura juridică clasică a contractului, subordonând regimul juridic obișnuit, insularizat, al contractului unei viziuni integratoare, care privilegiază continuitatea afacerii și stabilitatea pieței, aparent în dauna comerciantului individual, dar în realitate în favoarea categoriei largi a comercianților de pe aceeași piață. Turbulențele pieței necesită sacrificii care îi pot afecta pe unii dintre comercianți, dar îi salvează pe toți ceilalți. Gestionate defectuos, acestea pot determina colapsul întregii piețe și, implicit, colapsul comerciantului care a crezut că se poate salva de unul singur.

Comitetul științific

Gheorghe PIPEREA, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din București (coordonator)
Radu BUFAN, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Lucian BERCEA, profesor, decan al Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Lucian-Bernd SĂULEANU, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Comitetul de organizare

Raul-Felix HODOȘ, lector, Facultatea de Economie și Drept, U.M.F.S.T., Tîrgu Mureș (coordonator)
Lavinia LUKACSI, Piperea și Asociații, București
Dragoș CĂLIN, S.I.F. Transilvania S.A., Brașov
Casandra VASIU, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș


Lucrările Conferinței Dreptul Afacerilor 2018

Panel I. Echilibrul contractual

Gheorghe PIPEREA: Despre contract în varianta sa irațională

Florina POPA, Flaminia STÂRC-MECLEJAN: Considerații cu privire la cauzele extrinseci și intrinseci ale dezechilibrului contractual

Alexandru RĂȚOI-PÂRVU: Misiune (aproape) imposibilă: perfectarea contractelor în vreme de insolvență

Ramona-Florentina ANDRIȚOIU: Efectele insolvenței utilizatorului asupra contractului de leasing

Codruț-Nicolae SAVU: Contractul de furnizare la proba de foc a insolvenței

Dragoş CĂLIN: Mecanismul juridic al tranzacţiei bursiere: vânzare sau grup de contracte multistratificat

Manole-Ciprian POPA: Influența grupurilor de societăți asupra efectelor contractului

Panelul II. Limitarea şi extinderea efectelor contractului. Impactul legislaţiei protecţiei consumatorilor asupra practicilor comerciale

Maria DUMITRU: Impreviziunea în contractele încheiate între consumatori și comercianți

Andreea-Mădălina STĂNESCU-SAS: Analiza jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului consumatorilor de servicii bancare

Andrada-Georgiana POPESCU-DRAGOMIR: Stingerea creanței bancare prin darea în plată

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 şi Normele de aplicare. Cod 691. Actualizat la 1.07.2019

Despre lucrare

Această culegere conține, pe lângă legislația-cadru în materie (Legea nr. 10/2001, republicată și Normele de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 250/2007), și legislație conexă foarte importantă în înțelegerea procesului de restituire a proprietăților. Toate actele sunt însoțite de decizii ale ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, recursuri în interesul legii, ale CCR privind excepțiile de neconstituționalitate ale dispozițiilor legale, dar și de corelații legislative relevante și note utile.

Din cuprins

 • Legea nr. 10/2001, republicată și Normele de aplicare (aprobate prin H.G. nr. 250/2007)
 • Legea nr. 165/2013 și Normele de aplicare (aprobate prin H.G. nr. 401/2013)
 • H.G. nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (extras)

Puncte forte

 • note utile privind legislația secundară
 • corelații cu alte acte normative
 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Preț: 24,90 RON

Preț special: 21,17 RON


7 dileme în teoria comparației

     Despre lucrare

     Lucrarea abordează în mod echilibrat concepte dificile de drept (comparat și nu numai) și exemple practice, dând consistență și reliefând importanța inconturnabilă a dreptului comparat în epoca globalizării, a intersecțiilor și joncțiunilor dintre ordinile juridice.
     Abordând subiecte de actualitate, cartea îl invită pe cititor, la fiecare pagină, să se sustragă presupozițiilor disciplinare înrădăcinate și să(-și) chestioneze certitudinile modelate de propriul drept, astfel încât capitolele sunt structurate sub forma a șapte dileme, materia nefiind tratată apodictic.
     Problematici precum statutul științific sau hermeneutic al dreptului, diferența și alteritatea, epistemologia metodologiilor juridice sunt adresate nu ca interogații filosofice sterile, ci ca mize juridice relevante pentru orice sistem de drept deschis către interacțiune cu alte sisteme.
     Nu în ultimul rând, lucrarea cuprinde în fiecare capitol fragmente care propun practica efectivă a comparației și încapsulează referințe bibliografice fundamentale pentru domeniul dreptului comparat, constituind un reper pentru explorări ulterioare.

     Recomandari:

     Din cuprins

 • știinţă şi adevăr sau interpretare? / Atomi sau aisberguri?
 • realitate sau ficţiune? / Funcţie sau fractură?
 • metodă sau metode? / Descartes sau Feyerabend?
 • obiect(iv) sau subiect(iv)? / Clasificare sau bricolaj?
 • similitudine sau diferenţe? / Oaia, viţeaua şi cămila, deci lama?
 • sisteme juridice sau culturi juridice? / Soţia, soţul şi etnologul?
 • globalizare sau localizare? / Big Mac sau Croque McDo?

     Puncte forte

 • perspectivă sintetică asupra dreptului comparat
 • tratare conceptuală și aplicată a metodei comparative
 • amplu și util material bibliografic
 • abordează subiecte inedite în doctrina românească
 • problematizează concepte de importanță majoră
 • aplicații practice de comparație

     Despre autor

     Raluca Bercea este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, unde predă drept european și drept comparat.

Preț: 42,90 RON

Preț special: 36,47 RON


Drept fiscal si financiar. Caiet de seminar
Caietul de seminar nu reprezinta doar o simpla juxtapunere didactica a unor teme de drept fiscal. Majoritatea temelor de drept fiscal sunt interconectate atat in plan teoretic, normativ, cat mai ales in plan practic, concret. Sistemicitatea tematica este analizata in dinamismul ei, pentru ca dreptul fiscal este un drept viu care ofera si pretinde totodata, aflat intr-o continua actualizare si acumulare, fiind de cele mai multe ori inevitabil in dezvoltarea raporturilor juridice.

Preț: 33,00 RON

Preț special: 29,70 RON


Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. III
Noua editie a Tratatului de drept civil – Contracte speciale apare la mai bine de 16 ani de la trecerea in nefiinta a regretatului profesor Francisc Deak, una dintre cele mai importante personalitati ale stiintei juridice din Romania, care a format zeci de generatii de juristi, pentru care a constituit un model de profesionalism, creativitate, rigurozitate, exigenta si onestitate. Tratatele sale consacrate contractelor speciale si succesiunilor au ramas si acum opere de referinta in domeniile respective.

Reunind editia scrisa de prof. univ. dr. Francisc Deak cu editiile actualizate apartinand fostilor sai colaboratori – dl prof. univ. dr. Lucian Mihai si dl prof. univ. dr. Romeo Popescu –, aceasta lucrare monumentala se constituie intr-o veritabila punte intre generatiile de dascali de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si ramane la fel de vie, constituind un instrument juridic util pentru studentii facultatilor de drept, pentru teoreticienii si practicienii dreptului.

Preț: 42,00 RON

Preț special: 37,80 RON


Contenciosul actelor administrative asimilate. Ediția 2

Despre lucrare

Lucrarea abordează contenciosului actelor administrative asimilate (nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, refuzul nejustificat de a rezolva o cerere privitoare la un drept sau la un interes legitim şi contractele administrative).

Garantat de specialişti

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ: „În cei aproximativ trei ani de la intrarea în vigoare a legislației privind achizițiile publice au apărut mai multe modificări și completări, între care menționăm O.U.G. nr. 80/2016 aprobată prin Legea nr. 80/2017, O.U.G. nr. 107/2017, O.U.G. nr. 45/2018, Legea nr. 212/2018, care nu reprezintă simple „ajustări” sau nevinovate corecturi, atrase de aplicarea legilor, ci soluții de substanță, care schimbă optica legiuitorului și-l obligă pe practician, inclusiv organele jurisdicționale (CNSC și instanțele de judecată), dar mai ales pe teoreticieni, să se aplece asupra lor și să traseze, prin soluțiile propuse, „drumul de urmat” în acest complicat domeniu al achizițiilor publice.
Un aspect lăudabil, care nouă, ca îndrumător de doctorat al autoarei, ne umple sufletul de bucurie, este acela că multe din modificările care s-au adus legislației privind achizițiile publice au intervenit în urma analizelor critice și a propunerilor formulate de Lucia Cătană în lucrările sale anterioare. Ne referim nu doar la teză și la prima ediție a lucrării de față, ci la numeroase studii, articole și comunicări, publicate sau susținute de autoare, prin care, cu vocația «scormonitoare» a cercetătorului autentic, pune în discuție texte de lege, soluții din practica administrativă și jurisprudențială, analize doctrinare, indicând ce anume ar trebui să se modifice în viitor și cum ar trebui să se facă aceasta.
Puțin teoreticieni se pot lăuda cu asemenea reușite, să vadă transpuse în lege ideile pe care le-au avansat, soluțiile pe care le-au preconizat”.

Autorul despre lucrare

Noua ediție a monografiei Contenciosul actelor administrative asimilate are în vedere multiplele modificări legislative survenite de la data publicării primei ediții, doctrina și practica judecătorească recente, oferind totodată o restructurare a informației într-o formă care ne propunem să îmbunătățească aprofundarea instituțiilor juridice analizate, astfel încât lucrarea să se constituie într-un instrument util atât cercetătorilor, cât și practicienilor.
Modificările legislative sunt analizate într-o manieră critică, prin raportare la evoluția legislației, rațiunile care au determinat aceste modificări și implicațiile acestora, iar, impulsionați fiind de concretizarea pe plan legislativ a unora dintre observațiile sau propunerile noastre făcute în prima ediție a monografiei, evidențiate în conținutul acestei noi ediții (spre exemplu, remedierea, prin măsuri legislative de abrogare sau legiferare, a cazurilor sesizate în prima ediție ca fiind exemple ale omisiunii administrației de a acţiona în exercitarea competenţei legale sau impuse de către ea însăşi-omisiune manifestată uneori pe parcursul a mai mulți ani), adăugăm noi propuneri legislative care au în vedere îmbunătățirea calitativă a noilor reglementări.

Puncte forte

 • jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ, pronunţată în procedura comună a contenciosului administrativ, dar şi în proceduri speciale, cum sunt dezlegarea unor chestiuni de drept sau recursul în interesul legii;
 • corelaţii cu noul Cod de procedură civilă;
 • referințe la legislația privind achizițiile publice, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 45/2018;
 • abordare critică, analitică a problematicii, cu propuneri şi soluţii concrete;
 • se evidențiază în lucrare elementele de drept comparat extrem de interesante, reprezentând ele însele reglementări noi în ţările de origine (Franța, Spania), pe care autoarea le analizează în mod creator, sub aspect legislativ, doctrinar şi jurisprudențial, fundamentând soluţii care şi-ar putea găsi locul şi la noi;
 • ample referinţe bibliografice;
 • abordare interdisciplinară, cu referiri la noul cadru normativ în materia contractelor administrative (contractele de achiziţii publice, contractele sectoriale, contractele de concesiune, respectiv contractele de servicii);

Despre autor

Emilia-Lucia Cătană este doctor în drept şi în ştiinţe administrative, avocat în Baroul Mureş şi conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş.

Preț: 74,90 RON

Preț special: 63,67 RON