Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept internațional privat

Despre lucrare

Prezentul curs are în vedere analiza principalelor instituții ale dreptului internațional privat (raportul juridic cu element de extraneitate, izvoarele dreptului internațional privat, calificarea, materia succesorală etc.) prin raportare la prevederile în vigoare ale Codului civil, Codului de procedură civilă, precum și a convențiilor internaționale și regulamentelor europene în materie (regulamentele „Bruxelles” și „Roma”).

Din cuprins

 • Competența internațională a instanțelor
 • Recunoașterea și executarea hotărârilor străine
 • Obligații de întreținere
 • Condiția juridică a străinului
 • Regimul real al bunurilor
 • Noțiunea de „exequatur”

Puncte forte

 • practică judiciară și arbitrală română și străină
 • abordare analitică și sintetică a principalelor probleme în materie
 • doctrină de specialitate română și străină în materie

Recomandare

Noul Cod civil. Comentariu pe articole

Despre autor

Sergiu Popovici este avocat în Baroul Timiş și lector universitar la disciplina Drept internaţional privat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara.

Preț: 49,90 RON

Preț special: 39,92 RON


Curierul fiscal nr. 2/2019

Numărul 2 din 2019 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie.

 • Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1 februarie 2019 - 28 februarie 2019.
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie 2019.

 • Impozite directe

Marius Costea (Senior Manager, KPMG România) şi Georgiana Calinovici (Associate Manager, KPMG România) şi Alina Pascu (Consultant, KPMG România) abordează problematica stabilirii rezidenței fiscale pentru persoanele juridice, care poate reprezenta o provocare şi un proces continuu de analiză, în special în cazul companiilor cu o structură organizațională complexă, atât pentru managementul acestor companii, care urmăreşte dezvoltarea cât mai avantajoasă a afacerilor, cât şi pentru autoritățile fiscale, a căror intenție este să identifice practicile fi scale transfrontaliere neconforme. În lipsa unor prevederi detaliate la nivelul României referitoare la modalitatea de determinare a locului conducerii efective, dar şi în lipsa unor evaluări practice ale autorităților fi scale, stabilirea locului conducerii efective rămâne un mit care nu poate fi descifrat cu uşurință în acest moment, ținând cont de realitatea economică din România.

 • Impozite indirecte

Mădălina Nicola (Financial & Tax Advisor in cadrul Noerr) prezintă succinte observaţii pe marginea modificărilor survenite ca urmare a aprobării O.U.G. nr. 114/2018, în special asupra salariile din domeniul construcţiilor care au suferit modificări semnificative, având două coordonate majore: stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat și facilităţile fi scale pentru salariaţii societăţilor din domeniul construcţiilor.

 • Jurisprudență fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 • Jurisprudență CJUE
 • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON


Sănătatea şi securitatea în muncă. Abordare multidisciplinară

Despre lucrare

Autorii propun o abordare inedită, multidisciplinară, prin care se urmăreşte oferirea unei imagini complete asupra principalelor aspecte ale sănătăţii şi securităţii în muncă, care s-au dovedit în timp a se afla constant în atenția profesioniștilor. Ca demers științific, lucrarea ilustrează diferențele de abordare a aceleiași probleme în materiile dreptului muncii, dreptului asigurărilor sociale, dreptului administrativ (inclusiv a răspunderii contravenționale) şi dreptului penal, prezentând astfel interes pentru mai multe categorii profesionale.

Lucrarea expune şi situaţiile în care practica judiciară este neunitară în interiorul aceleiaşi ramuri de drept şi, totodată, pune bazele unui demers nou, respectiv analiza interpretărilor diferite date unor norme juridice în diverse materii de drept. Faptul că problematica securității şi sănătății în muncă este reglementată de norme juridice aparţinând mai multor ramuri de drept, iar nerespectarea obligaţiilor specifice poate atrage diferite forme de răspundere juridică, litigiile ivite în acest domeniu fiind de competenţa unor instanţe cu specializări diferite (conflicte de muncă şi asigurări sociale, contencios administrativ, penal) creează premisele unor abordări diferite în funcţie de specializarea fiecărei instanţe deşi norma încălcată (la care şi normele contravenţionale sau penale trimit) poate fi aceeaşi. Nu mai puţin important este că jurisprudenţa identificată ilustrează o diferenţă de abordare şi în evaluarea prejudiciului material şi moral determinat de încălcarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în diferite materii.

Din cuprins

 • cadrul general de reglementarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă în Uniunea Europeană
 • încadrarea activităţilor şi locurilor de muncă în grupa I sau II de muncă
 • protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă prin organizarea timpului de lucru al salariaţilor
 • corelaţia dintre durata timpului de lucru şi securitatea şi sănătatea lucrătorilor
 • conţinutul noţiunii de timp de lucru
 • perioadele afectate transportului la locul de muncă
 • protecţia lucrătorilor împotriva nerespectării obligaţiilor angajatorului privind organizarea timpului de lucru
 • măsuri administrative de verificare a respectării de către angajator a obligaţiilor privind organizarea timpului de lucru
 • protecţia lucrătorilor în legătură cu accidentele de muncă
 • răspunderea juridică pentru nerespectarea obligaţiilor privind sănătatea şi securitatea în muncă

Puncte forte

 • cuprinde o componentă teoretică, sub forma unor studii introductive sau note pe marginea jurisprudenţei şi o componentă practică
 • abordare inedită, multidisciplinară
 • ilustrează diferențele de abordare a aceleiași probleme în materiile dreptului muncii, dreptului asigurărilor sociale, dreptului administrativ (inclusiv a răspunderii contravenționale) şi dreptului penal, prezentând astfel interes pentru mai multe categorii profesionale
 • expune şi situaţiile în care practica judiciară este neunitară în interiorul aceleiaşi ramuri de drept
 • peste 300 decizii definitive rezumate selectate de la toate tribunalele şi curțile de apel din țară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională
 • index alfabetic

Despre autori

Răzvan ANGHEL este judecător la Curtea de Apel Constanța și doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Georgiana ANGHEL-TUDOR este doctor în drept, judecător la Curtea de Apel Constanța.

Ionela-Diana PĂTRAȘC-BĂLAN este judecător la Curtea de Apel Bacău și doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Daniel NICOLA-GHEORGHIU este judecător la Tribunalul Tulcea.

Alin VĂSONAN este judecător la Curtea de Apel Oradea.

Preț: 250,00 RON

Preț special: 212,50 RON


Concurs de admitere INM și magistratură 2019. Proba 3:Interviul. Etică și deontologie judiciară

Despre lucrare

Visul oricărui absolvent al facultății de drept este să devină judecător sau procuror. Importanța acestor profesii considerate drept elita lumii juridice și garanțiile unui statut de invidiat acordate de stat magistraților fac ca în fiecare an numărul concurenților pentru ocuparea nobilei funcții de judecător sau procuror să fie în creștere. Îndrumarul de față este menit să ghideze candidații în a face față cu brio tuturor componentelor interviului pe care îl vor susține în fața comisiei de examinare. Cum etica și deontologia judiciară constituie materie obligatorie pentru auditorii de justiție și pentru noii magistrați recrutați și dată fiind importanța acesteia în evoluția ulterioară a unui magistrat, prezenta publicație poate fi utilizată ca material bibliografic și de judecătorii și procurorii în funcție.

Ediția 2019

Ediția de față adaugă noi exemple de documente necesar a fi folosite drept bibliografie pentru pregătirea interviului, aduce legislația la zi și actualizează informația în acord cu ultimele modificări.

Din cuprins

 • interviul ca probă de concurs
 • metodologia privind organizarea si desfășurarea interviului de admitere
 • dileme ale eticii judiciare
 • comentariile Principiilor de la Bangalore
 • Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor
 • Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români
 • Declarația de la Brijuni privind Principiile de Independență a Justiției
 • Principiile de bază ale ONU privind independenţa Justiţiei
 • rugăciunea unui judecător
 • Carta universală a judecătorului
 • Declarația MEDEL de la Sofia

Puncte forte

 • prezentarea condițiilor și a etapelor de intrare în magistratură
 • descriere succintă a componentelor interviului
 • sfaturi pentru pregătirea interviului
 • exemple de întrebări primite la interviu
 • cele mai importante documente pe care orice candidat trebuie să le cunoască

Despre autor

Cristi Danileţ este Judecător şi doctor în drept, participant la redactarea Comentariului la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară, formator INM – disciplina Etică şi Deontologie judiciară.

Preț: 69,90 RON

Preț special: 59,42 RON


Curierul fiscal nr. 1/2019

Numărul 1 din 2019 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei.

 • Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 29 decembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2019.

 • Impozite directe

Cristina Spirescu (Manager Impozite Directe, Tax and Legal KPMG în România) şi Andreea Ignătescu (Consultant, Impozite Directe, Tax and Legal KPMG în România) abordează problematica digitalizării, proces din ce în ce mai dezbătut în ultima perioadă, ce pune accent pe eficientizarea şi optimizarea proceselor prin integrarea tehnologiei în activitățile curente. Ce se întâmplă practic în anumite state considerate liderii în ceea ce priveşte gradul de digitalizare al autorităților fiscale, dar şi care este situația României pe această problematică vom vedea în cadrul articolului.

 • Impozite indirecte

Andreea Micu (Partner STOICA & Asociaţii – Attorneys At Law) şi Alin-Gabriel Oprea (Junior Lawyer, STOICA & Asociaţii – Attorneys At Law) prezintă succinte observaţii pe marginea art. 85 din O.U.G. nr. 114/2018, ce are un impact deloc de neglijat asupra posibilităţii dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice și a infrastructurii fi zice aferente acestora – domeniu în care statul român și-a asumat anumite obligaţii la nivel european.

Ramona Ciobanu (Lector univ. dr., Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept) Split TVA sau plata defalcată a TVA din perspectivă europeană, dar şi naţională.

 • Jurisprudență fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 • Jurisprudență CJUE
 • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON


Drept comercial

   Despre lucrare

   Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din contracte, punând în lumină faptele (actele) de comerț din Codul comercial (în prezent abrogat) și modul cum au fost absorbite de actualul Cod civil.
   Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea se bazează pe analiza legislației, a doctrinei și jurisprudenței relevante actualizate, pe unele aspecte de drept comparat, cât și pe opinii personale, chiar critice, dar argumentate în mod științific, finalizate uneori cu propuneri „de lege ferenda”.
   Complexitatea substanței dreptului comercial, ca drept specific profesioniștilor-comercianți, este tratată în cinci titluri, fiecare conținând capitole și secțiuni: Dreptul comercial în cadrul unității dreptului privat (Titlul I); Despre societăți (comerciale) (Titlul II); Teoria generală a contractului și a obligațiilor în activitatea profesioniștilor-comercianți (Titlul III); Contracte specifice activității profesioniștilor-comercianți (Titlul IV); Titlurile de credit (Titlul V).
   În aceste condiții, lucrarea analizează legislația, doctrina și jurisprudența în deplină corelație cu dispozițiile Codului civil, Codului de procedură civilă și ale tuturor celorlalte reglementări incidente, fiind destinată tuturor persoanelor interesate de domeniul dreptului comercial, fie că sunt studenți, masteranzi, doctoranzi, auditori de justiție, în general teoreticieni și practicieni.

Recomandare: 

Legislatia societatilor. Cod 656. Actualizat la 21.02.2018

Din cuprins

 • faptele (actele) de comerț de la Codul comercial la Codul civil
 • profesioniștii comercianți
 • fondul de comerț
 • despre societăți
 • societățile comerciale
 • societățile pe acțiuni
 • societățile cu răspundere limitată
 • grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic
 • contractul – principal izvor de obligații în activitatea profesioniștilor comercianți
 • răspunderea contractuală a profesioniștilor comercianți
 • contracte specifice activității profesioniștilor comercianți (de vânzare, de furnizare, de report, de societate, de asociere în participațiune, reprezentarea, de comision, de consignație, de comision, de expediție, de agenție, de intermediere, de antrepriză, de împrumut, de cont curent, bancare, de leasing, de franciză)
 • titlurile de credit

Puncte forte

 • analiză amplă a domeniului comercial
 • vizează specificul materiei comerciale
 • tratare exhaustivă a legislației incidente în materia societăților, a profesioniștilor-comercianți și a contractelor încheiate de aceștia
 • interpretări și clarificări ale dezbaterilor din doctrină
 • trimiteri jurisprudențiale multiple
 • amplu material bibliografic
 • abordează în mod extins contractele comerciale
 • aspecte relevante de drept comparat

Despre autor

Smaranda Angheni este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” și rector al aceleiași universități.

Preț: 239,00 RON

Preț special: 191,20 RON