Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Metode de supraveghere tehnică în cadrul procesului penal

Despre lucrare:

Lucrarea abordează într-un mod exhaustiv una dintre cele mai energice și controversate instituții juridice ale procedurii penale române – supravegherea tehnică în cadrul procedurilor penale.

Utilitatea și importanța juridică a lucrării derivă din faptul că realizează o expunere pragmatică a problemelor de actualitate în materie, punând accentul, în mod special, pe chestiunile tranșate ori dezbătute în practica Curții Constituționale generată de aplicarea noului Cod de procedură penală.

Din cuprins:

 • Probele si mijloacele de probă în procesul penal
 • Condițiile pentru efectuarea supravegherii tehnice
 • Redarea și certificarea înregistrărilor
 • Proceduri speciale privind utilizarea mijloacelor tehnice de supraveghere
 • Utilizarea mijloacelor de supraveghere tehnică în cazul infracțiunilor transnaționale
 • Studiu de drept comparat privind legislația altor state în materia interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor și comunicațiilor
 • Expertiza înregistrărilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică

Puncte forte:

 • Examinarea practicii Curții Constituționale în materie
 • Propuneri de lege ferenda
 • Jurisprudență bogată în materie
 • Analiza unor probleme controversate din perspectiva unui practician în domeniu

Despre autor:

Valentin Trif este procuror în cadrul DIICOT.

Preț: 59,90 RON

Preț special: 50,92 RON


Drept procesual civil. Partea specială. Ediția 10

Despre lucrare

Lucrarea cuprinde o analiză de ansamblu a instituţiilor de drept procesual civil, partea specială, conform noului Cod de procedură civilă.  Partea specială urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşurarea procesului civil, în căile de atac, dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare, contestaţia privind tergiversarea procesului, în procedura necontencioasă, în cadrul procedurilor speciale, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită, ultima etapă a procesului civil.

Despre Ediţia 10

Această ediţie a lucrării se distinge prin actualizarea şi completarea comentariului instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, potrivit noilor orientări. Sunt avute în vedere ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin recursuri în interesul legii (Decizia nr. 2/2019, Decizia nr. 6/2019, Decizia nr. 17/2019, Decizia nr. 18/2019, Decizia nr. 33/2019) sau decizii pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 26/2019), dar şi modificările prevăzute de Legea nr. 239/2019.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul părţii generale a procedurii civile recomandăm consultarea cursului împreună cu Drept procesual civil. Partea specială. Caiet de seminar. Ediţia 4 

Din cuprins

 • căile de atac
 • abordarea temelor în funcţie de structura noului Cod de procedură civilă
 • analiza procedurilor reglementate în legi speciale
 • explicaţii privind optica legiuitorului asupra desfăşurării procesului civil, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită
 • proceduri speciale în Codul de procedură civilă
 • elemente specifice în faţa anumitor instanţe
 • procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
 • dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare, contestaţia privind tergiversarea procesului
 • procedura necontencioasă
 • executarea silită
 • eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
 • executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

Puncte forte

 • cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 239/2019
 • abordarea temelor în funcție de structura noului Cod de procedură civilă
 • analiza procedurilor reglementate în legi speciale
 • au fost avute în vedere ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin recursuri în interesul legii (Decizia nr. 2/2019, Decizia nr. 6/2019, Decizia nr. 17/2019, Decizia nr. 18/2019, Decizia nr. 33/2019) sau decizii pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 26/2019)
 • explicații privind optica legiuitorului asupra desfășurării procesului civil, a modului în care se desfășoară un litigiu în fața instanțelor arbitrale și în executarea silită
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Claudia ROŞU este doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este lector I.N.P.P.A. la disciplina Drept procesual civil (din 2008), avocat în Baroul Timiş (din 1992), având peste 48 participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Este autoare şi coautoare a 32 de cărţi şi a 128 de articole.

Preț: 79,90 RON

Preț special: 67,92 RON


Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații

Despre lucrare

Lucrarea își propune să ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp a normelor procesual civile impune menținerea și completarea comentariilor ce vizau forma anterioară a normelor de drept procesual civil, precum și analiza detaliată a modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018.

Sunt scoase în evidență Deciziile privind excepțiile de neconstituționalitate, Hotărârile preliminare și Recursurile în interesul legii pronunțate și, totodată, acolo unde practica judiciară o permite, sunt rezumate decizii de speță menite a explicita modalitatea de interpretare a textelor de lege (peste 1500 de decizii rezumate, întemeiate pe prevederile Codului de procedură civilă intrat în vigoare pe 15 februarie 2013)

Aceasta are, în același timp, natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiștii în alte ramuri de drept, în vreme ce studenților și justițiabililor le oferă o familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă vast și dinamic, al dreptului procesual civil.

Autorii reușesc prin comentariile care însoțesc textul de lege și jurisprudența relevantă, cu simț juridic responsabil și bine dozat, să ofere soluții concrete provocărilor generate de aplicarea normelor procesual-civile, atât în litigiile de drept comun, cât și în cele ce impun aplicarea unor reguli speciale.

Din cuprins

 • analiza articolelor din Codul de procedură civilă, așa cum au fost ele modificate și prin Legea nr. 310/2018
 • index tematic detaliat
 • corelații legislative atât cu legislația în vigoare, cât și cu Codurile anterioare
 • ample referințe bibliografice
 • jurisprudență națională și europeană, minute de practică neunitară

Puncte forte

 • propunerea de soluții practice pentru rezolvarea problemelor semnalate
 • identificarea potențialelor controverse, încercând să anticipeze răspunsurile potrivite
 • stil redacțional precis prin recursul permanent la realitatea practică
 • peste 1500 de decizii rezumate

Colectivul de autori

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea – Fondator al SCA „Piperea & Asociații” și personalitate de renume a domeniului juridic românesc.

Cătălin Antonache – Partener fondator al SCA „Piperea & Asociații”, este avocat în Baroul București din anul 2002.

Petre Piperea – Partener fondator al SCA „Piperea & Asociații”, este avocat în Baroul București din anul 2001.

Dr. Alexandru Dimitriu – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2007.

Irina Sorescu – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2002.

Mirela Piperea – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2005.

Drd. Alexandru Rățoi – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2009.

Preț: 549,00 RON

Preț special: 466,65 RON


Spălarea banilor. Teorie şi practică judiciară. Ediția 4

Investigarea infracțiunii de spălare a banilor din punctul de vedere al procurorului

Despre lucrare

Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislației în practica judiciară referitoare la sancționarea autonomă a infracțiunii de spălare a banilor și la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.

Despre Ediţia 4

Această ediţie aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale. De asemenea, lucrarea analizează detaliat aspecte de noutate în cadrul reglementărilor europene (Directiva 2018/843, Directiva 2019/1153), precum şi modificările aduse de Legea nr. 129/2019, Legea nr. 209/2019, Legea nr. 210/2019.

Din cuprins

 • evoluția legislației României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
 • domeniul de aplicare al infracțiunii de spălare a banilor
 • achiziționarea de obiecte de lux și/sau de bunuri imobiliare
 • investigarea financiară a faptelor de spălare de bani de către unitățile financiare de informații
 • sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni
 • efectul spălării banilor asupra sectorului real (sectorului de producție a bunurilor și serviciilor)

Puncte forte

 • pronunțat caracter practic
 • abordare interdisciplinară
 • se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica CEDO
 • ample referințe bibliografice
 • index alfabetic

Despre autori

Remus JURJ-TUDORAN este doctor în drept, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dan Drosu ȘAGUNA este profesor universitar doctor, titular al disciplinelor: Drept financiar și fiscal; Drept bancar și valutar, Facultatea de Drept, Universitatea din București și profesor asociat la mai multe universități și instituții universitare, cum ar fi Universitatea Ecologică, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Româno-Americană”, precum și conducător de doctorat în Drept fiscal. Din 2010 este Directorul Institutului Notarial Român.

Preț: 89,90 RON

Preț special: 76,42 RON


Curierul Judiciar nr. 8/2019

Fiind vorba despre un număr tematic, dedicat de către Redacția Curierului Judiciar unui astfel de eveniment, generat de exercitarea Președinției Consiliului UE de către țara noastră, nu putem să nu vorbim despre satisfacțiile înregistrate, alături de eforturile consistente depuse. Între satisfacțiile de natură profesională, fără a realiza o ierarhizare a lor, un loc aparte este rezervat aceleia care se referă la numărul mare de absolvenți (licență, masterat, doctorat) implicați, în calitate de practicieni, specializați în dreptul Uniunii Europene, și nu numai, la nivel național și al UE, în pregătirea și exercitarea Președinției. O provocare, cu o vizibilitate maximă la nivel internațional, a fost summit-ul de la Sibiu (informal), cu prilejul căruia a fost adoptată o Declarație.

Deoarece spațiul rezervat în Revistă ar fi fost insuficient pentru a evidenția toate demersurile de natură legislativă în care țara noastră a fost implicată în toate cele 6 luni, Augustin Fuerea, editorul coordonator al acestui număr tematic, a intitulat editorialul Repere legislative ale exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Dificultățile ridicate de coordonarea unui astfel de demers au vizat, cu precădere, faptul că, în pagini puține, am dorit să evidențiem unele dintre cele mai importante demersuri care au caracterizat exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Alegerea temelor a fost una firească, întemeindu-se pe faptul că, în materializarea lor s-au implicat, cu eforturi deosebite, dar meritorii, colegi care, deopotrivă, reunesc atât statutul de teoreticieni ai dreptului, în general, și ai dreptului Uniunii Europene, în special, desfășurându-și activitatea în învățământul juridic superior, cât și statutul de practicieni ai domeniului, în cadrul unor instituții care au avut o implicare majoră în activitățile concret întreprinse pe parcursul celor 6 luni de exercitare a Președinției, dar nu numai. Deopotrivă, am urmărit să stimulăm unele reflecții pe o astfel de temă, de natură, sperăm noi, să ne fie utile nu numai peste 14 ani, când este posibil să revenim la un astfel de statut, ci și până atunci.

Un moment important la exercitării Președinției, cu vizibilitate maxim posibilă pe plan internațional, a fost acela al summit-ului Consiliului European din 9 mai a.c., prilej cu care a fost adoptată Declarația de la Sibiu, Declarație care pe care Augustina-Mihaela Dumitrașcu o analizează, cu precădere din punctul de vedere al efectelor pe care un astfel de document le produce la nivelul Uniunii Europene, dar și impactul pe care aceasta îl generează în planul relațiilor externe ale Uniunii Europene.

Este cunoscut faptul că eforturile țării noastre în exercitarea Președinției continuă și în prezent, în cadrul triou-ului România-Finlanda-Croația, în acest mod asigurând, cum se întâmplă cu fiecare stat membru, de altfel, coerența îndeplinirii unei astfel de demnități la înălțimea căreia suntem în situația de a ne afla, așa cum precizează Roxana-Mariana Popescu în articolul intitulat Exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Trioul România-Finlanda-Croația.

Având un impact social important, Directiva privind restructurarea și insolvența s-a plasat în centrul preocupărilor pe care țara noastră le-a avut în timpul exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene, aspecte surprinse în demersul Directiva privind restructurarea și insolvența. Între așteptări, dezbateri și previziuni, semnat de autorii Augustin Fuerea și Andreea Deli-Diaconescu.

Contribuțiile Președinției austriece a Consiliului Uniunii Europene, din cel de-al doilea semestru al anului 2018, precum și ale președinției române, din primul semestru al anului 2019, prin care au fost subliniate modificările operate de Consiliu asupra Propunerilor Comisiei prin abordările generale asupra Propunerii de Regulament, a completării acestuia prin cele trei anexe ale sale și a Propunerii de Directivă fac obiectul unei analize riguroase, realizată de către Gheorghe Bocșan în intervenția sa Pachetul legislativ E-evidence al Uniunii Europene. Evoluțiile înregistrate in timpul președințiilor austriacă si română la Consiliul Uniunii Europene.

Protecția consumatorilor nu putea să lipsească dintre preocupările țării noastre, motiv pentru care, în aceeași perioadă (semestrul I al anului 2019), a fost adoptată Directiva (UE) 2019/770 privind unele aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, directivă care presupune un nivel maxim de armonizare și asigură consumatorilor un nivel ridicat de protecție, diminuând, în același timp, obstacolele din calea comerțului în cadrul Uniunii Europene, după apreciază Iuliana-Mădălina Larion în articolul Implicarea Președinției României la Consiliul UE în materia protecției consumatorilor. Adoptarea Directivei (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale.

În același context al aprofundărilor de natură legislativă se situează și preocuparea, în mod inspirat realizată, a Oanei Petrescu – om de cercetare și practică specifică domeniului, concretizată în articolul: Adoptarea propunerii de reformare a Regulamentului (CE) 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

De o actualitate cu totul aparte este intervenția a doi colegi, teoreticieni și practicieni ai domeniului, deopotrivă, Oana-Mihaela Salomia și Augustin Mihalache, care își propun să explice, ancorați în realități, o serie de probleme, cum ar fi: Incluziunea, mobilitatea și excelența. Prioritățile României în politica europeană de educație și formare profesională.

Pornind de la realitatea potrivit căreia tehnologia digitală schimbă paradigme în societate și, implicit, în spațiul juridic, Alina-Mihaela Conea aduce în prim-planul atenției o serie de priorități ale etapei pe care societatea le parcurge, referindu-se, îndeosebi, la Țărmuri (sigure?) în oceanul datelor. Evoluții ale politicii digitale a Uniunii Europene în contextul președinției române a Consiliului.

Președinția română a Consiliului UE a acționat ca un catalizator în vederea consolidării unui efort coordonat cu privire la provocarea dezinformării la adresa fundamentului democrației în Uniunea Europeană conducând la eforturi susținute ale instituțiilor UE și ale statelor membre în vedere contracarării sale eficace, după cum susține, în mod pertinent, Anamaria-Veronica Fuduli în Reglementarea în domeniul combaterii dezinformării. Opțiunea răului cel mai mic?

După cum am precizat, Președinția română la Consiliul Uniunii Europene s-a derulat, inclusiv, în contextul negocierilor și dezbaterilor organizate cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, detalii de natură juridică oferindu-ne Maria-Cristina Solacolu în studiul său Negocieri și dezbateri organizate în timpul Președinției României la Consiliul UE privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

În firescul lucrurilor care s-au circumscris exercitării mandatului țării noastre la Consiliul UE, s-a găsit și Dimensiunea parlamentară a președinției române la Consiliului Uniunii Europene, analizată din perspectiva teoriei și a practicii de către Dragoș-Adrian Bantaș, aducând în discuție mai multe idei și stimulând o serie de reflecții, binevenite într-o astfel de situație.

Exprimându-ne convingerea că, prin conținutul său, acest număr tematic se poate constitui într-o foarte bună platformă a dezbaterilor, apreciem că plus-valoarea pe care o va înregistra, din perspectiva parcurgerii de către un număr mare de cititori ai Revistei, se va materializa, cu precădere, în consecințele majoritar pozitive pe care statutul complex, presupus de exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către oricare dintre statele membre, le are.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Dreptul muncii. Ediția 3

Despre ediția 3

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze atât modificările aduse instituţiilor specifice dreptului muncii, cât şi analiza ştiinţifică a acestora în contextul multiplelor modificări suferite de legislaţia din domeniu, inclusiv actele normative subsecvente (ordine, instrucţiuni, norme de aplicare etc.).

Instrument de lucru

Prin publicarea acestei lucrări s-a dorit evidențierea acelor aspecte considerate a fi deosebite, de actualitate şi de mare importanţă pentru dreptul muncii, în scopul aplicării corecte a reglementărilor legale şi, în special, în scopul îmbunătăţirii actualului cadru legal, aflat într-o continuă dinamică. Instituţiile specifice materiei dreptului muncii au fost studiate în amănunt, lucrarea fiind un important instrument de lucru, atât pentru studenţii facultăţilor de drept şi de administraţie publică, cât şi pentru masteranzi, dar, deopotrivă, şi pentru cercetătorii din domeniul dreptului muncii şi, în general, pentru teoreticienii şi practicienii dreptului.

Recomandare

Pentru a fi în permanență la zi cu legislația din domeniu, a se vedea Codul muncii. Legea dialogului social 

Din cuprins

 • Contractul individual de muncă
 • Timpul de muncă şi timpul de odihnă
 • Sănătatea şi securitatea în muncă
 • Organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor
 • Organizaţiile patronale – patronatul
 • Dialogul social şi cooperarea tripartită
 • Contractele colective de muncă

Puncte forte

 • conține ultimele modificări legislative din domeniu
 • conține bogate referințe jurisprudențiale
 • analizează în detaliu instituțiile specifice domeniului
 • conține ample referințe bibliografice
 • referiri la legislația europeană în domeniul dreptului muncii

Despre autori

Ioan CIOCHINĂ-BARBU este conferenţiar universitar doctor la Universitatea „George Bacovia”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, expert ARACIS, cercetător asociat în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române, Bucureşti.

Mihaela Agata POPESCU este avocat in Baroul Bucureşti, conferenţiar universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, director al Institutului International pentru Drepturile Omului din cadrul UCDC.

Preț: 99,00 RON

Preț special: 84,15 RON