Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Transportul rutier al mărfurilor periculoase – A D R. Ghidul consilierului de siguranță

Despre lucrare

Lucrarea prezintă prevederile acordului ADR cu modificările şi completările din anul 2019, precum şi recomandări pentru o organizare eficientă a activităţii de transport rutier al mărfurilor periculoase, inclusiv în ceea ce priveşte întocmirea Planului de securitate, obligaţie de bază a consilierului de siguranţă.

Lucrarea urmăreşte prezentarea prevederilor acordului internaţional ADR într-o formă accesibilă şi o succesiune logică a noţiunilor, astfel încât utilizatorii să găsească cu uşurinţă informaţiile care le sunt necesare pentru o anumită situaţie sau un anumit caz.

Am considerat util să prezentăm obligaţiile diferiților factori implicaţi în transportul mărfurilor periculoase, modul în care trebuie utilizat Tabelul A din acordul ADR, substanţele neadmise la transport, excepţiile etc. şi am acordat o atenţie deosebită posibilelor accidente sau incidente, cauzele acestora, modul de intervenţie, protecţia conducătorului auto, a victimelor şi a mediului.

Consilierii de siguranţă vor găsi prescripţii specifice pentru fiecare tip de transport în ceea ce priveşte locurile de încărcare, descărcare şi staţionare pentru autovehicule, pentru a putea stabili un grafic corespunzător de efectuare a fiecărei curse, precum şi, într-un capitol separat, elementele necesare pentru întocmirea unui Plan de securitate adecvat.

Din cuprins

 • Acordul internațional ADR
 • Mărfuri periculoase – substanțe și obiecte
 • Ambalaje folosite pentru transportul mărfurilor periculoase
 • Dispoziții ADR privind autovehiculul și echipamentul acestuia
 • Documentele necesare pentru executarea transportului de mărfuri periculoase
 • Obligații privind efectuarea transportului rutier al mărfurilor periculoase
 • Prescripții speciale privind transportul mărfurilor periculoase


Recomandare

A se vedea și Transportul rutier al mărfurilor periculoase – A D R. Ghidul conducătorului auto 

Despre autor

Marius Teodorescu este lector instructori auto şi profesori legislaţie rutieră (din 2003) și Director General, Școala de șoferi „TEO” (2003-prezent).

Preț: 59,90 RON

Preț special: 50,92 RON


Organizarea activităţii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006

Despre lucrare

Organizarea activităţii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006 are un pronunţat caracter practic şi se adresează deopotrivă conducătorilor auto şi managerilor de transport. Cu toate că ambele categorii de personal au absolvit cursuri specializate de formare profesională şi deţin atestatele corespunzătoare, totuşi, în practică, apar situaţii deosebite care nu au fost analizate la cursuri, noţiunile mai puţin folosite se uită, pot exista momente de confuzie datorate oboselii sau stresului şi, nu în ultimul rând, unele articole din legislaţie sunt interpretabile. În astfel de cazuri, un mic ghid ţinut în torpedo-ul autovehiculului sau în sertarul biroului este deosebit de util.
În cadrul lucrării sunt prezentate prevederile legislative referitoare la perioadele de conducere, perioadele de odihnă şi pauze sub formă de grafice, exemple practice privind modul de lucru cu tahografele digitale, completarea diagramelor tahograf în diferite situaţii, abateri mai puţin obişnuite datorate unor defecţiuni ale aparatului tahograf, erori ale sistemelor de descărcare a datelor etc., precum şi recomandări pentru o organizare eficientă a activităţii de transport rutier.

Recomandare

Conducerea şi conduita preventivă. Siguranţa circulaţiei în traficul rutier

Despre autor

Marius Teodorescu este lector instructori auto şi profesori legislaţie rutieră (din 2003) și Director General, Școala de șoferi „TEO” (2003-prezent).

Preț: 42,90 RON

Preț special: 36,47 RON


Legislație rutieră

Despre lucrare

Lucrarea de faţă prezintă cadrul legislativ în domeniul circulaţiei rutiere cu indicarea la fiecare articol, care prevede o regulă de circulaţie a cărei încălcare reprezintă contravenţie, a sancţiunii principale, a sancţiunilor contravenţionale complementare şi a măsurilor tehnico-administrative. Ea se adresează în egală măsură atât publicului larg, poliţiştilor în activitate, cât şi elevilor şcolilor de poliţie spre a fi folosită în activitatea de formare şi perfecţionare în domeniul circulaţiei rutiere.

Din cuprins

 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
 • H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, republicată
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (extras)

Puncte forte

 • sancţiunile sunt indicate sub fiecare articol în parte
 • include măsuri complementare în domeniul circulaţiei rutiere
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • anexă cu indicatoarele rutiere

Despre coordonator

Lucrarea a fost îngrijită de colectivul ariei curriculare „Legislaţie rutieră” din cadrul Şcolii de Agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

Profesori:
Cms. şef de poliţie Anghelache Flavius
Cms. șef de poliție Florian Tudorache

Preț: 39,90 RON

Preț special: 33,92 RON


Unitatea de infracțiune

Despre lucrare

Lucrarea examinează o problemă cu largi implicații teoretice și practice pentru ramura juridică a dreptului penal. Originalitatea acesteia se remarcă printr-o abordare comparativă și cuprinzătoare a unității de infracțiune în raporturile sale cu celelalte instituții de drept penal. Pe lângă o documentare bogată și o expunere atent structurată, cititorul va regăsi o analiză concisă a principalelor aspecte ale unității de infracțiune, dar și o trecere în revistă a principalelor opinii enunțate în această materie.

Recomandat de specialiști

Lucrarea examinează o problemă importantă a dreptului penal cu largi implicații teoretice și de practică judiciară. Problematica unității de infracțiune a mai fost examinată în literatura juridică de specialitate mai veche, aspect ce a solicitat autoarei un efort pentru o abordare diferită, o examinare comparativă a formelor unității de infracțiune în interacțiunea acestora cu alte instituții de drept penal.

Lucrarea elaborată de autoare se bazează pe o bogată documentare bibliografică atât teoretică cât și practică judiciară, iar problematica cercetată este judicios sistematizată și expusă cursiv.

Problemele controversate în materia unității de infracțiune au fost abordate cu mult curaj și pe lângă opiniile majoritare la care a achiesat cu argumente proprii, a formulat și opinii întemeiate.

Propunerile de lege ferenda pe care le-a făcut în legătură cu cercetările întreprinse în materia unității de infracțiune sunt convingătoare și dovedesc o bună cunoaștere a problematicii pe care a examinat-o în lucrare.

Prof. univ. dr. emerit
Constantin Mitrache


Din cuprins

 • Noțiunea de infracțiune
 • Formele unității de infracțiune
 • Infracțiunea deviată
 • Unitatea naturală de infracțiune
 • Unitatea legală de infracțiune
 • Comparație între infracțiune de obicei și alte instituții

Puncte forte

 • propuneri de lege ferenda originale și convingătoare
 • comparații cu prevederi din codurile penale ale altor state
 • ample referințe bibliografice
 • note de subsol cu explicații și corelații legislative
 • exprimare succintă și atent structurată
 • referințe jurisprudențiale

Despre autor

Mari-Claudia Ivan este doctor în drept, membru al Asociației Române de Științe Penale și consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Preț: 54,90 RON

Preț special: 46,67 RON


Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4

Despre lucrare

Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal.
Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și prezentând exemple din practica judiciară.

Despre Ediţia 4

Această ediţie conţine ultimele modificări aduse prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi Deciziile pronunţate recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dezlegarea unor probleme de drept, precum Decizia nr. 10/2019, Deciziile în recurs în interesul legii nr. 11/2019 şi nr. 1/2019.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii cu privire la dreptul penal recomandăm consultarea lucrării de față împreună cu Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal. Ediția 4.

Din cuprins

 • infracțiuni contra persoanei
 • infracțiuni contra patrimoniului
 • infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
 • infracțiuni contra înfăptuirii justiției
 • infracțiuni de corupție și de serviciu
 • infracțiuni de fals
 • infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

Puncte forte

 • urmează tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
 • analiza unor noi infracțiuni față de ediția anterioară, precum: încăierarea, distrugerea calificată, uzurparea de calități oficiale, omisiunea sesizării, ultrajul judiciar, tulburarea ordinii și liniștii publice
 • cuprinde ultimele modificări aduse prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi Deciziile pronunţate recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dezlegarea unor probleme de drept, precum Decizia nr. 10/2019, Deciziile în recurs în interesul legii nr. 11/2019 şi nr. 1/2019
 • prezintă unele chestiuni controversate în materie și opinii de o valoare incontestabilă
 • limbaj clar, logic și concis
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Gheorghe IVAN este doctor în drept, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Mari-Claudia IVAN este doctor în drept, membru al Asociației Române de Științe Penale.

Preț: 99,00 RON

Preț special: 84,15 RON


Spălarea banilor. Teorie şi practică judiciară. Ediția 4

Investigarea infracțiunii de spălare a banilor din punctul de vedere al procurorului

Despre lucrare

Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislației în practica judiciară referitoare la sancționarea autonomă a infracțiunii de spălare a banilor și la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.

Despre Ediţia 4

Această ediţie aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale. De asemenea, lucrarea analizează detaliat aspecte de noutate în cadrul reglementărilor europene (Directiva 2018/843, Directiva 2019/1153), precum şi modificările aduse de Legea nr. 129/2019, Legea nr. 209/2019, Legea nr. 210/2019.

Din cuprins

 • evoluția legislației României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
 • domeniul de aplicare al infracțiunii de spălare a banilor
 • achiziționarea de obiecte de lux și/sau de bunuri imobiliare
 • investigarea financiară a faptelor de spălare de bani de către unitățile financiare de informații
 • sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni
 • efectul spălării banilor asupra sectorului real (sectorului de producție a bunurilor și serviciilor)

Puncte forte

 • pronunțat caracter practic
 • abordare interdisciplinară
 • se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica CEDO
 • ample referințe bibliografice
 • index alfabetic

Despre autori

Remus JURJ-TUDORAN este doctor în drept, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dan Drosu ȘAGUNA este profesor universitar doctor, titular al disciplinelor: Drept financiar și fiscal; Drept bancar și valutar, Facultatea de Drept, Universitatea din București și profesor asociat la mai multe universități și instituții universitare, cum ar fi Universitatea Ecologică, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Româno-Americană”, precum și conducător de doctorat în Drept fiscal. Din 2010 este Directorul Institutului Notarial Român.

Preț: 89,90 RON

Preț special: 76,42 RON