Modificarea si completarea H.G. nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

In M. Of. nr. 306 din 4 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 408/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Hotararea Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 13 aprilie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) CNDIU este formata din cate un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Sanatatii, Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Ministerului Mediului si Padurilor. Acesti reprezentanti pot fi asistati sau, dupa caz, substituiti de supleanti si sunt desemnati, la nivel de experti, de conducerile institutiilor respective.”

    2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Pot dobandi, in mod exceptional, calitatea de membri onorifici ai CNDIU acele persoane care au contribuit substantial la desfasurarea activitatilor CNDIU. Acceptarea membrilor onorifici se face cu acordul unanim al tuturor membrilor CNDIU.”

    3. La articolul 4, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

    “h) indeplineste sarcinile Comitetului consultativ prevazut de Rezolutia a II-a a Conferintei de la Haga din 1954.”

    4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Presedintia CNDIU se asigura, prin rotatie, de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de secretar de stat. Reprezentantii acestor ministere, desemnati potrivit art. 3 alin. (1), vor continua sa faca parte din CNDIU pe perioada in care presedintia CNDIU este exercitata de institutia pe care o reprezinta.”

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modificarea si completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
  2. Regulamentul BNR si CNVM pentru completarea Regulamentului BNR si CNVM nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii
  3. Modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Citeste articolul integral pe Curierul fiscal.