O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost modificata

In Monitorul Oficial 872 din 9 decembrie 2011 a fost publicata Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

  1. Normele metodologice pentru verificarea atribuirii contractelor de achizitie publica au fost elaborate
  2. Verificarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica
  3. Verificarea procedurilor de achizitie publica a fost simplificata
  4. ANI a încalcat legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica