Raportul Curtii de Conturi Europene : „Procedurile Comisiei asigura o gestionare eficace a controlului ajutoarelor de stat?”

Controlul ajutoarelor de stat (care sunt definite la articolul 107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene) reprezinta un instrument important pentru garantarea functionarii pietei interne. Responsabilitatea de ansamblu in materie de control al ajutoarelor de stat revine Comisiei. Statele membre au obligatia ca mai intâi sa notifice Comisiei masurile de ajutor de stat pe care intentioneaza sa le puna in aplicare si sa nu acorde ajutoarele de stat pâna ce nu obtin aprobarea Comisiei.

  1. Curtea de Conturi Europeana publica Raportul special nr. 10/2011 „Sunt eficace programele «Lapte in scoli» si «Fructe in scoli»?”
  2. Seminar la Covasna: “Procedurile nationale in domeniul ajutoarelor de stat”
  3. Angajament solemn luat in fata Curtii de Justitie de doi noi membri ai Curtii de Conturi Europene