Care sunt efectele generate de aplicarea principiului repunerii in situatia anterioara

Din punct de vedere al modului de solutionare a laturii civile, dispozitiile art. 348 C.proc.pen. prevad ca instanta de judecata are obligatia de a se pronunta asupra laturii civile, chiar daca nu exista constituire de parte civila, dar cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa sau in toate celelalte situatii numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarairii infractiunii.