Sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol

Prin Hotararea nr. 31/2013 Senatul a constatat ca propunerea de Regulament de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.