Avizul Comitetului Regiunilor privind orientarile UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate

Pe 11 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost emis avizul Comitetului Regiunilor privind orientarile UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate.