Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti a suferit modificari

Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al Camerei, precum si a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret, cu majoritate simpla.