A fost modificat cadrul normartiv privind cheltuielile eligibile in cadrul POS CCE 2007–2013

Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, ale personalului incadrat in structura Autoritatii de Management pentru POS CCE si al organismelor intermediare.