Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

Unitatea de implementare finalizeaza procesul de evaluare a cererii de acord pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa conform prevederilor alin. (9), in limita bugetului anual alocat schemei.